Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Ny praktik: Kontakt klagenævnet inden kontrakt­indgåelse

Kromann Reumert
25/06/2015
Ny praktik: Kontakt klagenævnet inden kontrakt­indgåelse
Selvom Ringsted Kommune ikke var orienteret om en klage, blev kommunen idømt en økonomisk sanktion for at have indgået kontrakt, mens en klage havde (automatisk og midlertidig) opsættende virkning. Klagen over tildeling skete inden for standstill-perioden, men Ringsted Kommune modtog ikke orientering om klagen, før dagen efter standstill-perioden var udløbet, hvor kontrakten var indgået.

FORSINKET ORIENTERING OM KLAGE
Ringsted Kommune udbød rengøringsydelser som et begrænset udbud efter Udbudsdirektivet. Kontrakten var 4-årig og havde en forventet værdi på 120 millioner kr. Ringsted Kommune modtog 5 tilbud og tildelte kontrakten til Servicefirmaet Renell A/S. Efter underretning til alle tilbudsgivere afventede Ringsted Kommune - som man jo skal - udløbet af standstill-perioden, og dagen efter indgik kommunen kontrakt.

Rengoering.com havde imidlertid indgivet klage til Klagenævnet for Udbud dagen inden kontraktindgåelsen og dermed inden for standstill-perioden. Klagen var derfor automatisk tillagt midlertidig opsættende virkning. Det kunne Ringsted Kommune blot ikke vide, da kommunen ikke samtidig med klageindgivelsen modtog orientering herom, hvilket der ellers er krav om i håndhævelsesloven. Klagen indeholdt oplysning om, at Ringsted Kommune samtidig med Klagenævnet for Udbud ville modtage en kopi af klagen, men denne kopi blev dog først fremsendt med e-mail dagen efter.

Ringsted Kommune indgik derfor kontrakt med Servicefirmaet Renell A/S uvidende om, at en klage fra Rengoering.com var indgivet og havde opsættende virkning.

KONTRAKTINDGÅELSE PÅ TRODS AF KLAGE MED OPSÆTTENDE VIRKNING
Rengoering.com valgte at indbringe kontraktindgåelsen for Klagenævnet for Udbud som led i den allerede indgivne klage. Klagenævnet for Udbud vurderede i den forbindelse, at aftalen var indgået i strid med håndhævelsesloven, da den var indgået, mens klagen havde opsættende virkning. Det var derfor ikke afgørende, at fejlen udsprang af Rengoering.com's manglende orientering af Ringsted Kommune. Forholdet førte dog ikke til, at kontrakten kunne erklæres for uden virkning, da de øvrige klagepunkter ikke blev taget til følge, hvorfor sanktionen, efter Klagenævnets vurdering, ville være uproportional. Og det er svært at være uenig i.

Klagenævnet for Udbud argumenterede i kendelsen for, at den manglende underretning af Ringsted Kommune ikke skulle tillægges betydning, da Ringsted Kommune relativt enkelt kunne sikre sig, at der ikke var indgivet klage ved at kontakte Klagenævnet for Udbud inden kontraktindgåelse.

På grund af overtrædelsens undskyldelige karakter og sagens forløb, fandt Klagenævnet det ikke forsvarligt at foretage en sædvanlig beregning af den økonomiske sanktion. Klagenævnet fastsatte herefter den økonomiske sanktion til 25.000 kr. svarende til minimumsbeløbet for en økonomisk sanktion, der kan udgøre op til 10 mio. kr., og normalt ville have udgjort 3 % af kontraktværdien på forventet 120 mio. kr.

FREMTIDIG BETYDNING
Ringsted Kommune indgik kontrakten i god tro straks efter standstill‐periodens udløb - og det kan der nogen gange både være behov for eller planlagt efter. Det må dog i sådanne situationer klart anbefales at kontakte Klagenævnet for Udbud og få afklaret, om der eventuelt er indgivet klager over udbuddet. Det bør også være processen efter offentliggørelse af en bekendtgørelse om forudgående gennemsigtighed efter håndhævelseslovens § 4 ("profylaksebekendtgørelser"), der ifølge Klagenævnet for Udbuds praksis de facto også indeholder en model med midlertidig opsættende virkning. Indgås kontrakten først flere dage eller uger efter standstill-periodens udløb, er det derimod vores opfattelse, at kontakt til Klagenævnet for Udbud om eventuelle klager nok vil være unødvendig, idet nævnets ekspeditionstid for klagemodtagelse sjældent er mere end et par dage.

Læs kendelsen her.

  
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Kan du påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige?
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Kan du påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige?
Kan man som privat tilbudsgiver påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige? Det kommer Anja Piening, specialist i udbudsret, nærmere ind på her.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Klagenævnet for Udbud blåstempler Region Midtjyllands indkøb af Covid-tests ved udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
Klagenævnet for Udbud blåstempler Region Midtjyllands indkøb af Covid-tests ved udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
30/04/2024
Udbud
Ordregivers skønsmæssige kvalitative vurdering tilsidesat i ny kendelse fra Klagenævnet for Udbud
Ordregivers skønsmæssige kvalitative vurdering tilsidesat i ny kendelse fra Klagenævnet for Udbud
03/05/2024
Udbud
Tilbudsgiver får klippet pladerne
Tilbudsgiver får klippet pladerne
06/05/2024
Udbud
Hvem tager skraldet? Et valg mellem erstatning eller ophør af kontrakt?
Hvem tager skraldet? Et valg mellem erstatning eller ophør af kontrakt?
07/05/2024
Udbud
Manglende erfaring i brug af elektronisk udbudsportal er eget ansvar
Manglende erfaring i brug af elektronisk udbudsportal er eget ansvar
14/05/2024
Udbud
Når klagen ikke er helt på plads
Når klagen ikke er helt på plads
21/05/2024
Udbud, IT- og telekommunikation
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted