Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs NYT Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Reviderede voldgifts­regler skal gøre ICC-voldgift mere attraktivt

Kromann Reumert
10/02/2021
Reviderede voldgifts­regler skal gøre ICC-voldgift mere attraktivt
Kromann Reumert logo
The International Chamber of Commerce (ICC) har revideret sine voldgiftsregler. Formålet med revideringen er overordnet at øge effektiviteten, fleksibiliteten og gennemsigtigheden og derved gøre ICC-voldgift endnu mere attraktivt. Reglerne er allerede trådt i kraft og vil regulere voldgiftssager, der anlægges ved ICC's internationale voldgiftsdomstol efter 1. januar 2021.

De væsentligste ændringer af voldgiftsreglerne


Øget effektivitet og fleksibilitet

De reviderede regler indeholder en række ændringer i artikel 3-5, 12 (9), 22 (2), 24, 26 (1) og 36 (3), som har til formål at øge effektiviteten og fleksibiliteten. Blandt ændringerne er:


  • Adgang til at anvende elektroniske kommunikationsmidler, eksempelvis til at gennemføre høringer på videokonference eller telefon.
  • Bemyndigelse for ICC's internationale voldgiftsdomstol til ved ganske særlige omstændigheder at se bort fra parternes aftale om voldgiftsrettens sammensætning og på egen hånd udpege voldgiftsdommer(e). Dette i tilfælde, hvor der er betydelig risiko for, at parterne ikke behandles lige, og hvor det kan påvirke voldgiftskendelsens gyldighed.
  • Mulighed for at afsige tillægskendelse om krav, der har været fremsat under voldgiftssagen, men som voldgiftsretten ikke har taget stilling til i voldgiftskendelsen. Dette er muligt, hvis ICC's sekretariat modtager en anmodning herom inden 30 dage efter, at parten har modtaget voldgiftskendelsen. 


Øget gennemsigtighed og upartiskhed

For at sikre gennemsigtighed og voldgiftsdommeres uafhængighed og upartiskhed har ICC også indsat flere nye bestemmelser i artikel 11 (7), 13 (6) og 17 (2), hvorefter:


  • Parterne har pligt til straks at underrette ICC's sekretariat, voldgiftsretten og de andre parter om enhver aftale med tredjemand om procesfinansiering ("third party funding"), hvis den medfører, at tredjemanden får en økonomisk interesse i udfaldet af sagen.
  • En voldgiftsdommer ikke må have samme nationalitet som parterne i voldgiftssager, hvor voldgiftsaftalen udspringer af en traktat (medmindre parterne indgår aftale herom).
  • Voldgiftsretten bemyndiges til at træffe enhver foranstaltning, der er nødvendig for at undgå, at en voldgiftsdommer rammes af en interessekonflikt, der udspringer af et skifte i en parts repræsentationsforhold (herunder hel eller delvis udelukkelse af nye partsrepræsentanter).


Øget attraktivitet

For at gøre ICC-voldgift mere attraktivt i komplekse voldgiftssager, har voldgiftsretten derudover fået en ny beføjelse i artikel 7(5). Denne går ud på, at voldgiftsretten fremover må inddrage en part i voldgiftssagen, efter en voldgiftsdommer er blevet bekræftet eller udpeget. Bemyndigelsen forudsætter dog, at voldgiftsretten har taget alle relevante omstændigheder i betragtning.


Samtidig er ICC's internationale voldgiftsdomstol – ved en parts anmodning – nu også tillagt beføjelse i artikel 10, litra b til at træffe beslutning om, at verserende ICC-voldgiftssager mellem forskellige parter sammenlægges.


Andre nye bestemmelser

De nye bestemmelser indebærer også, at der i artikel 29 (6) er sket en kodificering af ICC's internationale voldgiftsdomstols praksis om, at adgangen til at søge om og benytte sig af en "Emergency Arbitrator" ikke er mulig i voldgiftssager, hvor voldgiftsaftalen udspringer af en traktat.


Endelig udvides anvendelsesområdet for den fremskyndede proces ("Expedited Procedure") (artikel 30 og Annex VI), så den fremskyndede proces nu som udgangspunkt (medmindre man vælger "opt out") finder anvendelse på sager med en sagsgenstand på op til 3 mio. USD, hvilket er en forhøjelse fra de tidligere 2 mio. USD.


Det er fortsat muligt at tilvælge den fremskyndede proces i sager med en sagsgenstand på over 3 mio. USD.


Læs de reviderede voldgiftsregler.


Vores rådgivning

Vores specialister i retssager og voldgift har mange års erfaring med at føre og rådgive om internationale voldgiftssager. Du er derfor altid velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere om de nye bestemmelser, eller om en ICC-voldgift er den rette vej at gå i netop din tvist.


Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Kromann Reumert logo
København
Sundkrogsgade 5
2100 København Ø
70 12 12 11
mail@kromannreumert.com
Aarhus
Rådhuspladsen 3
8000 Aarhus C
London
65 St. Paul's Churchyard
London EC4M 8AB
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Principiel Højesteretsdom om betaling af gebyr for brug af vejareal
Principiel Højesteretsdom om betaling af gebyr for brug af vejareal
05/05/2021
Offentlig ret, Retssager og voldgift, Fast ejendom og entreprise
Nye oplysninger efter klagesagens afslutning
Nye oplysninger efter klagesagens afslutning
20/04/2021
Skatte- og afgiftsret, Retssager og voldgift
Voldgifts­instituttet introducerer nye regler for behandling af voldgiftssager
Voldgifts­instituttet introducerer nye regler for behandling af voldgiftssager
16/04/2021
Retssager og voldgift
Højesteret blåstempler udlæg i indestående hos advokat
Højesteret blåstempler udlæg i indestående hos advokat
13/04/2021
Skatte- og afgiftsret, Retssager og voldgift
Direktør holdt personligt ansvarlig for sagsomkostninger pålagt i retssag anlagt af direktørens eget selskab
Direktør holdt personligt ansvarlig for sagsomkostninger pålagt i retssag anlagt af direktørens eget selskab
07/04/2021
Retssager og voldgift, Forsikring og erstatning
Suspensionsaftale fraveg ikke forældelseslovens regler
Suspensionsaftale fraveg ikke forældelseslovens regler
24/02/2021
Forsikring og erstatning, Retssager og voldgift
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted