Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Ny ejer hæftede for tidligere ejers manglende lønudbetaling

IUNO
27/04/2015
Ny ejer hæftede for tidligere ejers manglende lønudbetaling


Den nye ejer af en restaurant hæftede for et lønkrav fra to kokke, selvom kokkene ikke var omfattet af virksomhedsoverdragelsen. Københavns Byret lagde vægt på, at overdragelsen formentlig var sket for at afskære de to kokke fra at få efterbetalt deres manglende løn.

To asiatiske kokke fik over en længere periode udbetalt en lavere løn, end de var berettiget til efter deres ansættelseskontrakt. Fagforeningen 3F krævede derfor, at virksomheden efterbetalte den manglende løn for hele ansættelsesperioden til de to medarbejdere.

Virksomheden blev imidlertid solgt kort tid efter, at 3F havde fremsat sit krav. I købsaftalen fremgik det, at overdragelsen omfattede 10 navngivne medarbejdere, hvoraf de to kokke ikke var omfattet. Tre måneder efter overdragelsen gik den gamle ejer af virksomheden konkurs, og den manglende løn kunne derfor ikke udbetales af den konkursramte ejer.

De to kokke lagde derfor sag an mod restaurantens nye ejer med krav om efterbetaling af den manglende løn i hele ansættelsesperioden.

Byretten: Virksomhedsoverdragelse var omgåelse
Københavns Byret konstaterede indledningsvist, at ejerkredsen i det erhvervende selskab og i det overdragende selskab var den samme, og at der var sammenfald mellem ledelsen i de to selskaber. Der var ganske vist registreret forskellige direktører i de to selskaber, men det var reelt set direktøren i det overdragende selskab, som også udøvede direktørbeføjelserne i det erhvervende selskab. Byretten mente på den baggrund, at der var formodning om, at de to selskaber var nærtstående, og at dette kunne være en væsentlig årsag til, at virksomhedsoverdragelsen i det hele taget fandt sted.

Byretten mente, at der var skabt en formodning om, at virksomhedsoverdragelsen var sket for at afskære kokkene fra at få efterbetalt deres manglende løn. Byretten lagde blandt andet vægt på, at overdragelsen fandt sted kort tid efter, at 3F havde fremsat kravet på vegne af de to kokke.

Det erhvervende selskab kunne ikke modbevise byrettens formodning, og byretten afgjorde derfor, at det erhvervende selskab hæftede for de to kokkes lønkrav.

IUNO mener
Ved en virksomhedsoverdragelse overtager erhververen – ifølge virksomhedsoverdragelsesloven – automatisk alle rettigheder og forpligtelser fra den overdragende virksomhed, her i blandt medarbejdernes ansættelsesforhold, med mindre medarbejderne ikke er omfattet af overdragelsen.

Denne sag er imidlertid interessant, fordi den viser, at et erhvervende selskab risikerer at hæfte for et lønkrav fra medarbejdere, som ikke er omfattet af virksomhedsoverdragelsen. I det konkrete tilfælde lagde retten vægt på, at der var tale om et omgåelsestilfælde.

IUNO anbefaler, at virksomheder i en købs- eller salgssituation er opmærksomme på eventuelle krav fra tidligere eller nuværende medarbejdere, og at der tages højde for eventuelle krav i forbindelse med købsaftalen. Ved koncerninterne overdragelser er der en forhøjet risiko for omgåelsesproblematikken, og IUNO anbefaler derfor, at sådanne interne omstruktureringer planlægges og vurderes nøje.

[Københavns Byret den 14. april 2015]

Fast track-ordning trådte i kraft 1. april 2015
Fra 1. april 2015 kan certificerede danske virksomheder benytte sig af den såkaldte fast track-ordning, som blandt andet betyder, at udenlandske medarbejdere kan påbegynde arbejdet i Danmark umiddelbart efter, at der er indgivet en ansøgning om arbejds- og opholdstilladelse. Certificerede virksomheder behøver dermed ikke at vente på, at ansøgningen er behandlet og godkendt, før medarbejderen kan påbegynde sit arbejde.For at opnå certificering skal følgende betingelser være på plads:Den nye ejer af en restaurant hæftede for et lønkrav fra to kokke, selvom kokkene ikke var omfattet af virksomhedsoverdragelsen. Københavns Byret lagde vægt på, at overdragelsen formentlig var sket for at afskære de to kokke fra at få efterbetalt deres manglende løn

  • Løn og ansættelsesvilkår skal være sædvanlige efter danske forhold. Er virksomheden ikke omfattet af en overenskomst, skal den erklære, at den opfylder dette krav

  • Der skal være minimum 20 fuldtidsansatte i den danske virksomhed

  • Virksomheden må ikke være ramt af lovlig arbejdskonflikt

  • Virksomheden må ikke på tidspunktet forud for certificeringen have alvorlige udeståender med Arbejdstilsynet (f.eks. rød smiley)

  • Virksomheden må ikke inden for de seneste to år gentagne gange eller med bøde på mindst 20.000 kr. være straffet efter udlændingeloven

  • Virksomheden skal have deltaget i et vejledningsmøde hos Styrelsen for Arbejdsmarked og RekrutteringGå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
IUNO logo
København
Njalsgade 19C, 3
2300 København S
53 74 27 00
communication@iuno.law
Stockholm
Grev Turegatan 30
114 38 Stockholm
Oslo
Tollbugata 8
0152 Oslo
Gratis Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vær den første til at modtage relevante juridiske nyheder inden for dine interesseområder
Tilmeld dig nu
Kurser, der kunne være relevante for dig
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2022 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted