Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Bliv forfatter Bliv kursusudbyder Bliv verificeret specialist Bliv jobannoncør
Artikel

Nyt lovforslag ændrer reglerne om støtte til biogasanlæg

Horten
14/11/2019
Nyt lovforslag ændrer reglerne om støtte til biogasanlæg
Horten logoKlima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen fremsatte 23. oktober 2019 et lovforslag, der vil ændre reglerne om støtteordninger for biogasanlæg. Vedtages lovforslaget, kan nye anlæg fra den 1. januar 2020 ikke søge om støtte efter de fem gældende støtteordninger til anvendelsen af biogas.


Lovforslaget vil betyde ændringer i lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven) og lov om naturforsyning (naturgasforsyningsloven). VE-loven hjemler støtteordninger til anlæg, der producerer elektricitet fra anvendelsen af biogas, mens naturgasforsyningsloven hjemler støtteordning til anlæg, der opgraderer biogas, som leveres til naturgas- eller bygasnettet. Det fremsatte lovforslag implementerer energiaftalen af 29. juni 2018 indgået af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Venstre, Enhedslisten, Liberal Alliance, Radikale Venstre, SF og Konservative.

Sideløbende med den politiske lovproces vil bekendtgørelsen, der skal realisere lovforslaget, blive udarbejdet. I bekendtgørelsen vil der blive fastlagt en række elementer – heriblandt kravene til de ansøgninger alle biogasproducenter (både nye og gamle biogasanlæg) skal sende inden 1. maj 2020 for ikke at miste støtten.


Ændring af støtteordninger til anvendelse af biogas


Lovforslaget lægger op til store ændringer for støtteordninger på biogasområdet. Dette betyder blandt andet, at adgangen til at opnå støtte ophæves fra 1. januar 2020 for nye anlæg på de fem eksisterende støtteordninger. Formålet med ændringen er at begrænse de statslige udgifter til biogasstøtte, som er steget efter indførslen af støtteordningerne i 2012.

For nye anlæg eller opgradering af eksisterende anlæg, hvor der allerede er foretaget investeringer, kan der gives dispensation, så der stadig kan opnås støtte, selvom anlægget først er driftsklart efter 1. januar 2020.

Anlæg, der allerede modtager støtte efter en af de fem ordninger, vil fortsat modtage støtte i en periode på 20 år fra den dato, hvor der første gang var støtteberettiget produktion efter en af støtteordningerne. Et anlæg, som har modtaget støtte siden oprettelsen af støtteordningerne i 2012, vil altså forsat kunne modtage støtte frem til 2032.

Derudover vil der blive fastsat et årligt maksimum for, hvor meget af produktionen der er støtteberettiget. Det maksimum vil blive differentieret alt efter, hvilken støtteordning, der er givet tilsagn efter.

Lovforslaget hjemler også muligheden for overdragelse af støttetilsagnet fra støttemodtager til det bagvedliggende biogasanlæg. Dermed kan biogasanlægget modtage støtten i stedet for den oprindelige støttemodtager. Det kan blandt andet være nyttigt, hvis den oprindelige støttemodtager ikke længere vil bruge biogas.


Nedbringelse af metanudslip


Foruden reguleringen af støtteordninger til biogasanlæg betyder lovforslaget, at klima-, energi- og forsyningsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om udledning af drivhusgasser fra biogasanlæg. Af lovforslaget fremgår det, at drivhusgasser i første omgang omfatter metan, så metantab hos de enkelte biogasanlæg skal formindskes.

Biogasanlæg skal, såfremt ministeren anvender bemyndigelsen, overholde kravene om metantab, for at anlæggene kan få støtte.


Den videre proces


Lovforslaget har 31. oktober 2019 været igennem første behandling i Folketinget. Det forventes at blive tredjebehandlet i starten af december, så loven kan træde i kraft 1. januar 2020.
Læs lovforslaget her. 
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Horten logo
Hellerup
Philip Heymans Allé 7
2900 Hellerup
33 34 40 00
33 34 40 01
info@horten.dk
Aarhus
Frederiks Plads 36
8000 Aarhus C
Herning
Godsbanevej 1B
7400 Herning
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Højesteret har fastslået spildevandsselskabernes forsyningspligt i ”Grønttorvssagen”
Højesteret har fastslået spildevandsselskabernes forsyningspligt i ”Grønttorvssagen”
18/08/2021
Retssager og voldgift, Offentlig ret, Stats- og forvaltningsret, Energi og forsyning
Omfanget af spildevandsselskabernes forsyningspligt er nu fastslået igen
Omfanget af spildevandsselskabernes forsyningspligt er nu fastslået igen
05/03/2021
Miljøret, Energi og forsyning
Ændring af ejendomsvurderingsloven i relation til vindmøller og solcelleanlæg
Ændring af ejendomsvurderingsloven i relation til vindmøller og solcelleanlæg
13/01/2021
Energi og forsyning, Skatte- og afgiftsret
Prop i kloakken og spildevand i kælderen – Er det forsyningsselskabets ansvar?
Prop i kloakken og spildevand i kælderen – Er det forsyningsselskabets ansvar?
07/12/2020
Fast ejendom og entreprise, Energi og forsyning
Nye retningslinjer og mærkningsordning for el-produkter
Nye retningslinjer og mærkningsordning for el-produkter
28/08/2020
E-handel og markedsføring, Energi og forsyning
Kommunale forsynings­selskaber får mulighed for at vælge privat inddrivelse
Kommunale forsynings­selskaber får mulighed for at vælge privat inddrivelse
27/11/2019
Energi og forsyning
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted