Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

OVERBLIK: Lovforslag om loft over huslejestigninger

Focus Advokater
19/09/2022
OVERBLIK: Lovforslag om loft over huslejestigninger
Focus Advokater logo
Regeringen indgik den 26.8.2022 en aftale med sine støttepartier om et straks-indgreb i lejelovgivningen for at begrænse mulighederne for at indeksregulere huslejen i private boliglejemål. Nu er lovforslaget fremsat, så det er muligt at beskrive omfang og konsekvenser af indgrebet. Læs mere her. Gældende ret

I dag er det muligt at aftale, at huslejen i private boliglejemål en gang årligt reguleres efter udviklingen i nettoprisindekset. Kravet til vedtagelse er alene, at det fremgår af parternes lejeaftale. Der er ingen formkrav udover, at det naturligvis skal fremgå tydeligt, hvad aftalen omhandler. Der kan ikke gyldigt aftales en minimumsregulering – f.eks. en fast procentsats. En sådan aftale er ugyldig.


Reguleringen sker typisk pr. den 1. januar – men det er ikke et krav, og et andet tidspunkt for den årlige regulering kan frit aftales (dog kun en regulering årligt). Lejeforhøjelsen skal ikke varsles, den kan gennemføres på baggrund af en meddelelse (en mail eller et brev) herom fra udlejer til lejer, hvor det fremgår, hvad lejen forhøjes til.


Aftalen kan indgås for alle typer af private boliglejemål – såvel i regulerede som uregulerede kommuner.


Hvordan gribes ind i aftaler om lejeregulering?

Ved de foreslåede lovændringer indføres der et 2-årigt loft for huslejestigninger på 4 procent årligt. Det betyder, at lejen fortsat kan reguleres én gang om året i henhold til udviklingen i nettoprisindekset; men maksimalt med 4 procent. Når indekset ikke op på 4 procent, er stigningen begrænset til den faktiske udvikling, ligesom udlejer frit kan vælge at aftale en endnu mindre stigning med lejeren.


Indgrebet vil også gælde for lejeaftaler, hvor der allerede i 2022 er gennemført en nettoprisindeksering. Udlejer vil her - efter en periode svarende til lejers opsigelsesvarsel (typisk 3 måneder) – skulle nedsætte lejeforhøjelsen til de 4 procent stigning fremadrettet.


Eksempel

Er lejen f.eks. steget d. 1.7.2022 med 7 procent, vil lejeren skulle betale huslejestigningen på de 7 procent indtil 3 måneder efter lovforslagets ikrafttræden (hvor lejerens opsigelsesvarsel er 3 måneder). Derefter reduceres huslejestigningen til 4 procent fremover, hvilket i eksemplet vil være fra d. 1.1.2023.


Hvis udlejer derimod først giver meddelelse om lejeforhøjelsen efter lovforslagets ikrafttræden, vil udlejeren ikke kunne forhøje lejen med mere end 4 procent, idet loftet i et sådant tilfælde som udgangspunkt vil finde anvendelse, så snart lovforslaget træder i kraft.


Undtagelse (mulighed for at kræve stigning på mere end 4 procent)

Med lovforslaget følger også en undtagelsesbestemmelse. Undtagelsesbestemmelsen giver udlejer mulighed for at hæve huslejen med mere end 4 procent, hvis udlejeren kan dokumentere, at lejen inklusive lejestigningen ikke dækker stigningen i ejendommens driftsudgifter sammenlignet med driftsudgifterne året før. Huslejestigningen kan dog aldrig overstige nettoprisindekset.


Reglerne er beskrevet i en ny bekendtgørelse, og ordningen er kompleks og kræver fremlæggelse af en omfattende dokumentation. Lejeren eller beboerrepræsentationen kan gøre indsigelse mod udlejers krav om lejestigning udover de 4 procent, hvorefter udlejeren har pligt til at indbringe sagen til afgørelse for huslejenævnet, hvis udlejeren ønsker at fastholde den del af lejestigningen. Huslejenævnet skal afgøre sagen inden for 3 måneder.


Hvem gælder indgrebet for?

Lovindgrebet gælder for alle private boliglejemål, hvor det i lejekontrakten er aftalt, at lejen reguleres som følge af stigninger nettoprisindekset.


Indgrebet gælder således ikke for erhvervslejemål, hvor der fortsat frit kan aftales, hvordan lejen skal reguleres.


Desuden begrænser indgrebet ikke en udlejers ret til i øvrigt at varsle lejeforhøjelser efter lejelovgivningens regler – f.eks. ved stigning i skatter og afgifter eller stigning i driftsgifter for lejemål, hvor reglerne om omkostningsbestemt leje gælder. Inflation er ikke i sig selv et grundlag for varsling af lejestigninger.


Hvornår gælder indgrebets begrænsninger?

Loven træder i kraft den 30.9.2022 og vil således gælde for alle nettoprisindekseringer, der foretages herefter. Som anført ovenfor vil lovændringen også gælde lejeaftaler, hvor der allerede i 2022 er gennemført nettoprisindeksreguleringer.


Focus Advokater bemærker

Reglerne fører til, at lejelovgivningens kompleksitet øges igen. Særligt vil reglerne om ikrafttræden for eksisterende kontrakter kunne give anledning til administrative udfordringer. Også vurderingen af, om der kan være grundlag for at anvende undtagelsesmuligheden (varsling af en højere regulering end 4 procent) virker administrativt tung for udlejer, og formentlig vil muligheden for en yderligere regulering over 4 procent også derfor være illusorisk. I det hele taget skal den udlejer, der vil sætte lejen op i henhold til aftaler indgået med lejerne, sætte sig grundigt ind i reglerne – også for at undgå tvister med lejerne efterfølgende.


Spørgsmål

Har du spørgsmål til de nye regler, er du velkommen til at rette henvendelse til vores lejeretsteam.


Vores lejeretsteam har stor erfaring med rådgivning inden for alle aspekter af boliglejeretten, herunder hvordan du bedst muligt får styr på håndteringen af de nye regler om loft over huslejestigninger.


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Erhvervslejekontrakter - Her er de typiske fejl du skal være opmærksom på
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Erhvervslejekontrakter - Her er de typiske fejl du skal være opmærksom på
Hvad skal du være opmærksom på ved erhvervslejekontrakter. Det kommer advokat, Kristina Meier Risbjerg, ind på her.
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Der kan særligt være en fordel ved at handle ejendomme inden den 1. januar 2024. Det kommer vi bl.a. nærmere ind på i denne episode.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Brugen af genbrugsmaterialer vinder frem, men hvem bærer ansvaret?
Brugen af genbrugsmaterialer vinder frem, men hvem bærer ansvaret?
15/01/2024
Fast ejendom og entreprise, Forsikring og erstatning
Har du styr på alle skattereglerne ved forældrekøb?
Har du styr på alle skattereglerne ved forældrekøb?
19/01/2024
Fast ejendom og entreprise, Skatte- og afgiftsret
Arealudviklingsselskaber - husk fusionskontrolreglerne
Arealudviklingsselskaber - husk fusionskontrolreglerne
05/02/2024
Konkurrenceret, Fast ejendom og entreprise, Offentlig ret
Nyt om 15 %-reglen: forældrekøb og særlige omstændigheder
Nyt om 15 %-reglen: forældrekøb og særlige omstændigheder
02/02/2024
Skatte- og afgiftsret, Fast ejendom og entreprise
Udbudsfejl koster ordregiver 4 millioner
Udbudsfejl koster ordregiver 4 millioner
08/02/2024
Udbud, Fast ejendom og entreprise
Genbrugsmaterialer i byggeriet – hvem bærer ansvaret?
Genbrugsmaterialer i byggeriet – hvem bærer ansvaret?
12/02/2024
Fast ejendom og entreprise
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted