Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Bliv forfatter Bliv kursusudbyder Bliv verificeret specialist Bliv jobannoncør
Artikel

Ny dom på varmeområdet om kravene for ud­trædelses­godtgørelse

Horten
31/07/2019
Ny dom på varmeområdet om kravene for ud­trædelses­godtgørelse
Horten logoNy dom fra Østre Landsret ændrer praksis for, hvornår et varmeselskab kan kræve udtrædelsesgodtgørelse.

Østre Landsret har i en dom af 21. maj 2019 fastslået, at det ikke kan anses for et krav for opkrævning af udtrædelsesgodtgørelse, at fjernvarmeselskabet ikke er "økonomisk veldrevet", når dette krav ikke fremgår af varmeselskabets leveringsbestemmelser.


Betingelser for udtrædelsesgodtgørelse


Begrebet udtrædelsesgodtgørelse dækker over det beløb, varmekunder – hvis det fremgår af leveringsbetingelserne - kan opkræves, når de udtræder af aftageforholdet til varmeselskabet. Kravet om udtrædelsesgodtgørelse bygger på et princip om at varmekunderne skal 'rydde op efter sig økonomisk' ved at betale deres andel af restgælden, når de udtræder af varmeforsyningen. Herved undgås at en varmekundes udtræden belaster de tilbageværende kunder økonomisk.

Det har indtil Østre Landsrets afsigelse af dommen den 21. maj været antaget, at der kun kunne kræves udtrædelsesgodtgørelse, hvis 1) den ledige kapacitet som opstår, når kunden udtræder, ikke overtages af andre kunder, og 2) varmeselskabet ikke er økonomisk veldrevet (dvs. at selskabet har en dårlig økonomi).

Betingelsen, om at selskabet ikke må være økonomisk veldrevet stammer fra administrativ praksis fra Forsyningstilsynet Energiklagenævnet og Ankenævnet på Energiområdet. Eftersom der ikke findes klare retningslinjer for, hvordan vurderingen hvorvidt værkerne er veldrevne skal foretages, har betingelsen medført en del uforudsigelighed.


Dommen fra Østre Landsret


Dommen drejede sig om, hvorvidt et varmeselskab kunne pålægge en erhvervsdrivende fond at betale udtrædelsesgodtgørelse samt størrelsen af denne godtgørelse.

I dommen fik varmeselskabet medhold i, at betingelsen, om at varmeselskabet ikke må være økonomisk veldrevet, ikke kan anses for gældende ret, hvis betingelsen ikke fremgår af varmeselskabets leveringsbetingelser. Østre Landsret fandt, at vurderingen, af hvorvidt selskabet er veldrevet, alene kunne indgå som et moment i vurderingen af, hvorvidt betaling udtrædelsesgodtgørelse var rimelig efter varmeforsyningsloven. Østre Landsret udtalte således:

"Landsretten finder, at der ved rimelighedsvurderingen ikke kan stilles krav om, at fjernvarmeværket ikke må være økonomisk veldrevet, mens det kan indgå som et moment, at et fjernvarmeværk er veldrevet. Herefter, og da der ikke er godtgjort omstændigheder, der gør det urimeligt at pålægge X, der er en erhvervsdrivende fond, at betale udtrædelsesgodtgørelse, tiltræder landsretten, at der skal betales udtrædelsesgodtgørelse i overensstemmelse med fjernvarmeværkets vedtægter."

Som følge af dommen er det nærliggende at antage, at det kun er kravet om, at den ledige kapacitet ved en kundes udtræden ikke kan afsættes til anden side, som består - hvis ikke andet følger af aftalegrundlaget mellem kunden og varmeselskabet.

Dommen omhandler som nævnt en erhvervsdrivende fond. Hvorvidt det ville indgå som et tungere moment, om varmeselskabet var økonomisk veldrevet, hvis der var tale om en almindelig forbruger er ikke afklaret ved dommen.

 
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Horten logo
Hellerup
Philip Heymans Allé 7
2900 Hellerup
33 34 40 00
33 34 40 01
info@horten.dk
Aarhus
Frederiks Plads 36
8000 Aarhus C
Herning
Godsbanevej 1B
7400 Herning
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Højesteret har fastslået spildevandsselskabernes forsyningspligt i ”Grønttorvssagen”
Højesteret har fastslået spildevandsselskabernes forsyningspligt i ”Grønttorvssagen”
18/08/2021
Retssager og voldgift, Offentlig ret, Stats- og forvaltningsret, Energi og forsyning
Omfanget af spildevandsselskabernes forsyningspligt er nu fastslået igen
Omfanget af spildevandsselskabernes forsyningspligt er nu fastslået igen
05/03/2021
Miljøret, Energi og forsyning
Ændring af ejendomsvurderingsloven i relation til vindmøller og solcelleanlæg
Ændring af ejendomsvurderingsloven i relation til vindmøller og solcelleanlæg
13/01/2021
Energi og forsyning, Skatte- og afgiftsret
Prop i kloakken og spildevand i kælderen – Er det forsyningsselskabets ansvar?
Prop i kloakken og spildevand i kælderen – Er det forsyningsselskabets ansvar?
07/12/2020
Fast ejendom og entreprise, Energi og forsyning
Nye retningslinjer og mærkningsordning for el-produkter
Nye retningslinjer og mærkningsordning for el-produkter
28/08/2020
E-handel og markedsføring, Energi og forsyning
Kommunale forsynings­selskaber får mulighed for at vælge privat inddrivelse
Kommunale forsynings­selskaber får mulighed for at vælge privat inddrivelse
27/11/2019
Energi og forsyning
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted