Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Principiel sag om direkte kæreadgang til Højesteret

Kromann Reumert
31/03/2016
Principiel sag om direkte kæreadgang til Højesteret
Sagen omhandlede adgangen til at kære en kendelse fra Østre Landsret til Højesteret uden tilladelse fra Procesbevillingsnævnet.

Højesteret afsagde kendelse i den principielle sag den 26. februar 2016.

KORT OM SAGEN
Hovedsagen verserer ved Retten på Færøerne, og kæremålet blev derfor behandlet efter den færøske retsplejelov.

Parterne var uenige om indholdet af et skønstema til brug for bedømmelsen af, om en sagsøgt revisor har udført sin revision i overensstemmelse med god revisorskik.

Retten på Færøerne havde afsagt kendelse om skønstemaet den 7. august 2015 og havde afskåret en række af sagsøgers, Finansiel Stabilitets, spørgsmål. Finansiel Stabilitet kærede afgørelsen til Østre Landsret, der ved kendelse af 18. september 2015 tillod de omtvistede spørgsmål.

Den sagsøgte revisor kærede herefter Østre Landsrets kendelse til Højesteret og gjorde gældende, at der var direkte kæreadgang til Højesteret.

Efter den færøske retsplejelov kan kendelser, der er afsagt af en landsret som 2. instans som udgangspunkt kun kæres med tilladelse fra Procesbevillingsnævnet. Der er dog mulighed for direkte kæreadgang, hvis kæremålet angår en sag, der i Danmark ville høre under behandling ved landsret i 1. instans. Den sagsøgte revisor hævdede, at denne undtagelse fandt anvendelse, idet det blev gjort gældende, at sagen efter dansk retsplejelovs § 226 ville være blevet henvist til behandling ved landsret i 1. instans.

HØJESTERETS DOM
Højesteret fandt, at der ved forståelsen af den særlige regel i den færøske retsplejelov ikke kunne lægges vægt på henvisningsreglen i den danske retsplejelovs § 226, der forudsætter en konkret vurdering af den enkelte sag i relation til spørgsmålet om henvisning. Da sagen i Danmark ville have hørt under behandling ved byretten i 1. instans, konkluderede Højesteret, at landsrettens kendelse ikke kunne kæres til Højesteret uden Procesbevillingsnævnets forudgående tilladelse. Da denne tilladelse ikke forelå, blev kæremålet afvist.

Advokat Claus Juel Hansen og advokat Bo W. Knudsen, Kromann Reumert, bistod Finansiel Stabilitet i sagen. 
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted