Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Ny bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af fondes midler er sendt i høring

Bech Bruun
08/09/2020
323
Ny bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af fondes midler er sendt i høring
Bech Bruun logo
En række af de fonde, som er underlagt anbringelsesbekendtgørelsen, har som følge af de senere års lave renteniveauer og dermed lave afkast haft svært ved at generere overskud til uddeling. Civilstyrelsen har som konsekvens heraf sendt et udkast til ændret anbringelsesbekendtgørelse i høring. Høringsfristen er den 29. september 2020 kl. 12.00.

Anbringelsesbekendtgørelsen finder anvendelse på fonde omfattet af fondsloven, stadfæstede fonde og successorfonde. Bekendtgørelsen regulerer bl.a., hvilke typer værdipapirer fondes midler kan anbringes i, medmindre fondens fundats indeholder en tydelig fravigelse af bekendtgørelsens anbringelsesregler.


De centrale ændringer

De væsentligste ændringer i bekendtgørelsens regler vedrører bestemmelserne om anbringelse i værdipapirer.


De væsentligste ændringer er:


  • Det foreslås bl.a., at grænsen for hvor stor en del af fondens kapital, der kan anbringes i værdipapirer, hæves fra 50 % til 75 %.
  • Ordlyden vedrørende anbringelse i UCITS ændres, så det fremgår, at anbringelse kan ske i udloddende UCITS, afdelinger eller andelskasser af sådanne. Derudover indeholder udkastet to nye bestemmelser om UCITS, som fonde kan anbringe alle midlerne i.
  • Det  foreslås, at fonde fremover kan erhverve aktier, der mindst én gang inden for de seneste tre år har givet udbytte. Efter den gældende bekendtgørelse må der kun erhverves aktier, der har givet udbytte ifølge beslutning truffet på enten den seneste afholdte generalforsamling eller på den seneste efterfølgende ekstraordinære generalforsamling.
  • Styrelsen foreslår herudover en ny bestemmelse i bekendtgørelsens § 13, som under en række nærmere angivne betingelser giver mulighed for at anbringe højest 15 % af fondens midler i andele i alternative investeringsfonde.
  • Endvidere foreslås det som noget nyt, at fonde kan anvende en række nærmere afgrænsede, afledte finansielle instrumenter på dækket basis, når de handles på et reguleret marked. Formålet er at give fonde bedre mulighed for at afdække reelt eksisterende risici forbundet med investeringerne, uden at den samlede eksponering forøges.
  • Endeligt er der foreslået en tre-måneders frist for, hvornår indestående på fondens kapitalkonto senest skal være anbragt i overensstemmelse med bekendtgørelsens regler eller særlige bestemmelser i fondens vedtægt.

Derudover indeholder bekendtgørelsen en række øvrige mindre justeringer. Høringsfristen er som nævnt den 29. september kl. 12.00.


Bech-Bruuns kommentar

Det er positivt, at fondene får alternative investeringsmuligheder, og at 50 %-grænsen hæves til 75 %.


Det har tidligere i processen været drøftet at udelade kravet om, at obligationer, der handles på et reguleret marked, skal være rentebærende, fordi der kan være situationer, hvor der kan være gode argumenter for at placere midler i ikke-rentebærende obligationer.


Bech-Bruun følger udviklingen frem til vedtagelsen af bekendtgørelsen og vil opdatere løbende i processen.


Høringsbrevet kan findes her.


Udkast til ændret anbringelsesbekendtgørelse kan findes her.

Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig. Du finder kontaktoplysningerne nedenfor.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Bech Bruun logo
København
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
72 27 00 00
72 27 00 27
info@bechbruun.com
Aarhus
Værkmestergade 2
8000 Aarhus C
New York
412 West 15th Street, 15th
New York 10011
Shanghai
No.1440 Yan'an Middle Road
Suite 2H08, Jing'an District
200040 Shanghai
Ledige jobs
Jurainfo logo
Annoncér dit stillingsopslag her og nå ud til mere end 29.000 månedlige besøgende

Juridiske nyheder & artikler

Hold dig opdateret på de seneste juridiske nyheder eller søg blandt de mere end 4.000 artikler som allerede er udgivet. Vi har samlet det vigtigste viden ét sted.

Juridiske kurser & arrangementer

Find nemt dit næste kursus eller anden relevant efteruddannelse inden for dit felt. Søg på tværs af fagområder fra en række forskellige udbydere.

Find Juridisk Specialist

Brug for en advokat? Søg efter verificerede specialister på tværs af advokatbranchen og find en specialist inden for det område, hvor du søger råd og vejledning.

Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Erhvervs­styrelsen har opdateret vejledningen om vederlags­politikker og -rapporter
Erhvervs­styrelsen har opdateret vejledningen om vederlags­politikker og -rapporter
I dag
Selskabsret
Lovforslag vil forlænge muligheden for elektroniske general­forsamlinger til 2021
Lovforslag vil forlænge muligheden for elektroniske general­forsamlinger til 2021
13/11/2020
Selskabsret
Ny anbringelsesbekendtgørelse pr. 1. november 2020
Ny anbringelsesbekendtgørelse pr. 1. november 2020
05/11/2020
Finansiering og bankret, Selskabsret
Ny anbringelses­bekendtgørelse er trådt i kraft
Ny anbringelses­bekendtgørelse er trådt i kraft
04/11/2020
Selskabsret
Lovforslag: Kravene til omregistrering af iværksætterselskaber lempes og fristen forlænges til 15. oktober 2021
Lovforslag: Kravene til omregistrering af iværksætterselskaber lempes og fristen forlænges til 15. oktober 2021
09/10/2020
Selskabsret
Nye krav til omregistrering af iværksætterselskaber
Nye krav til omregistrering af iværksætterselskaber
01/10/2020
Selskabsret, Øvrige
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2020 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted