Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Ny dom bidrager til forståelse og anvendelse af vederlagsbegrebet ved konkursbos indtræden

Bech Bruun
23/11/2021
Ny dom bidrager til forståelse og anvendelse af vederlagsbegrebet ved konkursbos indtræden
Bech Bruun logo
Østre Landsret afsagde den 8. november 2021 en dom, der har taget stilling til, hvorvidt et konkursbo ved sin indtræden i nogle ansættelseskontrakter også var indtrådt i aftaler om fastholdelsesbonusser. Dommen bidrager til forståelsen af vederlagsbegrebet i konkurslovens § 56, stk. 2. Der vil blive ansøgt om tredjeinstansbevilling hos Procesbevillingsnævnet.

I november 2018 blev et selskab taget under rekonstruktionsbehandling. Rekonstruktionsbehandlingen blev opgivet den 27. december 2018, og selskabet blev den efterfølgende dag taget under konkurs.


Den 10. januar 2019 indtrådte konkursboet i ansættelsesforholdene for blandt andet tre medarbejdere, og den 11. januar 2019 opsagde kurator de pågældende medarbejderes ansættelsesforhold med en måneds varsel, jf. konkurslovens § 55, stk. 3.


De tre medarbejdere havde forud for konkursen indgået særskilte aftaler om en fastholdelsesbonus, hvorefter medarbejderne var berettiget til bonus svarende til tre måneders løn, såfremt de forblev i deres stillinger frem til ultimo januar 2019. To af medarbejderne fratrådte deres stilling den 11. februar 2019, og den sidste af medarbejderne fratrådte sin stilling den 31. marts 2019.


Medarbejderne gjorde i sagen gældende, at konkursboet var indtrådt i ansættelsesaftalerne, herunder også de særskilte aftaler om fastholdelsesbonus, og at konkursboet derfor skulle anerkende fastholdelsesbonussen som massekrav efter konkurslovens § 93.


Kurator gjorde i sagen blandt andet gældende, at konkursboet alene var indtrådt i ansættelseskontrakterne og ikke de særskilte aftaler om fastholdelsesbonus. Derudover gjorde kurator også gældende, at aftalerne om fastholdelsesbonus var omfattet af konkurslovens § 56, stk. 2, der angår aftaler med løbende ydelser til konkursboet, for hvilke der skal udredes et vederlag for tiden efter konkursdekretet, og at fastholdelsesbonussen ikke var omfattet af vederlagsbegrebet i bestemmelsen.


Sø- og Handelsretten frifandt konkursboet, da fastholdelsesbonusserne var en præmiering

Sø- og Handelsretten fastslog i sin dom af 30. september 2020, at ansættelseskontrakterne angik en løbende ydelse til konkursboet omfattet af konkurslovens § 56, stk. 2. Sø- og Handelsretten fastslog videre, at aftalerne om fastholdelsesbonus ikke angik et arbejdsvederlag for en løbende ydelse, ”men derimod en særlig præmie for at forblive på arbejdspladsen”. Konkursboet blev på den baggrund frifundet.


Østre Landsret stadfæstede Sø- og Handelsrettens dom

Østre Landsret stadfæstede Sø- og Handelsrettens dom den 8. november 2021. Af Østre Landsrets begrundelse fremgår det, at konkursboet var indtrådt i ”ansættelsesaftalerne i deres helhed, herunder i de tilknyttede bonusaftaler”. Landsretten tillagde det ikke vægt, at konkursboet ikke havde været bekendt med fastholdelsesklausulernes eksistens.


Spørgsmål var herefter, om der var tale om et arbejdsvederlag for en løbende arbejdsydelse og – i bekræftende fald – om aftalerne om fastholdelsesbonusserne vedrørte en arbejdsydelse afholdt helt eller delvist efter konkursdekretets afsigelse.  Østre Landsret fandt – ligesom Sø- og Handelsretten – at aftalerne om fastholdelsesbonus reelt set alene var en præmiering af de respektive medarbejdere, idet aftalerne ikke indeholdt andre krav til de ansatte, end at de skulle udføre deres arbejdspligter loyalt og konstruktivt med sædvanlig tilstedeværelse som hidtil, og at bonussen således var i tillæg til deres almindelige aftalte betalinger og fordele. Konkursboet blev herefter også frifundet i Landsretten.


Bech-Bruuns kommentarer

Sø- og Handelsrettens og Østre Landsrets domme bidrager til forståelsen og anvendelsen af konkurslovens § 56, stk. 1 og stk. 2.


Overordnet fastslås det i Østre Landsrets afgørelse, at et konkursbo efter konkurslovens § 56 indtræder i de konkrete aftaler i ”deres helhed”. Kurators ukendskab til de særskilte aftaler om fastholdelsesbonus blev i sagen ikke tillagt betydning.


Derudover blev det i dommene fastslået, at et konkursbo efter konkurslovens § 56, stk. 2 alene skal udrede ”arbejdsvederlag” for perioden efter boets indtræden og frem til opsigelse. Altså skal der udredes vederlag for udført arbejde på samme måde som løn. I den konkrete sag blev fastholdelsesbonusserne ikke anset for at udgøre et vederlag, idet medarbejderne ikke skulle udføre andet for at honorere bonusaftalerne end at udføre deres hidtidige pligter loyalt, og for hvilken arbejdsudførelse de modtog sædvanligt arbejdsvederlag.

Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Bech Bruun logo
København
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
72 27 00 00
72 27 00 27
info@bechbruun.com
Aarhus
Værkmestergade 2
8000 Aarhus C
New York
412 West 15th Street, 15th
New York 10011
Shanghai
No.1440 Yan'an Middle Road
Suite 2H08, Jing'an District
200040 Shanghai
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Jobbørs
Advokater til vores kontorer i Aarhus og København
Forhandlingskonsulent (jurist) til Radiograf Rådet
Skarp jurist til kommunal- og forvaltningsret
Uddannet jurist (gerne nyuddannet) til Københavns Universitetets Rektorsekretariat
Annoncér dit stillingsopslag her
Artikler, der kunne være relevante for dig
Ny dom bidrager til forståelse og anvendelse af vederlagsbegrebet ved konkursbos indtræden
Ny dom bidrager til forståelse og anvendelse af vederlagsbegrebet ved konkursbos indtræden
23/11/2021
Insolvens og rekonstruktion
Kautionist i udlandet kunne sagsøges i Danmark uden bankens underskrift på kreditaftale
Kautionist i udlandet kunne sagsøges i Danmark uden bankens underskrift på kreditaftale
15/11/2021
Insolvens og rekonstruktion
Ny afgørelse ser på behandling af EU-støtten ved fortsat drift af konkursramt landbrug
Ny afgørelse ser på behandling af EU-støtten ved fortsat drift af konkursramt landbrug
05/10/2021
Insolvens og rekonstruktion, EU-ret
Rekonstruktion – nye regler om forpligtelser overfor lønmodtagere ved virksomhedsoverdragelse trådt i kraft
Rekonstruktion – nye regler om forpligtelser overfor lønmodtagere ved virksomhedsoverdragelse trådt i kraft
31/08/2021
Insolvens og rekonstruktion, Ansættelses- og arbejdsret
Få overblik over de nye regler om lønmodtagerforpligtelser
Få overblik over de nye regler om lønmodtagerforpligtelser
20/08/2021
Insolvens og rekonstruktion, M&A, Ansættelses- og arbejdsret
Landsretten fastslår Skats accept af overdragelsessum
Landsretten fastslår Skats accept af overdragelsessum
25/06/2021
Insolvens og rekonstruktion
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted