Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Ny dom: Politisk valgt sektorformand i fagforening var beskyttet af forskelsbehandlingsloven

Bech Bruun
21/06/2023
Ny dom: Politisk valgt sektorformand i fagforening var beskyttet af forskelsbehandlingsloven
Bech Bruun logo
Østre Landsret har i sin dom af 9. juni 2023 lagt til grund, at en vedtægtsbestemt aldersgrænse på 60 år for valgbarhed til de ledende organer i en fagforening var i strid med forskelsbehandlingslovens forbud mod aldersdiskrimination.

Ligebehandlingsnævnet havde i 2016 truffet afgørelse om, at det var i strid med forskelsbehandlingsloven, at en aldersgrænse for valgbarhed i en fagforening var til hinder for, at en valgt sektorformand kunne stille op til endnu en valgperiode. Vederlaget for varetagelse af hvervet som sektorformand androg ca. 90.000 kroner om måneden. Ligebehandlingsnævnet tilkendte sektorformanden en godtgørelse på 25.000 kroner.


Fagforeningen anerkendte ikke afgørelsen, og sagen blev derfor indbragt for domstolene.


Østre Landsret forelagde sagen for EU-Domstolen til præjudiciel afgørelse. EU-Domstolen afsagde dom den 2. juni 2022 (sag C-587/20). Ved dommen blev det fastslået, at beskæftigelsesdirektivets forbud mod aldersdiskrimination fandt anvendelse også i forhold til en aldersgrænse for valgbarhed til hvervet som formand i en arbejdstagerorganisation.


Du kan læse vores tidligere nyhed om sagen her.


Fagforeningen tog EU-Domstolens dom til efterretning, og anerkendte herefter, at sektorformanden var omfattet af beskæftigelsesdirektivet og af forskelsbehandlingsloven. Fagforeningen betalte godtgørelsen på 25.000 kroner til sektorformanden, som imidlertid forhøjede sin påstand for landsretten.


Sagen angik herefter spørgsmålet om udmåling af godtgørelsen, herunder om forskelsbehandlingen skulle sidestilles med en afskedigelse.


Østre Landsrets dom: Sektorformand omfattet af direktivet og forskelsbehandlingsloven

Østre Landsret anførte med henvisning til dommen fra EU-Domstolen: ” [sektorformanden] var i sit hverv som valgt sektorformand (….) således omfattet af anvendelsesområdet for beskæftigelsesdirektivet og dermed også af forskelsbehandlingsloven”.


Landsretten fandt, at sektorformandens ophør som valgt ikke kunne sidestilles med en afskedigelse. Selvom sektorformanden flere gange var blevet valgt uden modkandidat, lagde landsretten vægt på, at valget kun var sket for kortere perioder, hvorefter formandenved hvert mandats ophør skulle genopstille på ny. Efter en samlet vurdering af sagens omstændigheder, herunder henset til at sektorformanden fik en delvis lønudbetaling fra mandatets ophør indtil pensionsalderen, udmåltes godtgørelsen til 25.000 kroner svarende til det, som udmåles i sager om manglende ansættelse på baggrund af alder.

Bech-Bruuns bemærkninger

Østre Landsret tilslutter sig, at forskelsbehandlingsloven fandt anvendelse. Det afgørende er, at der foreligger beskæftigelse og erhverv og dermed ikke hvorvidt, der er tale om et ansættelsesforhold i traditionel forstand. Der er derfor grund til at antage, at eksempelvis vederlagte bestyrelseshverv i private virksomheder er omfattet af forskelsbehandlingslovens forbud mod aldersdiskrimination, hvis vederlaget har en ikke ubetydelig størrelse.


Der vil muligvis kunne indfortolkes en undergrænse for, hvad der i et sådan henseende kan betragtes som ”beskæftigelse og erhverv”, og i den sammenhæng må det antages, at vederlagets størrelse har betydning.


Det vides endnu ikke, om sagen vil blive anket til Højesteret. 

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Nye særlige regler for udstationerede lønmodtagere gælder pr. 1. juli 2023
Nye særlige regler for udstationerede lønmodtagere gælder pr. 1. juli 2023
13/06/2023
Ansættelses- og arbejdsret
Vanvidskørsel – hvordan er du som arbejdsgiver stillet, hvis en firmabil konfiskeres efter reglerne om vanvidskørsel ?
Vanvidskørsel – hvordan er du som arbejdsgiver stillet, hvis en firmabil konfiskeres efter reglerne om vanvidskørsel ?
14/06/2023
Ansættelses- og arbejdsret, Øvrige, Forsikring og erstatning
Medarbejdere måtte vinke farvel til fastholdelsesbonus
Medarbejdere måtte vinke farvel til fastholdelsesbonus
14/06/2023
Ansættelses- og arbejdsret
Tillidsrepræsentant havde ikke bibeholdt sin funktion ved frasigelse af overenskomst
Tillidsrepræsentant havde ikke bibeholdt sin funktion ved frasigelse af overenskomst
20/06/2023
Ansættelses- og arbejdsret
Virksomhed gav medarbejder pip
Virksomhed gav medarbejder pip
20/06/2023
Ansættelses- og arbejdsret
Ny dom: Politisk valgt sektorformand i fagforening var beskyttet af forskelsbehandlingsloven
Ny dom: Politisk valgt sektorformand i fagforening var beskyttet af forskelsbehandlingsloven
21/06/2023
Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted