Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Praksis om finansiering af privatforbrug med kontantopsparing fra tidligere indkomstår

TVC Advokatfirma
07/08/2020
359
Praksis om finansiering af privatforbrug med kontantopsparing fra tidligere indkomstår
TVC Advokatfirma logo
Praksis om finansiering af privatforbrug med kontantopsparing fra tidligere indkomstår

Skattestyrelsen kan foretage en skønsmæssig ansættelse af den skattepligtige indkomst, hvis det selvangivne privatforbrug er negativt eller usandsynligt lavt i forhold til skatteyderens selvangivne indkomst og bevægelserne i skatteyderens formueforhold i løbet af indkomståret. Det er op til Skattestyrelsen at påvise eller sandsynliggøre, at skatteyder har et større privatforbrug end det privatforbrug, som de selvangivne oplysninger om indtægter og øvrige formueforhold giver plads til.

Hvis skattemyndighederne kan påvise, at en skatteyder må have haft yderligere indtægter end selvangivet for at kunne opretholde et rimeligt og antageligt privatforbrug, påhviler det skatteyderen at bevise, at disse indtægter stammer fra allerede beskattede midler eller indtægter undtaget fra beskatning. Klik her for læse mere om, hvad et antageligt privatforbrug er.

I sådanne tilfælde kan det være vanskeligt for en skatteyder at overbevise skattemyndighederne om, at der også skal tages hensyn til kontante midler, som er opsparet i tidligere indkomstår, og at sådanne kontante midler er i behold til finansiering af privatforbrug i senere indkomstår.

Vi ser imidlertid en del sager, hvor det lykkes at overbevise klageinstansen om, at privatforbruget er finansieret af allerede beskattede midler, som er hævet kontant i tidligere indkomstår

Et nyligt eksempel er en utrykt afgørelse af den 1. juli 2020 (SAN’s sagsnr. 19-0024392), hvor sagen blev vundet af skatteyder i et skatteankenævn. Sagen omhandlede en skatteyder, som ifølge Skattestyrelsens privatforbrugsberegninger havde haft et negativt privatforbrug i det i sagen omhandlede indkomstår. Skatteyder fremlagde under sagen en formueopgørelse, hvori der indgik en yderligere kontantbeholdning på 300.000 kr. Når kontantbeholdningen blev taget i betragtning ved privatforbrugsberegningen, havde skatteyderen et såkaldt antageligt privatforbrug.

Skattestyrelsen fandt det imidlertid ikke tilstrækkeligt dokumenteret eller sandsynliggjort, at de kontante midler var i behold til forbrug i det senere indkomstår. Skattestyrelsen havde derfor forhøjet skatteyderens skattepligtige indkomst med 300.000 kr. svarende til den kontante beholdning.

Skatteyder gjorde heroverfor gældende, at kontantbeholdningen stammede fra allerede beskattede og skattefri midler, som skatteyder havde fået udbetalt i årene forinden det omtvistede indkomstår, og som skatteyderen havde hævet i banken og opbevaret som kontanter i de efterfølgende år.

Skatteankenævnet fandt efter en konkret vurdering, at skatteyder havde godtgjort, at de kontante midler var i behold, til trods for, at kontanterne var hævet flere år i forvejen. Nævnet nedsatte herefter skatteyders skatteansættelse med 300.000 kr.

Afgørelsen illustrerer, at skatteankenævnet foretager en konkret vurdering af den enkelte sags faktiske omstændigheder, og at skatteankenævnene – i modsætning til Skattestyrelsen – tager højde for kontant økonomi i de omkringliggende indkomstår.


Har du behov for hjælp?


Hvis du bliver involveret i en skattesag og ønsker en uforpligtende vurdering af denne, så er du altid meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende og gratis vurdering. Læs mere om fokusområdet skatteproces og de muligheder, du eller din virksomhed har for at videreføre en skatte- eller afgiftssag.
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig. Du finder kontaktoplysningerne nedenfor.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
TVC Advokatfirma logo
Aarhus
Søren Frichs Vej 42A
8230 Åbyhøj
70 11 08 01
tvc@tvc.dk
København
Nimbusparken 24, 2
2000 Frederiksberg
Roskilde
Københavnsvej 69, 1
4000 Roskilde
Ledige jobs
Jurainfo logo
Annoncér dit stillingsopslag her og nå ud til mere end 29.000 månedlige besøgende

Juridiske nyheder & artikler

Hold dig opdateret på de seneste juridiske nyheder eller søg blandt de mere end 4.000 artikler som allerede er udgivet. Vi har samlet det vigtigste viden ét sted.

Juridiske kurser & arrangementer

Find nemt dit næste kursus eller anden relevant efteruddannelse inden for dit felt. Søg på tværs af fagområder fra en række forskellige udbydere.

Find Juridisk Specialist

Brug for en advokat? Søg efter verificerede specialister på tværs af advokatbranchen og find en specialist inden for det område, hvor du søger råd og vejledning.

Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Bestemmelserne om henstand gælder også skatteydere involveret i Panama Papers
Bestemmelserne om henstand gælder også skatteydere involveret i Panama Papers
26/10/2020
Skatte- og afgiftsret
De skatteprocessuelle regler kan have afgørende betydning for en skatte- eller afgiftssag
De skatteprocessuelle regler kan have afgørende betydning for en skatte- eller afgiftssag
26/10/2020
Skatte- og afgiftsret
Skattestyrelsen har fornyet fokus på uregistreret virksomhed med handel af vandpibetobak
Skattestyrelsen har fornyet fokus på uregistreret virksomhed med handel af vandpibetobak
21/10/2020
Skatte- og afgiftsret
Skatteministeriet vil igen skærpe indsatsen mod organiseret svindel
Skatteministeriet vil igen skærpe indsatsen mod organiseret svindel
19/10/2020
Skatte- og afgiftsret
Hvem har bevisbyrden ved beskatning af værdi af fri bil?
Hvem har bevisbyrden ved beskatning af værdi af fri bil?
09/10/2020
Skatte- og afgiftsret
Afsluttet kontrol fører til ansvarsvurdering hos ca. 450 skatteydere
Afsluttet kontrol fører til ansvarsvurdering hos ca. 450 skatteydere
07/10/2020
Skatte- og afgiftsret, Øvrige
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2020 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted