Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Prop i kloakken og spildevand i kælderen – Er det forsyningsselskabets ansvar?

WSCO Advokatpartnerselskab
07/12/2020
Prop i kloakken og spildevand i kælderen – Er det forsyningsselskabets ansvar?
WSCO Advokatpartnerselskab logo
I denne artikel omtales et par nyere domme, der sætter grænser for forsyningsselskabernes forpligtelser for at forhindre, at der opstår skader på tilsluttede ejendomme. Nederst i artiklen kan du også læse om afledningspligtens betydning for skader i kældre.

Kommuner og forsyningsselskaber arbejder i disse år på højtryk for at kunne bortlede den stigende mængde regnvand. Det er imidlertid ikke kun i forbindelse med skybrud, at der sker opstuvning af spildevand fra kloakker – det sker jævnligt, blandt andet fordi der havner byggeaffald m.m. i spildevandsledningen. De fleste private husejere, der rammes af sådanne vandskader, kan være dækket af en forsikring, mens virksomheder i en række tilfælde selv må betale for udbedring af skaderne.


Forsyningsselskaberne står derfor i stigende grad for skud, når den berørte boligejer kræver erstatning på grund af en prop i kloakken. Det er velkendt, at en skaderamt boligejer kun kan få erstatning, hvis forsyningsselskabet har begået fejl, og det er derfor centralt i retssager på dette område, om forsyningsselskabet har begået fejl. Nedenfor omtales et par eksempler på sådanne mulige fejl i situationer, hvor der er opstået en prop i spildevandsledningen:

Skal et forsyningsselskabet føre tilsyn med alle sine spildevandsledninger?

Nej. Et forsyningsselskab har som udgangspunkt ikke pligt til at føre tilsyn med de mange kilometer spildevandsledninger, som forsyningsselskabet har ansvaret for. Det har været en almindelig forudsætning i forsyningsbranchen i mange år, og nu har retten desuden fastslået dette ved dom.

Baggrunden er blandt andet, at det vil være alt for omkostningstungt at føre et sådant tilsyn, og at dette ikke er i samfundets interesse.


Hvornår skal et forsyningsselskab føre tilsyn med sine spildevandsledninger?

Der kan naturligvis være situationer, hvor et forsyningsselskab alligevel bør føre tilsyn. Det gælder fx når borgere anmelder fejl på ledningen, hvis ledningen ikke er selvrensende/ikke er dimensioneret korrekt.


Henvendelser fra borgere vedrørende fejl eller gener må vurderes konkret og kan føre til, at forsyningsselskabet må lade ledningen undersøge nærmere - fx TV-inspektion.


I en konkret sag opstod en prop på en spildevandsledning, og forsyningsselskabet blev tilkaldt og spulede proppen væk. Ingen skade var sket. 3 dage senere opstod skader som følge af en ny prop ca. 100 meter længere nede af samme spildevandsledning. En skønsmand har siden erklæret, at det er i strid med god skik ikke at føre tilsyn med strækningen i et par dage efter, at den første prop blev spulet væk. Retten træffer afgørelse om grundejerens erstatningskrav primo 2020.


Det er vigtigt, at forsyningsselskabet har et troværdigt system til registrering af henvendelser fra borgere. Uden et sådant system kan det være svært at imødegå en borgers vidneforklaring om, at fejlen er anmeldt.


I en nylig afsagt dom, hvor der skete skader på en ejendom på grund af sætninger ved kloakken, afviste retten at forsyningsselskabet skulle have ført tilsyn med spildevandsledningen. Grundejeren havde anført, at tilsynet burde have været ført, fordi der havde været problemer med rotter i en brønd ved en nærliggende ejendom. Dette afviste retten.


Der skal være sammenhæng mellem udladelse af at udføre tilsyn og den konkrete skade

Den skaderamte boligejer skal som nævnt dokumentere, at forsyningsselskabet har begået fejl, men det skal også dokumenteres, at fejlen er årsag til skaden.

Hvis en grundejer har anmeldt en driftsforstyrrelse til forsyningsselskabet 20 år forud for skaden, kan det derfor være usandsynligt, at man ved et tilsyn havde konstateret forhold, der er årsag til skaden.


Kan et forsyningsselskab være ansvarlig for skade i kældre?

Spørgsmålet er interessant, fordi forsyningsselskabet som udgangspunkt kun har pligt til at modtage vand ved gravitation fra stueplan. Grundejeren har derfor som hovedregel pligt til selv at bekoste omlægning af afløbsinstallationen eller pumpning for afledning under stueplan. Dette udgangspunkt ses ofte som argument for, at et forsyningsselskab aldrig blive erstatningsansvarlig for skader, der er en følge af opstuvende spildevand i en kælder.


Der foreligger imidlertid ikke domme, hvor et forsyningsselskab er frifundet med denne begrundelse, og min vurdering er, at forsyningsselskabet ifalder erstatningsansvar, hvis der er begået fejl og hvis de øvrige betingelser for erstatning er tilstede.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig.
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted