Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Ny ejendomsskattelov fra 2024 – Hvilken betydning har det for din erhvervsejendom?

Hulgaard Advokater
10/11/2023
Ny ejendomsskattelov fra 2024 – Hvilken betydning har det for din erhvervsejendom?
Hulgaard Advokater logo
Ejer du en af Danmarks 400.000 erhvervsejendomme, så læs med her! Den nye ejendomsskattelov vil påvirke din skattebetaling på din erhvervsejendom, når du modtager din nye offentlige ejendomsvurdering.

Erhvervsejendomme er bl.a. boligudlejningsejendomme, andelsboligejendomme, forretninger, kontorer, fabrikker og lagerejendomme.


Ejendomsskat – de to typer

Der er to typer af ejendomsskat på erhvervsejendomme – grundskyld/ejendomsskat og dækningsafgift (ikke på ejendomme med boliger). Ejendomsværdiskat betales, hvis der er bolig til rådighed for privatejer mv. i ejendommen.


For erhvervsejendomme gælder ejendomsvurderingen fra 2012, indtil der er udsendt en ny ejendomsvurdering (forventeligt i 2025/2026 iht. Vurderingsportalen og da vil det være grundvurderinger). Inden udgangen af 2023 sender Vurderingsstyrelsen foreløbige 2023-vurderinger ud til brug for beregning af ejendomsskatter for erhvervsejendomme fra 1. januar 2024. De offentlige ejendomsvurderinger er suspenderet, Når Vurderingsstyrelsen er færdige med ejerboliger, vil erhvervs-, landbrugs- og skovejendomme blive vurderet.


Ejendomsskatterne på erhvervsejendomme beregnes på baggrund af ejendomsvurderingen. Ved de nye vurderinger anvendes en metode til at beregne grundværdien for en erhvervsejendom ud fra dens værdi, hvis der lå ejerboliger på grunden. Da udsendelsen af ejendomsvurderingerne er forsinket, betales der skat på det foreløbige grundlag for 2023, indtil den endelige vurdering er udsendt. Herefter genberegnes og efterreguleres skatterne.


Ved fastsættelsen af beskatningsgrundlaget for dækningsafgift og grundskyld skal forsigtighedsprincippet anvendes, og der vil således alene skulle betales skat af 80 % af grundværdien, der er ansat efter ejendomsvurderingsloven.


Særlig stigningsbegrænsning på grundskyld

Der gælder en særlig stigningsbegrænsning for privatpersoner og selskaber, der ikke omfattes af reglerne for privatboliger om skatterabat i grundskyld. Dette gælder primært privatpersoner, der ejer erhvervsejendomme, og selskabsejere af fast ejendom. Denne særlige stigningsbegrænsning betyder, at grundskylden for 2024 højest kan udgøre det aktuelle 2023-niveau tillagt en regulering på 2,8 %, jfr. ejendomsskattelovens § 45, stk. 1, nr. 2.


Fra 2025 og frem skal Skatteforvaltningen opgøre to beløb for grundskyld for de omfattede ejendomme. Grundskylden udgør det laveste beløb af enten i) den opgjorte grundskyld for det pågældende år efter de nye regler eller ii) grundskylden for det foregående år med tillæg af 4,75 % af det pågældende års aktuelle opgjorte grundskyld., jf. ejendomsskattelovens § 45, stk. 2, nr. 2.


Dvs. stigningsbegrænsningen påvirkes af udviklingen i den offentlige ejendomsvurdering, hvor der sker en udligning af forskellen mellem den aktuelle grundskyld for det pågældende år og den stigningsbegrænsede grundskyld, så længe prisudviklingen på ejendommen ikke overstiger 4,75 % over årene. Stigningsbegrænsningen vil kunne genindtræde, hvis prisudviklingen for et år igen overstiger 4,75 %.


Stigningsbegrænsningen udfases over tid og bortfalder ikke ved salg, som det er tilfældet ved skatterabatten ved ejerboliger.


Dækningsafgift (ikke på ejendomme med boliger)

Dækningsafgift er en kommunal ejendomsskat, som betales i henved en 1/3 af landets kommuner. Dækningsafgiften er siden 1. januar 2022 blevet beregnet som en promille af grundværdien (tidligere forskelsværdien).


Fra og med kalenderåret 2024 til og med kalenderåret 2028 fastsættes et loft for den promille for hver enkelt kommune, hvormed dækningsafgiften af førnævnte ejendomme opkræves.


Fra og med kalenderåret 2029 vil kommunalbestyrelsen frit kunne sætte satsen for dækningsafgiften af grundværdien, som dog højst kan udgøre 10 promille.


Det er vigtigt at huske, at beregningsgrundlaget for dækningsafgift ikke er endeligt, så længe der ikke er kommet en endelig offentlig grundværdi af erhvervsejendommen. Der kan derfor være tale om en efterregulering, hvilket har betydning ved udlejning og salg af ejendommen.


Hidtil var der ikke vedtaget en stigningsbegrænsning på dækningsafgift, som der er på grundskyld. Ved politisk aftale den 10. november 2023 blev der også for dækningsafgift aftalt en stigningsbegrænsning. Dækningsafgiften kan ikke stige årligt mere end 10 % af den nye dækningsafgift.


Stigningsbegrænsningen udfases over tid og bortfalder ikke ved salg, som det er tilfældet ved skatterabatten ved ejerboliger.


Den politiske aftale indebærer også, at opkrævning af dækningsafgift og grundskyld udskydes 2 måneder, dvs. fra 1. februar 2024 til 1. april 2024.


Ovenstående artikel er et kort overblik over de ændringer, der træder i kraft 1. januar 2024. Det er vigtigt som ejendomsejer at søge rådgivning omkring disse forhold, f.eks. hvis der skal ske overdragelse, udlejning eller fysiske ændringer af ejendommen.


Ovenstående artikel er et kort overblik over de ændringer, der træder i kraft 1. januar 2024. Det er vigtigt som ejendomsejer at søge rådgivning omkring disse forhold, f.eks. hvis der skal ske overdragelse, udlejning eller fysiske ændringer af ejendommen.

 

Vil du høre mere, så kontakt advokat Kristina Meier Risbjerg på tlf. 42 13 42 46.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Der kan særligt være en fordel ved at handle ejendomme inden den 1. januar 2024. Det kommer vi bl.a. nærmere ind på i denne episode.
Erhvervslejekontrakter - Her er de typiske fejl du skal være opmærksom på
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Erhvervslejekontrakter - Her er de typiske fejl du skal være opmærksom på
Hvad skal du være opmærksom på ved erhvervslejekontrakter. Det kommer advokat, Kristina Meier Risbjerg, ind på her.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Skelforretning: Hvor går skellet mellem din og naboens ejendom?
Skelforretning: Hvor går skellet mellem din og naboens ejendom?
21/06/2024
Fast ejendom og entreprise, Øvrige
Nye regler om generationsskifte – væsentlige ændringer i reglerne for generationsskifte i ejendomsbranchen
Nye regler om generationsskifte – væsentlige ændringer i reglerne for generationsskifte i ejendomsbranchen
24/06/2024
Fast ejendom og entreprise, Skatte- og afgiftsret
Beskatning af værdi af fri bil
Beskatning af værdi af fri bil
24/06/2024
Skatte- og afgiftsret
"Et stærkere erhvervsliv": Bedre rammer for generationsskifte
"Et stærkere erhvervsliv": Bedre rammer for generationsskifte
05/07/2024
Øvrige, Skatte- og afgiftsret
Afgørelse om parcelhusreglens anvendelse ved rådighed over to boliger
Afgørelse om parcelhusreglens anvendelse ved rådighed over to boliger
03/07/2024
Skatte- og afgiftsret, Fast ejendom og entreprise
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udsender ny redegørelse om realkreditlån
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udsender ny redegørelse om realkreditlån
08/07/2024
Fast ejendom og entreprise, Øvrige, Finansiering og bankret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted