Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Ny lokalplan – hvad nu?

Kromann Reumert
06/07/2020
427
Ny lokalplan – hvad nu?
Kromann Reumert logo
Kommunens planer og målsætninger med områder inden for kommunens grænser kan ændre sig over tid. I de seneste år har vi ofte set, at gamle industriområder helt eller delvist udlægges til boligområder i nye lokalplaner. I denne nyhed ser vi nærmere på, hvad virksomheder, der ligger i eller i nærheden af sådanne områder, bør overveje for at være på forkant med udviklingen.
Kommunalbestyrelsens overvejelser forud for ny lokalplan


Før en kommunalbestyrelse kan vedtage en ny lokalplan, der udlægger industriområder helt eller delvist til boligformål, skal kommunalbestyrelsen sikre, at de nye boliger opføres med foranstaltninger, der er tilstrækkelige til at overholde grænseværdierne for støj-, lugt- og støvgener. I byomdannelsesområder kan en højere støjbelastning dog accepteres, hvis kommunalbestyrelsen kan sikre, at støjbelastningen ophører inden for ca. otte år.

Virksomhederne kan derfor ikke i forbindelse med en ny lokalplan pålægges omkostninger til afværgeforanstaltninger, som ligger udover kravene i virksomhedernes miljøgodkendelser. Det er derfor bygherre, der som betingelse for at opføre de nye boliger skal opfylde lokalplanens krav om afværgeforanstaltninger.

Derudover vil de omkringliggende virksomheders risikoklasse kunne påvirke kommunalbestyrelsens lokalplansmuligheder, da der for nogle typer risikovirksomheder gælder særlige begrænsninger som følge af sikkerhedsmæssige forhold. Derfor skal der sikres den fornødne afstand fra det planlagte boligbyggeri til disse risikovirksomheder. Dette er særligt relevant for udviklingen af havnearealer, hvor der ofte sker oplag af eksempelvis brand- og eksplosionsfarlige stoffer.


Virksomhedernes muligheder efter ny lokalplan


Vedtager kommunalbestyrelsen en ny lokalplan, der udlægger virksomhedens ejendom til boligformål, må virksomheden overveje, i hvilket omfang virksomhedens drift skal fortsætte på ejendommen, og om der stadig vil være mulighed for at realisere påtænkte udvidelser.

Efter planlovens regler er udgangspunktet klart: En lokalplan regulerer kun fremtidige dispositioner på de omfattede ejendomme. Virksomheden vil derfor kunne fortsætte sin hidtidige drift (lovlige eksisterende anvendelse) på ejendommen trods den nye lokalplan.

Virksomheden vil tillige – inden for visse rammer – kunne ajourføre og udvikle sin erhvervsudøvelse i nogen grad på ejendommen. Større udvidelser af kontorfaciliteter, opførelse af nye lagerbygninger, etablering af større anlæg mv. vil dog være afskåret som følge af den nye lokalplan.

Virksomheden vil også have mulighed for at overdrage ejendommen til andre virksomheder, der udøver samme eller lignede erhvervsformål. Omvendt vil den nye lokalplan dog forhindre, at ejendommen tages i brug til helt andre formål.

Kommunalbestyrelsen vil derfor i visse tilfælde vælge at ekspropriere virksomhedens ejendom med henblik på at realisere lokalplanen. Lokalplanen vil endvidere i sjældne tilfælde kunne have ekspropriativ virkning, såfremt virksomheden ikke kan anvende sin ejendom økonomisk forsvarligt indenfor den nye lokalplans rammer.

 

Kromann Reumerts anbefaling

Selv om en virksomhed kan fortsætte – og inden for visse rammer videreudvikle – sin drift på ejendommen under en ny lokalplan, vil en ny lokalplan formentlig begrænse virksomhedens vækst- og udvidelsesmuligheder.

En virksomhed, der overvejer at købe fast ejendom til brug for sin drift, bør derfor altid foretage en grundig undersøgelse af kommune- og lokalplaner, herunder påtænkte ændringer. Dette for at sikre, at virksomhedens drift (og påtænkte udvidelser af denne) er i overensstemmelse med både det eksisterende plangrundlag og påtænkte ændringer af dette.

Virksomheder, der ligger bynært, bør i deres overvejelser om fremtidige investeringer i ejendommen inddrage, om virksomheden over tid risikerer at blive påvirket af eventuelt nye målsætninger og planer hos kommunalbestyrelsen.

Hvis din virksomhed planlægger at investere i fast ejendom i et kommende eller allerede lokalplanlagt område, har Kromann Reumerts specialister i fast ejendom mange års erfaring med rådgivning om planretlige forhold.
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig. Du finder kontaktoplysningerne nedenfor.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Kromann Reumert logo
København
Sundkrogsgade 5
2100 København Ø
70 12 12 11
mail@kromannreumert.com
Aarhus
Rådhuspladsen 3
8000 Aarhus C
London
65 St. Paul's Churchyard
London EC4M 8AB
Ledige jobs
Jurainfo logo
Annoncér dit stillingsopslag her og nå ud til mere end 28.000 månedlige besøgende

Juridiske nyheder & artikler

Hold dig opdateret på de seneste juridiske nyheder eller søg blandt de mere end 4.000 artikler som allerede er udgivet. Vi har samlet det vigtigste viden ét sted.

Juridiske kurser & arrangementer

Find nemt dit næste kursus eller anden relevant efteruddannelse inden for dit felt. Søg på tværs af fagområder fra en række forskellige udbydere.

Find Juridisk Specialist

Brug for en advokat? Søg efter verificerede specialister på tværs af advokatbranchen og find en specialist inden for det område, hvor du søger råd og vejledning.

Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Et sponsorat til en badminton­klub anset for bestikkelse
Et sponsorat til en badminton­klub anset for bestikkelse
25/08/2020
Compliance, Strafferet, Offentlig ret
Kommune vinder retssag ved Østre Landsret om erstatning for lang sagsbehandlingstid
Kommune vinder retssag ved Østre Landsret om erstatning for lang sagsbehandlingstid
25/08/2020
Forsikring og erstatning, Offentlig ret
Ny lokalplan – hvad nu?
Ny lokalplan – hvad nu?
06/07/2020
Offentlig ret
Lovforslag om regulering af udlejning af el-løbehjul og -cykler droppet
Lovforslag om regulering af udlejning af el-løbehjul og -cykler droppet
04/05/2020
Offentlig ret
Nyt lovforslag: Klageadgang skal kunne afskæres i kommunale kystbeskyttelsesprojekter
Nyt lovforslag: Klageadgang skal kunne afskæres i kommunale kystbeskyttelsesprojekter
16/04/2020
Offentlig ret
Ændring af planloven åbner op for boligplanlægning i lugtbelastede områder
Ændring af planloven åbner op for boligplanlægning i lugtbelastede områder
09/03/2020
Offentlig ret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2020 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted