Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Nyt lovforslag om stærk genanvendelsessektor

Bech Bruun
01/04/2022
Nyt lovforslag om stærk genanvendelsessektor
Bech Bruun logo
Klima-, energi- og forsyningsministeren har den 30. marts 2022 fremsat lovforslaget om en stærk genanvendelsessektor i Danmark. Lovforslaget fastlægger nye rammer for kommunal deltagelse ved behandling af affald egnet til materialenyttiggørelse, indsamling af erhvervsaffald, etablering af genbrugsområder på genbrugspladser samt indførelsen af et skærpet økonomisk tilsyn. Lovforslaget skal til 1. behandling d. 26. april 2022.

Formålet med lovforslaget er at skabe en stærk privat genanvendelsessektor ved at stille krav om udbud samt forbud mod, at kommunerne deltager i aktiviteter og ejer anlæg til behandling af affald egnet til materialenyttiggørelse.


Kravet om udbud indtræder således, at kommunerne senest den 1. juli 2023 skal have udbudt behandlingen og sorteringen af genanvendeligt husholdningsaffald.


Lovforslaget gennemfører afsnit IV og VI fra ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi”, der blev vedtaget i juni 2020. Afsnit IV omhandler en stærk genanvendelsessektor, og afsnit VI omhandler tiltag om genbrugsområder på genbrugspladsen.


Aktiviteter forbundet med behandling af affald

Forud for fremsættelsen har lovforslaget været i høring i perioden 25. november 2021 til 3. januar 2022. Høringssvarene har navnlig givet anledning til en justering af Klima-, energi- og forsyningsministerens bemyndigelse til at fastsætte regler om kommunalbestyrelsens deltagelse i behandling af affald egnet til materialenyttiggørelse, herunder bl.a. betingelser og vilkår for kommunernes deltagelse i aktiviteter forbundet med:

  1. omlastning af affald omfattet af en kommunal affaldsordning,
  2. forberedelse med henblik på genbrug af affald indsamlet på genbrugspladser i kommunen,
  3. behandling af affald produceret af kommunens egne institutioner og virksomheder, og
  4. materialenyttiggørelse (genanvendelse af affald) i forbindelse med kommunale bygge- og anlægsprojekter.

Lovforslaget åbner op for, at kommuner, i en overgangsperiode på fem år frem til den 1. juli 2027, kan deltage i aktiviteter til behandling af affald egnet til materialenyttiggørelse fra husholdningerne, hvis aktiviteten er knyttet til et affaldsbehandlingsanlæg, der var i drift den 16. juli 2020, eller som kommunen på samme dato havde foretaget irreversible investering i.


For at sikre lige konkurrencevilkår i forbindelse med de kommunale udbud stiller lovforslaget krav om, at sådanne anlæg til behandling af affald egnet til materialenyttiggørelse skal udskilles til et selvstændigt selskab og drives på kommercielle vilkår fra den 1. januar 2024.


Kommunale sorteringsanlæg

Kommuner skal i henhold til lovforslaget ikke fremover lovligt kunne eje automatiserede sorteringsanlæg til indledende sortering eller til sortering af affald egnet til materialenyttiggørelse fra farligt affald eller forbrændings- eller deponeringsegnet affald.


Der kan dog dispenseres fra dette forbud, hvis det drejer sig om automatiserede sorteringsanlæg til indledende sortering eller til sortering af affald egnet til materialenyttiggørelse fra farligt affald eller forbrændings- eller deponeringsegnet affald, hvis anlægget er godkendt og sat i drift senest den 1. juli 2022 eller hvis kommunalbestyrelsen senest den 1. juli 2022 har foretaget væsentlige, irreversible investeringer i etableringen af dette. Opnås dispensation, skal sorteringsanlægget udskilles i et eller flere særskilte selskaber og drives på kommercielle vilkår i aktie- eller anpartsselskabsform fra den 1. januar 2024.


Genbrugsområder på genbrugspladsen

Miljøministeren bemyndiges til at fastsætte regler om kommunalbestyrelsens pligt til at etablere genbrugsområder på kommunens genbrugspladser. Noget nyt i denne forbindelse er, at klima-, energi- og forsyningsministeren skal fastsætte regler om kommunalbestyrelsens pligt til at afsætte genstande indleveret til genbrugsområderne vederlagsfrit til private aktører. Muligheden for at modtage betaling for genstandene er således udgået af lovforslaget.


Bech-Bruuns kommentar

Lovforslaget giver anledning til, at kommuner og fælleskommunale affaldsselskaber overvejer den fremtidige struktur på affaldsområdet og ejerskabet af de affaldsbehandlingsanlæg, der omfattes af lovforslaget. Særligt bør man overveje, om lovforslaget giver anledning til at påbegynde frasalg af eksisterende affaldsbehandlingsanlæg til private aktører nu eller i forbindelse med et kommende udbud, eller om det giver mest værdi at deltage i overgangsordningen og afvente et eventuelt salg eller nedlukning.


Bech-Bruun følger lovforslagets behandling og den efterfølgende forventede udstedelse af bekendtgørelse i henhold til ændringsbestemmelserne.


Bech-Bruun er blandt landets førende rådgivere inden for vedvarende energi. Vores specialister er internationalt anerkendte for deres store brancheviden og rådgiver om alle juridiske aspekter inden for energiområdet. Med årelang erfaring fra store forsyningsprojekter, komplekse transaktioner i sol- og vindindustrien og omfattende kontrakter har vi opnået en helt særlig markedsindsigt til gavn for vores klienters forretning. Og med en position helt i front på den grønne omstilling, herunder adskillige carbon capture-projekter, rådgiver vi vores klienter om fremtidens grønne løsninger.

Artiklen er forfattet af:
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her.
Bech Bruun logo
København
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
72 27 00 00
72 27 00 27
info@bechbruun.com
Aarhus
Værkmestergade 2
8000 Aarhus C
New York
412 West 15th Street, 15th
New York 10011
Shanghai
No.1440 Yan'an Middle Road
Suite 2H08, Jing'an District
200040 Shanghai
Gratis Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Tilladelser til CO2-lagring i undergrunden: Hvad er status?
Tilladelser til CO2-lagring i undergrunden: Hvad er status?
08/06/2022
Energi og forsyning, Miljøret
Udskydelse af energiafgrødekrav i biogasproduktion
Udskydelse af energiafgrødekrav i biogasproduktion
29/04/2022
Energi og forsyning
Nyt lovforslag om stærk genanvendelsessektor
Nyt lovforslag om stærk genanvendelsessektor
01/04/2022
Energi og forsyning
Nu er lovforslag om bedre rammer for opladning af elbiler endeligt vedtaget
Nu er lovforslag om bedre rammer for opladning af elbiler endeligt vedtaget
30/03/2022
Udbud, Energi og forsyning
Nye højesteretsdomme om gæsteprincippets anvendelse ved ekspropriation og kendelse
Nye højesteretsdomme om gæsteprincippets anvendelse ved ekspropriation og kendelse
16/02/2022
Energi og forsyning, Miljøret, Konfliktløsning
Økonomiske rammevilkår i Power-to-X projekter
Økonomiske rammevilkår i Power-to-X projekter
11/02/2022
Energi og forsyning, Offentlig ret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2022 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted