Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Ny udtalelse om inhabilitet for byrådsmedlemmer

Horten
01/09/2015
Ny udtalelse om inhabilitet for byrådsmedlemmer

Statsforvaltningen har i en ny udtalelse vurderet, at der ikke forelå inhabilitet i en sag om byrådsmedlemmer, der også sad i bestyrelsen for kommunens 100 %-ejede forsyningsselskab. Udtalelsen kan give anledning til usikkerhed i fremtidige sager af tilsvarende karakter
I den konkrete sag tog Statsforvaltningen stilling til, om bestyrelsesmedlemmerne var inhabile i forbindelse med byrådsbehandlingen af en aftale mellem kommunen og forsyningsselskabet om et klimatilpasningsprojekt. Byrådet statuerede selv inhabilitet hos de byrådsmedlemmer, der også var medlemmer af forsyningsselskabets bestyrelse.

Byrådet begrundede inhabiliteten med, at aftalen mellem kommunen og forsyningsselskabet om fordelingen af omkostningerne til projekterne kunne sammenlignes med indgåelsen af en privatretlig aftale, hvor der kunne være modsatrettede interesser hos kommunen og forsyningsselskabet. Der kunne derfor rejses tvivl om bestyrelsesmedlemmernes upartiskhed.

Statsforvaltningen når derimod i sin udtalelse frem til det modsatte resultat. Statsforvaltningen nævner de fire typetilfælde af inhabilitet, som er specificeret i ”Rapport vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber” fra 2006. Af rapporten fremgår det, i hvilke fire tilfælde der kan være grundlag for at statuere inhabilitet, hvis et byrådsmedlem behandler en sag om et aktie- eller anpartsselskab og byrådsmedlemmet samtidig er medlem af selskabets bestyrelse efter udpegelse fra kommunen.

Selvom der i den konkrete problemstilling er tale om en privatretlig aftale, som kunne give anledning til inhabilitet, konstaterer Statsforvaltningen, at det må bero på en konkret vurdering, om der i det foreliggende tilfælde kan statueres inhabilitet. Statsforvaltningen finder ikke, at der foreligger konkrete forhold, som kan antages at indebære en risiko for, at kommunens beslutninger vil blive påvirket af uvedkommende hensyn. På denne baggrund finder Statsforvaltningen ikke, at der kan statueres inhabilitet.

Statsforvaltningen begrunder deres opfattelse med, at kommunen ikke har redegjort for, at der forelå sådanne konkrete omstændigheder, der kunne begrunde inhabilitet. Det fremgår imidlertid ikke af udtalelsen, hvilke konkrete forhold Statsforvaltningen lagde vægt på – eller manglede – i sin vurdering af sagen. Udtalelsen kan rejse en række spørgsmål i forhold til, hvornår en privatretlig aftale mellem en kommune og kommunens forsyningsselskab kan medføre inhabilitet, herunder om det kan have haft betydning, at den aftale, som parterne skulle indgå, er indgående reguleret i bekendtgørelsen om medfinansieringsprojekter.


 

 
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Udkast til tilkendegivelse om nye tilslutningsbestemmelser er sendt i høring
Udkast til tilkendegivelse om nye tilslutningsbestemmelser er sendt i høring
12/09/2022
Energi og forsyning
Nu er det muligt at søge om tilladelse til efterforskning og lagring af CO2
Nu er det muligt at søge om tilladelse til efterforskning og lagring af CO2
19/08/2022
Energi og forsyning, Øvrige
Nyt lovforslag skaber bedre rammer for opstilling af VE-anlæg og fremmer klimahensyn
Nyt lovforslag skaber bedre rammer for opstilling af VE-anlæg og fremmer klimahensyn
18/08/2022
Energi og forsyning, Offentlig ret, Stats- og forvaltningsret
Vandkraft skal spille en større rolle i den grønne omstilling af Grønlands energiforsyning
Vandkraft skal spille en større rolle i den grønne omstilling af Grønlands energiforsyning
17/08/2022
Energi og forsyning
Tilladelser til CO2-lagring i undergrunden: Hvad er status?
Tilladelser til CO2-lagring i undergrunden: Hvad er status?
08/06/2022
Energi og forsyning, Miljøret
Udskydelse af energiafgrødekrav i biogasproduktion
Udskydelse af energiafgrødekrav i biogasproduktion
29/04/2022
Energi og forsyning
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2022 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted