Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Ny principiel dom om kumuleret konkurskarantæne

Horten
07/09/2016
Ny principiel dom om kumuleret konkurskarantæneDen 11. august 2016 idømte Sø- og Handelsretten konkurskarantæne i sammenlagt ni år til en "afviklingsdirektør" for tre selskaber. Afgørelsen er principiel, da det er første gang en person er pålagt en konkurskarantæne af denne varighed.

Gennem adskillige år har den dømte, som beskriver sig selv som "afviklingsdirektør", drevet forretning med nedlukning af nødlidende virksomheder. Over årene har antallet af nedlukninger rundet 300.

Kurator for tre konkursboer indledte sag om konkurskarantæne efter forudgående likvidation af tre selskaber, som "afviklingsdirektøren" havde været likvidator for.


Sagens omstændigheder


Kurator indstillede, at det efter handlemåden og omstændighederne i øvrigt var rimeligt at pålægge likvidator konkurskarantæne. I denne forbindelse blev det anset for en skærpende omstændighed, at likvidators forretningsmodel har medført en systematisk og metodisk groft uforsvarlig forretningsførelse, hvor gældende lovgivning konsekvent var blevet overtrådt med tab for kreditorerne og egen vinding til likvidator til følge, idet likvidators standardhonorar efter det oplyste var ca. kr. 40.000 plus moms pr. nødlidende selskab.

Reglerne i bogføringsloven, årsregnskabsloven, selskabsloven samt skatte- og afgiftslovene var systematisk blevet overtrådt i de tre selskaber, mens likvidatoren havde ledelsesansvaret. Efter konkursen manglede bogføringen, hvilket i betydeligt omfang havde begrænset kurators muligheder for at foretage en effektiv konkursbehandling. Kurators undersøgelser af boets forhold var således i høj grad blevet umuliggjort ved likvidatorens adfærd.


Rettens resultat


Retten vurderede, at det var en skærpende omstændighed, at likvidator arbejdede og markedsførte sig som en professionel aktør. "Afviklingsdirektøren" var bekendt med. dels at de tre selskaber, hvori han fungerede som likvidator, utvivlsomt var insolvente, dels at han konsekvent overtrådte sine ledelsesforpligtelser på vegne af selskaberne, hvis drift han havde videreført alene for egen vindings skyld og således uden saglig forretningsmæssig grund. På denne baggrund konkluderede retten, at hans forretningsførelse som likvidator havde været groft uforsvarlig i samtlige tre selskaber.

Karantæneperioden blev for hvert selskab fastsat til tre år, da der ikke var grund til at fravige udgangspunktet, jf. konkurslovens § 158, stk. 1, og kumuleret pålæg af konkurskarantæne på i alt ni år.


En principiel afgørelse


Dommen er bemærkelsesværdig, fordi reglerne blev introduceret for at imødegå konkursrytteri og spekulation i virksomheders konkurs for egen vindings skyld. Konkurskarantænereglerne har først og fremmest til formål at fungere som et værn imod den adfærd, der er udvist af afviklingsdirektørens/likvidator i de tre omtalte sager.

Dommen fastslår, at der i tilstrækkeligt grove tilfælde sker kumulation af konkurskarantænepålæg. Der gælder en øvre grænse for en karantænes kumulerede varighed på i alt 10 år. Grænsen er ikke absolut, og der er således ingen hindringer for at pålægge konkurskarantæne på ny, igen med en varighed på maksimalt 10 år.

Handler "afviklingsdirektøren" i strid med den pålagte konkurskarantæne, vil han hæfte personligt og ubegrænset for den del af skyldnervirksomhedens gæld, der ikke dækkes i konkursmassen i de kapitalselskaber, hvori han har siddet i ledelsen under karantæneperioden. Tilbage står imidlertid spørgsmålet om, hvorvidt "afviklingsdirektøren" vil lukke sin forretning eller blot tilpasse denne til omstændighederne via stråmandskonstruktioner eller anden omgåelse. Vil pålæg af konkurskarantæne bremse for hans forretningsførelse? Virker reglerne i praksis overhovedet efter hensigten? 
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Horten logo
Hellerup
Philip Heymans Allé 7
2900 Hellerup
33 34 40 00
33 34 40 01
info@horten.dk
Aarhus
Frederiks Plads 36
8000 Aarhus C
Herning
Godsbanevej 1B
7400 Herning
Gratis Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vær den første til at modtage relevante juridiske nyheder inden for dine interesseområder
Tilmeld dig nu
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2022 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted