Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Nye regler: hurtigere udsættelse af lejere på grund af utryghedsskabende kriminalitet

Kromann Reumert
05/07/2022
Nye regler: hurtigere udsættelse af lejere på grund af utryghedsskabende kriminalitet
Kromann Reumert logo
Folketinget har den 9. juni 2022 vedtaget en ny lov, som skal sikre hurtigere udsættelse af lejere på grund af utryghedsskabende kriminalitet. Loven vil gøre op med den situation, at udlejere af almene boliger skal vente flere år på at kunne udsætte en lejer, der skaber generel utryghed i et boligområde. Reglerne trådte i kraft den 1. juli 2022.

Efterspørgsel på nye værktøjer mod utryghedsskabende kriminalitet 

Utryghedsskabende kriminalitet og interne opgør kan skabe stor utryghed blandt beboere i almene boligområder. Med formuleringen 'utryghedsskabende kriminalitet' menes blandt andet brandstiftelse, vold, trusler, ulovlig våbenbesiddelse, afpresning, voldtægt, røveri og drab. Boligorganisationer har følt sig magtesløse over for beboere, som er skyld i utryghed i boligområderne og har derfor efterspurgt flere værktøjer til at ophæve lejemål med groft kriminelle. 


Loven indeholder særligt tre initiativer, som skal sikre hurtigere udsættelse af kriminelle beboere:


  1. Mulighed for ophævelse af lejemålet inden straffedommen er endelig
  2. Udlejer kan anmode om udsættelsesforretning i forlængelse af straffedommen
  3. Udlejer kan anmode politiet om at oplyse om lejere, der sigtes for utryghedsskabende kriminalitet i nærområdet 


Udfordringer med de nugældende regler

Det har hidtil været muligt for udlejer at udsætte en lejer af sin bolig, når lejeren eller medlemmer af lejerens husstand er idømt en straf af frihedsberøvende karakter for begået utryghedsskabende kriminalitet. Det er dog en betingelse for at ophæve lejekontrakten, at i) dommen er endelig og ikke kan ankes til en højere instans i retssystemet og ii) at lovovertrædelsen er begået inden for én kilometer i fugleflugtslinje fra den ejendom, hvor lejemålet er beliggende. 


Særligt betingelsen om, at straffedommen skal være endelig medfører, at udsættelse af  kriminelle og utryghedsskabende beboere ofte tager lang tid, da behandlingen af en straffesag med eventuel ankesag kan tage flere år. Det kan have store konsekvenser for de øvrige beboere, som må leve i et utrygt boligområde over en længere periode. 


De nye regler: hurtigere udsættelse af lejere

Det centrale i lovændringen er, at den almene udlejer skal have bedre mulighed for at udsætte lejere, der tiltales for utryghedsskabende kriminalitet begået i nærområdet. Ændringen tilføjer derfor adgang til ophævelse i situationer, hvor straffedommen ikke er endelig endnu. Det vil sige, at udlejer kan ophæve lejemålet allerede på det tidspunkt, hvor der ved byretten er afsagt dom i straffesagen - uanset om sagen ankes. 


Inden lejemålet ophæves og lejer udsættes skal der dog laves en vurdering/afvejning af proportionalitet, hensigtsmæssighed og rimelighed i at udsætte lejeren af sin bolig. Her kan det blandt andet indgå, hvor store konsekvenser udsættelsen vil have for lejers børn eller andre i husstanden med særlige behov. 


Hvis udlejer udsætter lejer af boligen og straffedommen senere ændres ved højere instans, har der ikke været grundlag for at ophæve lejemålet, og udlejeren skal betale erstatning til lejeren og tilbyde genhusning.


Udvidet bevisførelse i fogedretten 

Efter de nugældende regler har fogedretten som udgangspunkt kompetence til at træffe afgørelse om udsættelse af kriminelle beboere. Bevisførelsen vil imidlertid ofte være så omfattende, at fogedretten må henvise sagen til behandling i boligretten, hvilket forlænger sagsbehandlingstiden. Med loven gives en udvidet mulighed for bevisførelse i fogedretssager om udsættelse på grund af kriminalitet. Udlejer kan derved spare tid ved ikke at skulle indbringe sagen for boligretten. 


Politiets underretning af udlejer om straffesager samt hurtig udsættelse

Lovændringen indebærer også, at politiet efter anmodning fra en almen boligorganisation skal oplyse, om en lejer (eller et medlem af lejerens husstand) er sigtet eller dømt for utryghedsskabende kriminalitet begået i nærområdet. Dette skal være med til at sikre, at udlejer tidligt i sagsforløbet får kendskab til situationen, og derved hurtigt efter byrettens dom kan anmode fogedretten om udsættelse af lejeren. Særlige omstændigheder kan medføre, at videregivelse af oplysningerne skal undlades. 


Udlejeren kan anmode om, at retten i umiddelbar forlængelse af straffesagen, på udlejerens vegne indgiver anmodning til fogedretten om udsættelse af lejeren. Anmodningen indgives til politiet, der underretter retten herom. Det vil i praksis betyde, at sagen skal berammes inden for 14 dage efter, at straffesagen er afgjort i 1. instans. Dette skal være med til at sikre, at udsættelsen sker med den fornødne hurtighed, så trygheden i området hurtigere kan genskabes.


Hvis du som udlejer af almene boliger – eller i anden sammenhæng – har brug for en uforpligtende drøftelse, er du meget velkommen til at tage fat i en af vores specialister.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Erhvervslejekontrakter - Her er de typiske fejl du skal være opmærksom på
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Erhvervslejekontrakter - Her er de typiske fejl du skal være opmærksom på
Hvad skal du være opmærksom på ved erhvervslejekontrakter. Det kommer advokat, Kristina Meier Risbjerg, ind på her.
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Der kan særligt være en fordel ved at handle ejendomme inden den 1. januar 2024. Det kommer vi bl.a. nærmere ind på i denne episode.
Artikler, der kunne være relevante for dig
FIDIC White Book: Hvorfor er valg af baggrundsret vigtigt?
FIDIC White Book: Hvorfor er valg af baggrundsret vigtigt?
08/05/2024
Fast ejendom og entreprise
Udlejning af enkeltværelser i beboelseslejligheder – kan man det?
Udlejning af enkeltværelser i beboelseslejligheder – kan man det?
23/05/2024
Lejeret
Garantitræk ved entreprenørkonkurser - ny praksis skubber til grænserne
Garantitræk ved entreprenørkonkurser - ny praksis skubber til grænserne
31/05/2024
Insolvens og rekonstruktion, Fast ejendom og entreprise
Ny dom: Udlejer frifindes for krav fra konkursbo
Ny dom: Udlejer frifindes for krav fra konkursbo
31/05/2024
Insolvens og rekonstruktion, Lejeret
Regeringen udgiver ny solcellestrategi
Regeringen udgiver ny solcellestrategi
04/06/2024
Energi og forsyning, Fast ejendom og entreprise, Øvrige
Lejer var berettiget til at ophæve lejekontrakt og kræve erstatning af udlejer
Lejer var berettiget til at ophæve lejekontrakt og kræve erstatning af udlejer
11/06/2024
Lejeret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted