Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Nyt lovforslag vil styrke muligheden for at indpasse en øget mængde vedvarende energi

Bech Bruun
23/02/2023
Nyt lovforslag vil styrke muligheden for at indpasse en øget mængde vedvarende energi
Bech Bruun logo
Klima- energi- og forsyningsministeren fremsatte den 8. februar 2023 L 37 Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning og lov om afgift af elektricitet, der følger op på stemmeaftalen fra marts 2022.

Lovforslaget giver blandt andet bemyndigelse til, at klima,- energi- og forsyningsministeren kan fast-sætte regler om at udelukke nye tilladelser til – eller væsentlige ændringer af – elproduktion baseret på kul, der kan fremme nyt elforbrug som PtX-anlæg, varmepumper og ny grøn elproduktion fra vind og sol. Derudover følger forslaget op på stemmeaftalen af den 15. marts 2022 om ”Udvikling og fremme af brint og grønne brændstoffer (Power-to-X-strategi)”, på COP26-aftalen ”no new coal compact” og aftale af den 18. december 2020 om implementering af VE-II art. 21 om en særordning for kommunale solceller og solcelleanalyse.


Mere specifikt indeholder lovforslaget blandt andet følgende elementer:


  • Lovforslaget giver mulighed for at etablere kommercielt ejede direkte linjer for elkunder og – producenter tilsluttet elnettet på 10 kV spændingsniveau og opefter. Formålet med direkte linjer er at sikre bedre rammevilkår for grønne teknologier, fx PtX-anlæg, og bidrage til en mere effektiv udnyttelse af det kollektive net med mulighed for sparede netinvesteringer.
  • Lovforslaget tilpasser forbuddet mod geografisk differentierede forbrugstariffer, så det bliver muligt for de kollektive elforsyningsvirksomheder, Energinet og netvirksomhederne at differentiere forbrugstariffer geografisk for elforbrugere tilsluttet elnettet på 10 kV spændingsniveau og opefter.
  • Lovforslaget definerer begrebet ”VE-egenforbrugere” således, at en VE-egenforbruger defineres som en elkunde, der, i tilknytning til sit forbrugssted, producerer vedvarende elektricitet til eget forbrug.
  • Lovforslaget kodificerer gældende praksis for interne net, som i den anledning skifter navn til ”intern elektricitetsforbindelse”, således at begrebet defineres som en elektricitetsforbindelse, der ikke er ejet af en kollektiv elforsyningsvirksomhed, og som bruges til 1) tilslutning af en elkundes produktionsanlæg placeret i tilknytning til elkundens forbrugssted, til egen forbrugsinstallation og fordeling af elektricitet derfra til elkundens eget forbrug og lagring bag forbrugsstedet, 2) fordeling af elektricitet, der leveres fra det kollektive elforsyningsnet til en elkundes forbrugssted, og som er til elkundens eget forbrug, bag forbrugsstedet og 3) fordeling af elektricitet inden for en bygning med en eller flere elkunder.
  • Der indsættes bestemmelser i lov om afgift af elektricitet om blandt andet måling, regnskabs-føring, fakturakrav, kontrol og straf vedrørende elektricitet, der udleveres og forbruges gen-nem en direkte linje.

Derudover bemyndiges klima,- energi- og forsyningsministeren til i elforsyningsloven at fastsætte regler om:


  • at det ikke længere vil være muligt at etablere et nyt produktionsanlæg i Danmark, der anvender kul som brændsel, ligesom det ikke vil være muligt at få tilladelse til væsentlige ændringer af et produktionsanlæg, som medfører øget forbrænding af kul
  • VE-egenforbrugere
  • interne elektricitetsforbindelser
  • regler for nye, statslige solcelleanlæg, om modregning af den besparelse, som statslige organer har i forhold til elafgift ved forbrug af egenproduceret elektricitet fra solcelleanlæggene
  • registrering af data for elproducerende anlæg, energilageranlæg og elforbrugsanlæg i Stam-dataregistret.

Lovforslaget førstebehandles i dag den 23. februar 2023.


Bech-Bruun er blandt landets førende rådgivere inden for vedvarende energi. Vores specialister er internationalt anerkendte for deres store brancheviden og rådgiver om alle juridiske aspekter inden for energiområdet. Med årelang erfaring fra store forsyningsprojekter, komplekse transaktioner i sol- og vindindustrien og omfattende kontrakter har vi opnået en helt særlig markedsindsigt til gavn for vores klienters forretning. Og med en position helt i front på den grønne omstilling, herunder adskillige carbon capture-projekter for aktører i affaldsforbrændingssektoren, rådgiver vi vores klienter om fremtidens grønne løsninger.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Artiklen er forfattet af:
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig.
Bech Bruun logo
København
Gdanskgade 18
2150 Nordhavn
72 27 00 00
72 27 00 27
info@bechbruun.com
Aarhus
Værkmestergade 2
8000 Aarhus C
Gratis Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vær den første til at modtage relevante juridiske nyheder inden for dine interesseområder
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Rørført CO2 – nyt lovforslag på vej
Rørført CO2 – nyt lovforslag på vej
01/03/2024
Miljøret, Energi og forsyning, Offentlig ret
Nye muligheder for realkreditfinansiering af havvindmølleparker
Nye muligheder for realkreditfinansiering af havvindmølleparker
13/03/2024
Energi og forsyning, Finansiering og bankret
De danske NIS2- og CER-love træder i kraft 1. januar 2025
De danske NIS2- og CER-love træder i kraft 1. januar 2025
02/04/2024
Compliance, Energi og forsyning, Transportret
PFAS-forurening og juridiske problemstillinger
PFAS-forurening og juridiske problemstillinger
08/04/2024
Miljøret, Energi og forsyning, Fast ejendom og entreprise
Ny lov om energiparker vedtaget – regler om kortere sagsbehandlingstid er på vej
Ny lov om energiparker vedtaget – regler om kortere sagsbehandlingstid er på vej
07/06/2024
Energi og forsyning, Offentlig ret
Regeringen udgiver ny solcellestrategi
Regeringen udgiver ny solcellestrategi
04/06/2024
Energi og forsyning, Fast ejendom og entreprise, Øvrige
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted