Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Ny dom fra Arbejdsretten om overtagelse af rengøringsopgaver

Dansk Erhverv
15/02/2016
Ny dom fra Arbejdsretten om overtagelse af rengøringsopgaver
Virksomhedsoverdragelsesloven fandt ikke anvendelse, da et rengøringsselskab overtog opgaver med rengøring for kommunen. Medarbejderne havde ikke bevist, at der var overtaget ”en efter antal og kvalifikationer betydelig del af arbejdsstyrken”.


Virksomhedsoverdragelsesloven og outsourcing/udlicitering af rengøringsopgaver


Virksomhedsoverdragelsesloven gælder ved overdragelse af en virksomhed eller en del af en virksomhed. Formålet med loven er at beskytte de berørte medarbejdere, når der skiftes arbejdsgiver. Den traditionelle virksomhedsoverdragelse, hvor der overføres en hel virksomhed med alle aktiver, herunder bygninger, immaterielle rettigheder, kunder, medarbejdere, mv., giver sjældent de store udfordringer.

Virksomhedsoverdragelsesloven gælder imidlertid også i de situationer, hvor der overdrages en del af en virksomhed eller ”en økonomisk enhed, der bevarer sin identitet”. Ifølge retspraksis er der ikke et krav om et direkte kontraktforhold mellem overdrager og erhverver. Outsourcing, udlicitering, forpagtning, leje mv. kan derfor være omfattet af loven.

Det afgørende for, om der er tale om en overdragelse i lovens forstand, er, om den omhandlede økonomiske enhed har bevaret sin identitet. Når der overdrages en opgave, hvor arbejdskraften er den væsentligste del af aktiviteten (f. eks. rengøringsopgaver), kan en gruppe af medarbejdere, som i længere tid udfører en fælles aktivitet, i sig selv udgøre en sådan økonomisk enhed.

I den konkrete sag skulle Arbejdsretten tage stilling til, om et rengøringsselskabs overtagelse af 14 ud af 31 rengøringsmedarbejdere fra et andet rengøringsselskab i forbindelse med overtagelse af rengøringsopgaver for kommunen var omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven. Hvis loven fandt anvendelse, skulle rengøringsselskabet efterbetale anciennitetstillæg og lønregulering.

Sagen kort


Et rengøringsselskab overtog rengøringsopgaver for en kommune i forbindelse med en ny udbudsrunde. Opgaven blev tidligere varetaget af to andre rengøringsselskaber, som i den forbindelse opsagde henholdsvis 15 og 31 medarbejdere.

Det nye rengøringsselskab overtog ikke medarbejdere fra det ene af de to tidligere selskaber, mens 14 blev ansat ud af de 31 medarbejdere fra det andet selskab. Der blev ikke overtaget noget herudover, dvs. f.eks. ingen fysiske aktiver.Arbejdsretten: Der var ikke tale om virksomhedsoverdragelse


Arbejdsretten fastslog helt i overensstemmelse med retspraksis, at i visse brancher, eksempelvis rengøringsbranchen, hvor arbejdskraften udgør den væsentligste del af aktiviteten, vil en gruppe af arbejdstagere, som i længere tid udfører en fælles aktivitet, kunne udgøre en økonomisk enhed. En sådan økonomisk enhed vil kunne opretholde sin identitet efter en overførsel, når den nye arbejdsgiver overtager en efter antal og kvalifikationer betydelig del af arbejdsstyrken.

Arbejdsrettens fastslog, at det var medarbejderne, der skulle bevise, at rengøringsselskabet overtog en efter antal og kvalifikationer betydelig del af arbejdsstyrken, herunder om der var overtaget nøglepersoner eller lignende.

Selvom rengøringsselskabet overtog 14 ud af 31 medarbejdere fra det andet selskab, fandt Arbejdsretten, at medarbejderne ikke havde bevist, at identiteten af den økonomiske enhed blev opretholdt. Derfor var der ikke tale om en virksomhedsoverdragelse, og virksomheden blev frifundet for kravet om efterbetaling af anciennitetstillæg og lønregulering.


Dansk Erhverv vurderer


Dommen bekræfter endnu en gang, at den rene aktivitetsoverdragelse, der hverken omfatter aktiver eller betydelige dele af arbejdsstyrken, ikke er omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven. Med andre ord er der ikke tale om overførsel af ”en økonomisk enhed” i virksomhedsoverdragelseslovens forstand, blot fordi den ydelse/opgave, som udføres af den tidligere udbyder og den nye udbyder, er den samme. Der skal mere til.

I f.eks. rengøringsbranchen anser man typisk medarbejderne som det væsentligste aktiv, og overdrages der ikke en betydelig del af arbejdsstyrken, vil overgangen af rengøringsopgaven fra en virksomhed til en anden som klart udgangspunkt ikke udgøre en virksomhedsoverdragelse.

Om overdragelse af en aktivitet fra en virksomhed til en anden er omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven, beror som regel på en konkret vurdering, hvor alle de faktiske omstændigheder omkring overdragelsen skal inddrages. Dansk Erhverv anbefaler derfor altid vores medlemmer til at kontakte os for at få afklaret, om der skal tages hensyn virksomhedsoverdragelsesloven i en given situation.

 

 [layerslider id="67"]
 


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Udenlandske medarbejdere i koncernforbundne selskaber fritages for krav om arbejdstilladelse
Udenlandske medarbejdere i koncernforbundne selskaber fritages for krav om arbejdstilladelse
23/11/2023
Ansættelses- og arbejdsret
Ny EU-dom om virksomhedsoverdragelsesdirektivet
Ny EU-dom om virksomhedsoverdragelsesdirektivet
22/11/2023
Ansættelses- og arbejdsret, M&A
Lige piloter flyver bedst
Lige piloter flyver bedst
22/11/2023
Ansættelses- og arbejdsret
Omplacering forsøgt med lys og lygte
Omplacering forsøgt med lys og lygte
30/11/2023
Ansættelses- og arbejdsret
Nye domme fra Højesteret om ophør af tabt arbejdsfortjeneste
Nye domme fra Højesteret om ophør af tabt arbejdsfortjeneste
01/12/2023
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Tid til (jule)fest
Tid til (jule)fest
07/12/2023
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted