Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Ny lov: Ulovligt at aftale automatisk fratrædelse for 70-årige

IUNO
01/12/2015
Ny lov: Ulovligt at aftale automatisk fratrædelse for 70-årige


Fra årsskiftet bliver det ulovligt at aftale, at medarbejdere automatisk skal fratræde, når de fylder 70 år.

Fra 1. januar 2016 kan virksomheder ikke længere aftale med medarbejderne, at de automatisk skal fratræde, når de fylder 70 år. De nye regler gælder for både individuelle aftaler og kollektive aftaler, men på forskellig vis.

Formålet med den nye lov er at håndhæve forskelsbehandlingslovens formål om at undgå aldersdiskrimination. Fremover skal alle, som kan og vil arbejde, når de fylder 70 år, have mulighed for at gøre det.

Vilkår fra 1. januar 2016

Der er forskel på, om eksisterende aftaler om pligtmæssig fratrædelse ophører per 1. januar 2016.

Alle individuelle aftaler bliver ugyldige, når loven træder i kraft, mens alle kollektive aftaler vil være gyldige, indtil de erstattes af nye aftaler eller på anden måde ophører. Herefter vil man ikke længere kunne videreføre eller lave nye aftaler om pligtmæssig fratrædelse.

Afskedigelser skal begrundes med objektive kriterier

De nye regler betyder, at virksomheder ikke længere automatisk kan afskedige medarbejdere over 70 år. Fremover vil en opsigelse skulle begrundes på almindelig vis i virksomhedens forhold eller i den ældre medarbejders forhold.

Ved opsigelser begrundet i den ældre medarbejders forhold er virksomhederne fremover nødt til at anvende den samme afskedigelsesproces som ved alle øvrige ansatte. Det vil sige, at der stilles krav om advarsler, og at den ældre medarbejder får mulighed for at forbedre sig, inden vedkommende bliver opsagt.

Det er uklart, om der skal tages særlige hensyn til ældre medarbejdere, hvis de eksempelvis har vanskeligere ved at lære nye teknologier eller nye arbejdsmetoder, eller hvis de på grund af alderen arbejder langsommere end i deres unge år.

Selvom det utvivlsomt er rigtigt, at man ikke kan anvende alder som en målestok for ansattes arbejdsevne, så vil den manglende pensionsalder skabe en række vanskelige situationer for virksomhederne, som ikke bliver løst med den konkrete lovændring.

Hvis der er tale om opsigelser begrundet i omstruktureringer eller stillingsnedlæggelser, som også rammer ældre medarbejdere, er det vigtigt, at de ramte medarbejdere bliver valgt ud fra objektive og saglige kriterier, som kan dokumenteres. Derudover skal virksomheden tilstræbe en statistisk fordeling inden for de forskellige aldersgrupper.

Praksis fra Ligebehandlingsnævnet viser, at det ofte bliver betragtet som aldersdiskrimination, hvis de ældste medarbejdere statistisk set bliver ramt hårdere end de yngre medarbejdere i forbindelse med en fyringsrunde eller omstrukturering.

IUNO mener

Alle virksomheder bør opdatere alle individuelle ansættelseskontrakter, så de lever op til de nye lovkrav. Hvis virksomheden beholder ugyldige vilkår i aftalen, vil det være i strid med ansættelsesbevisloven, hvilket kan koste virksomheden dyrt, hvis medarbejderen lægger sag an om godtgørelse for forskelsbehandling.

Virksomhederne bør derudover forholde sig til, hvordan de fremover vil håndtere ældre medarbejdere, som ikke performer, og hvordan de vil håndtere afskedigelsesrunder uden at lave direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af alder.

[L60 – Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet]
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
IUNO logo
København
Njalsgade 19C, 3
2300 København S
53 74 27 00
communication@iuno.law
Stockholm
Grev Turegatan 30
114 38 Stockholm
Oslo
Tollbugata 8
0152 Oslo
Gratis Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vær den første til at modtage relevante juridiske nyheder inden for dine interesseområder
Tilmeld dig nu
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Pligt til at tegne voldsskadeforsikring er på vej
Pligt til at tegne voldsskadeforsikring er på vej
03/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Lovforslag vedtaget: Udlandsdanskere får nu mulighed for ophold til medfølgende familie på samme vilkår som tredjelandsstatsborgere
Lovforslag vedtaget: Udlandsdanskere får nu mulighed for ophold til medfølgende familie på samme vilkår som tredjelandsstatsborgere
07/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Mor er den bedste i verden
Mor er den bedste i verden
06/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Fritstillet og velstillet
Fritstillet og velstillet
11/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Nye krav om registrering af arbejdstid i Danmark
Nye krav om registrering af arbejdstid i Danmark
13/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Vigtige lempelser i regler for arbejds- og opholdstilladelser og Højesteretsdom om ulovlig beskæftigelse
Vigtige lempelser i regler for arbejds- og opholdstilladelser og Højesteretsdom om ulovlig beskæftigelse
13/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted