Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Nye retningslinjer for videoovervågning sendt i høring af EDPB

NJORD Law Firm
30/08/2019
Nye retningslinjer for videoovervågning sendt i høring af EDPB
NJORD Law Firm logo

Den 10. juli i år har The European Data Protection Board (EDPB) sendt et sæt nye retningslinjer for videoovervågning i høring. Udkastet til retningslinjer adskiller sig væsentligt fra den nuværende danske retstilstand på området. Høringsfristen er fastsat til den 9. september i år.
Dansk lovgivning


Ifølge principperne om opbevaringsbegrænsning og dataminimering i Databeskyttelsesforordningens art. 5, stk. 1, litra c og e må personoplysninger – herunder videoovervågning – kun opbevares i det omfang og tidsrum, som er nødvendigt for at opfylde det formål, hvortil de er indsamlet.

Det er ikke længe siden, at Justitsministeren fremsatte et lovforslag om ændring af blandt andet tv-overvågningsloven, hvori det blandt andet blev foreslået at suspendere den maksimale opbevaringslængde på 30 dage i tilfælde, hvor længere opbevaring er nødvendig af hensyn til en indgivet anmeldelse om et strafbart forhold. Lovforslaget bortfaldt imidlertid som følge af folketingsvalget, men forventes genoptaget i det kommende folketingsår.

Læs vores artikel vedrørende det nu bortfaldne lovforslag om ændring af bl.a. tv-overvågningsloven.

Ifølge den nuværende danske tv-overvågningslov er det lovligt at opbevare videoovervågning i op til 30 dage efter optagelsen, når optagelsen er sket i kriminalitetsforebyggende øjemed.

 

EDPB’s nye retningslinjer

EDPB anerkender, at opbevaring i kriminalitetsforebyggende øjemed er legitimt, men anfører samtidig, at følgerne af kriminalitet i de fleste tilfælde vil kunne opdages allerede en eller to dage efter den kriminelle handling. Af denne årsag vil man ikke lovligt kunne opbevare videoovervågningen ud over dette tidsrum. Dette er en følge af de omtalte principper om dataminimering og opbevaringsbegrænsning i Databeskyttelsesforordningens art. 5, stk. 1, litra c og e. Ifølge EDPB er det optimale derfor, at videoovervågning slettes automatisk efter et par dage, og der skal foreligge vægtige argumenter, hvis der skal ske opbevaring i en længere periode – især når perioden overskrider 72 timer.

EDPB er dog opmærksom på, at der i specifikke situationer kan være omstændigheder, der fordrer opbevaring i en længere periode – eksempelvis i tilfælde af helligdage og andre lukkedage, men også i de tilfælde, hvor der skal foretages retslige skridt mod lovovertræderen.

Desuden gør EDPB i sine retningslinjer opmærksom på, at  det er den dataansvarliges ansvar at overholde principperne i Databeskyttelsesforordningen ved klart og individuelt at fastsætte de opbevaringslængder, som er nødvendige for opfyldelse af det konkrete formål med videoovervågningen.

Selvom EDPB således anerkender, at der i visse tilfælde lovligt kan ske opbevaring i længere tid end 72 timer, er den faste frist på maksimalt 30 dage (i nogle specifikke tilfælde endda længere) i den danske tv-overvågningslov ikke umiddelbart forenelig med EDPB’s nye retningslinjer på området.

Retningslinjerne er ikke bindende, men er EDPB’s bud på, hvor lang tid videoovervågning må opbevares uden, at det er i strid med Databeskyttelsesforordningen. Normalt følges EDPB’s retningslinjer langt hen ad vejen dog i national lovgivning.

Det må derfor forventes, at disse nye retningslinjer tages i betragtning, når der udarbejdes et nyt lovforslag om ændring af tv-overvågningsloven.


Skærpede regler for skiltning om videoovervågning


I retningslinjerne skærper EDPB desuden reglerne for skiltning om videoovervågning. Efter Databeskyttelsesforordningens art. 13 har den dataansvarlige oplysningspligt i forhold til den enkelte registrerede. Ifølge EDPB bør den dataansvarlige for at overholde art. 13 opsætte advarselsskilte, som indeholder den vigtigste information om overvågningen, herunder hvilke områder, der overvåges, formålet med overvågningen, den dataansvarliges identitet, den registreredes rettigheder mv. samt en henvisning til, hvor der kan læses mere. Det er således ikke længere tilstrækkeligt blot at opsætte et lille skilt med afbildning af et videoovervågningskamera – de nævnte oplysninger skal fremgå direkte af skiltet. I retningslinjerne findes et eksempel på, hvordan et advarselsskilt med tilstrækkelige oplysninger kan se ud.

Læs retningslinjerne her.

  
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Hvornår må du udsende nyhedsbreve og tilbud til dine kunder?
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Hvornår må du udsende nyhedsbreve og tilbud til dine kunder?
Det kræver et markedsføringssamtykke fra dine kunder, hvis du ønsker at udsende nyhedsmail, sms'er eller på anden måde kontakte dem med gode tilbud. Advokat, Torsten Hylleberg, kommer her nærmere ind på hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med indhentelse af markedsføringssamtykker.
4 år med GDPR
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
4 år med GDPR
Hvordan ligger landet 4 år efter ikrafttrædelsen af Databeskyttelsesforordningen?
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Hvornår har I sidst ført tilsyn med jeres databehandlere?
Hvornår har I sidst ført tilsyn med jeres databehandlere?
20/02/2024
Persondata
Implementeringen af NIS2-direktivet bliver forsinket
Implementeringen af NIS2-direktivet bliver forsinket
20/02/2024
Compliance, EU-ret, Persondata
Er du opdateret på den seneste praksis fra Højesteret om forskerskatteordningen?
Er du opdateret på den seneste praksis fra Højesteret om forskerskatteordningen?
22/02/2024
Skatte- og afgiftsret, Ansættelses- og arbejdsret
Nye aktieoptioner, gamle regler
Nye aktieoptioner, gamle regler
22/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret, Selskabsret
Finanstilsynet indskærper rådgivningspligt for forsikringsformidlere
Finanstilsynet indskærper rådgivningspligt for forsikringsformidlere
26/02/2024
Forsikring og erstatning, Ansættelses- og arbejdsret
Ligelønsloven: Laboranter og teknikere var ikke i sammenlignelig arbejdsmæssig situation
Ligelønsloven: Laboranter og teknikere var ikke i sammenlignelig arbejdsmæssig situation
26/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted