Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Ny praksis for indberetning af ledende medarbejderes transaktioner

Gorrissen Federspiel
08/02/2017
Ny praksis for indberetning af ledende medarbejderes transaktionerOpdateret Q&A om markedsmisbrugsforordningen – Ny praksis for indberetning af ledende medarbejderes transaktioner ESMA har for nylig opdateret Q&A om markedsmisbrugsforordningen (MAR) med nye spørgsmål og svar om ledende medarbejderes transaktioner.
Tildeling af warrants og optioner underlagt betingelser skal ikke længere indberettes
Tildeling og udnyttelse af warrants og optioner til ledende medarbejdere skal indberettes efter reglerne i MAR art. 19 samt den delegerede forordning 2016/522, art. 10(2)(b) og (f), hvorefter indberetningspligtige transaktioner omfatter ”accept eller udnyttelse af en aktieoption, herunder en aktieoption tildelt til ledende medarbejdere eller ansatte som en del af deres lønpakke,” samt ”erhvervelse, overdragelse eller udøvelse af rettigheder, herunder put-/call-optioner og warrants.”Den opdaterede Q&A angiver, at der ikke skal ske indberetning, når en ledende medarbejder ”indgår aftale om en vederlagspakke”, der berettiger den ledende medarbejder til at modtage aktier ved opfyldelse af visse ”betingelser”. Indberetningspligten indtræder i sådanne situationer først ved opfyldelse af betingelserne og den faktiske gennemførelse af transaktionen.

Det må forstås således, at f.eks. optioner, warrants, betingede aktier og retten til at modtage matching shares er omfattet af ESMAs opdaterede Q&A, og at også de enkelte tildelinger under et incitamentsprogram vil være omfattet. Eksempelvis medfører dette, at en tildeling af optioner underlagt visse betingelser ikke skal indberettes, men at der skal ske indberetning, når betingelserne er opfyldt, og de tildelte instrumenter udnyttes eller ombyttes til aktier.

Bagatelgrænsen for ledende medarbejderes transaktioner
I den opdaterede Q&A præciserer ESMA derudover, at MARs bagatelgrænse for indberetning af transaktioner foretaget af ledende medarbejderes og disses nærtståendes efter MAR art. 19 skal beregnes separat for hver enkelt ledende medarbejder og for hver nærtstående. Eksempelvis vil en direktør og vedkommendes ægtefælle, der hver især har handlet for EUR 15.000, efter ESMAs opfattelse ikke blive omfattet af indberetningspligten, da ingen af dem har nået grænsen på EUR 20.000.

Dette afviger fra den hidtidige danske praksis, hvor man beregner bagatelgrænsen på EUR 20.000 samlet for den ledende medarbejder og dennes nærtstående.


Finanstilsynet har på deres hjemmeside oplyst, at Tilsynet endnu ikke har taget stilling til, om den hidtidige danske praksis skal tilpasses ESMAs opdaterede Q&A. Indtil da vil Finanstilsynet derfor fastholde den hidtidige praksis, hvorfor bagatelgrænsen ifølge Finanstilsynet fortsat skal beregnes samlet for den ledende medarbejder og dennes nærtstående.

En række udstedere indberetter i forvejen alle handler, og denne praksis kan således fortsætte.

Værdien af gaver, donationer og arv skal medregnes
Ved beregning af bagatelgrænsen skal værdien af eventuelle gaver, donationer og arv beregnes på baggrund af den senest offentliggjorte pris for det pågældende finansielle instrument på dagen, hvor den pågældende gave, donation eller arv blev accepteret. Ved indberetning af transaktionen angives prisen dog fortsat til kr. 0 (forudsat at den pågældende gave, donation eller arv modtages vederlagsfrit).

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her.
JURA § info logo
Søborg
Vandtårnsvej 62B
2860 Søborg
kontakt@jurainfo.dk
Gratis Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2022 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted