Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Ny guide: Sådan indhenter ordregiver en vejledende udtalelse om pålidelighed

Bech Bruun
05/01/2023
Ny guide: Sådan indhenter ordregiver en vejledende udtalelse om pålidelighed
Bech Bruun logo
Ved årsskiftet trådte de nye regler om vurdering af en tilbudsgivers self-cleaning i udbud i kraft. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i den forbindelse offentliggjort en guide til, hvordan man som ordregiver anmoder om en vejledende udtalelse.

Som omtalt i en tidligere nyhed skal ordregivere fra 1. januar 2023 indhente en vejledende udtalelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, hver gang det skal vurderes, om en tilbudsgiver opfylder betingelserne for at have gennemført fornøden self-cleaning for deltagelse i udbud.


Denne nye ordning om forelæggelse og vurdering gælder alene for udbud, som er offentliggjort efter den 1. januar 2023, men forpligter ordregiver til at indhente en vejledende udtalelse om, hvorvidt tilbudsgiveren i tilstrækkelig grad har dokumenteret sin pålidelighed, før ordregiver træffer beslutning om udelukkelse.


Men hvordan fungerer forelæggelsesordningen, og hvad skal ordregiver særligt være opmærksom på? Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udarbejdet en guide, som Bech-Bruun gennemgår nedenfor.


Før anmodningen om en vejledende udtalelse

Pligten til at indhente en vejledende udtalelse gælder alene, når en ansøger eller tilbudsgiver er omfattet af en udelukkelsesgrund og ønsker at dokumentere sin pålidelighed (også benævnt ’self-cleaning’).


Det følger af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens guide, at ordregiver alene skal indhente en vejledende udtalelse, hvis ordregiver har vurderet, at ansøgeren eller tilbudsgiveren er omfattet af en udelukkelsesgrund, og der er udsigt til, at virksomheden vil blive tildelt en kontrakt, blive prækvalificeret eller allerede har fået tildelt kontrakten.


Ordregiver skal derfor ikke indhente en vejledende udtalelse fra styrelsen, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren er omfattet af en udelukkelsesgrund, men ikke har udsigt til at vinde eller blive prækvalificeret.


Hvis ordregiver vurderer, at ansøgeren eller tilbudsgiveren er omfattet af en udelukkelsesgrund, og der er udsigt til, at virksomheden vil blive tildelt en kontrakt, blive prækvalificeret eller allerede har fået tildelt kontrakten, skal ordregiveren som det næste meddele og begrunde udelukkelsen over for ansøgeren eller tilbudsgiveren.


Såfremt ansøgeren eller tilbudsgiveren herefter ønsker at foretage self-cleaning, skal ordregiver anmode styrelsen om en vejledende udtalelse om den erklæring og redegørelse, som ansøger/tilbudsgiver har indleveret til ordregiver som grundlag for sin self-cleaning.

Anmodningen om en vejledende udtalelse

Ordregiver er ansvarlig for dialogen med ansøgeren eller tilbudsgiveren og skal derfor også stå for indhentning og fremsendelse af virksomhedens dokumentation for pålidelighed til brug for styrelsens vurdering.


Anmodningen om en vejledende udtalelse sker ved fremsendelse af mail til ep@kfst.dk, hvori følgende er angivet:


i) Kontaktperson hos ordregiver

ii) Grundlaget for ordregivers beslutning om og begrundelse for udelukkelse af ansøgeren eller tilbudsgiveren

iii) Virksomhedens fremsendte dokumentation for pålidelighed


Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udarbejdet en skabelon til anmodningen, som med fordel kan anvendes, idet skabelonen understøtter, at ordregiver får sendt det nødvendige og tilstrækkelige materiale til styrelsen.


Den vejledende udtalelse og den endelige beslutning om virksomhedens pålidelighed

Ordregiver vil efterfølgende modtage en vejledende udtalelse med styrelsens vurdering af, hvorvidt virksomhedens iværksatte foranstaltninger er proportionale med grovheden af de omstændigheder, der har ført til udelukkelsen.


Udtalelsen er alene vejledende for ordregiver, og ordregiver er således ikke bundet af udtalelsen. Det betyder også, at ordregiver selv skal træffe den endelige beslutning om, hvorvidt dokumentationen er tilstrækkelig. Ordregiver kan dog – såfremt man er enig i udtalelsen – lægge denne til grund for sin egen vurdering.


Ordregiver er forpligtet til at meddele og begrunde sin beslutning over for ansøgeren eller tilbudsgiveren.

Bech-Bruuns kommentar

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens guide er meget praktisk og nem at følge.


Derudover bidrager guiden med en indskrænkning af anvendelsesområdet til alene at angå tilfælde, hvor en virksomhed er omfattet af en udelukkelsesgrund og har udsigt til at få kontrakten tildelt eller blive prækvalificeret.


En sådan begrænsning i forpligtelsen kan ikke umiddelbart udledes af hverken ordlyden af udbudslovens § 138 eller lovbemærkningerne hertil, men må alligevel anses for at være i overensstemmelse hermed. Udtalelsen fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen må således forstås som en iagttagelse af proportionalitetsprincippet, som tilsiger, at der alene gennemføres foranstaltninger, der er nødvendige. Det er således alene proportionalt at indhente en udtalelse og vurdering i de tilfælde, hvor der er udsigt til, at en redegørelse for self-cleaning skal danne grundlag for en beslutning om prækvalifikation eller tildeling i forbindelse med et udbuds gennemførelse.


Selvom guiden er et godt praktisk værktøj for ordregivere, giver den ikke en nærmere orientering om den forventede sagsbehandlingstid. Det fremgår alene, at styrelsen tilstræber en så hurtig sagsbehandlingstid som mulig, samt at brugen af styrelsens skabelon vil bidrage til at nedbringe sagsbehandlingstiden.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Kan du påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige?
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Kan du påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige?
Kan man som privat tilbudsgiver påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige? Det kommer Anja Piening, specialist i udbudsret, nærmere ind på her.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Når klagen ikke er helt på plads
Når klagen ikke er helt på plads
21/05/2024
Udbud, IT- og telekommunikation
Aktindsigt - set fra helikopterperspektiv
Aktindsigt - set fra helikopterperspektiv
31/05/2024
Offentlig ret, Stats- og forvaltningsret, Udbud
Udtømning af en delaftales maksimale værdi var ikke uforudsigelig
Udtømning af en delaftales maksimale værdi var ikke uforudsigelig
03/06/2024
Udbud
Ny vejledning om aktindsigt i udbudssager
Ny vejledning om aktindsigt i udbudssager
03/06/2024
Udbud
Udbuddets snubletråde: Når små fejl får store følger
Udbuddets snubletråde: Når små fejl får store følger
I går
Udbud
Ordregiver overgik uberettiget til udbud med forhandling, men de tildelte og allerede indgåede delaftaler kunne ikke erklæres for uden virkning
Ordregiver overgik uberettiget til udbud med forhandling, men de tildelte og allerede indgåede delaftaler kunne ikke erklæres for uden virkning
I går
Udbud
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted