Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Ny bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af fondes midler er sendt i høring

Bech Bruun
08/09/2020
Ny bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af fondes midler er sendt i høring
Bech Bruun logo
En række af de fonde, som er underlagt anbringelsesbekendtgørelsen, har som følge af de senere års lave renteniveauer og dermed lave afkast haft svært ved at generere overskud til uddeling. Civilstyrelsen har som konsekvens heraf sendt et udkast til ændret anbringelsesbekendtgørelse i høring. Høringsfristen er den 29. september 2020 kl. 12.00.

Anbringelsesbekendtgørelsen finder anvendelse på fonde omfattet af fondsloven, stadfæstede fonde og successorfonde. Bekendtgørelsen regulerer bl.a., hvilke typer værdipapirer fondes midler kan anbringes i, medmindre fondens fundats indeholder en tydelig fravigelse af bekendtgørelsens anbringelsesregler.


De centrale ændringer

De væsentligste ændringer i bekendtgørelsens regler vedrører bestemmelserne om anbringelse i værdipapirer.


De væsentligste ændringer er:


  • Det foreslås bl.a., at grænsen for hvor stor en del af fondens kapital, der kan anbringes i værdipapirer, hæves fra 50 % til 75 %.
  • Ordlyden vedrørende anbringelse i UCITS ændres, så det fremgår, at anbringelse kan ske i udloddende UCITS, afdelinger eller andelskasser af sådanne. Derudover indeholder udkastet to nye bestemmelser om UCITS, som fonde kan anbringe alle midlerne i.
  • Det  foreslås, at fonde fremover kan erhverve aktier, der mindst én gang inden for de seneste tre år har givet udbytte. Efter den gældende bekendtgørelse må der kun erhverves aktier, der har givet udbytte ifølge beslutning truffet på enten den seneste afholdte generalforsamling eller på den seneste efterfølgende ekstraordinære generalforsamling.
  • Styrelsen foreslår herudover en ny bestemmelse i bekendtgørelsens § 13, som under en række nærmere angivne betingelser giver mulighed for at anbringe højest 15 % af fondens midler i andele i alternative investeringsfonde.
  • Endvidere foreslås det som noget nyt, at fonde kan anvende en række nærmere afgrænsede, afledte finansielle instrumenter på dækket basis, når de handles på et reguleret marked. Formålet er at give fonde bedre mulighed for at afdække reelt eksisterende risici forbundet med investeringerne, uden at den samlede eksponering forøges.
  • Endeligt er der foreslået en tre-måneders frist for, hvornår indestående på fondens kapitalkonto senest skal være anbragt i overensstemmelse med bekendtgørelsens regler eller særlige bestemmelser i fondens vedtægt.

Derudover indeholder bekendtgørelsen en række øvrige mindre justeringer. Høringsfristen er som nævnt den 29. september kl. 12.00.


Bech-Bruuns kommentar

Det er positivt, at fondene får alternative investeringsmuligheder, og at 50 %-grænsen hæves til 75 %.


Det har tidligere i processen været drøftet at udelade kravet om, at obligationer, der handles på et reguleret marked, skal være rentebærende, fordi der kan være situationer, hvor der kan være gode argumenter for at placere midler i ikke-rentebærende obligationer.


Bech-Bruun følger udviklingen frem til vedtagelsen af bekendtgørelsen og vil opdatere løbende i processen.


Høringsbrevet kan findes her.


Udkast til ændret anbringelsesbekendtgørelse kan findes her.

Artiklen er forfattet af:
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Bech Bruun logo
København
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
72 27 00 00
72 27 00 27
info@bechbruun.com
Aarhus
Værkmestergade 2
8000 Aarhus C
New York
412 West 15th Street, 15th
New York 10011
Shanghai
No.1440 Yan'an Middle Road
Suite 2H08, Jing'an District
200040 Shanghai
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Vejledning om brug af digitale underskrifter på selskabsretlige dokumenter
Vejledning om brug af digitale underskrifter på selskabsretlige dokumenter
27/07/2021
Selskabsret
Den nye Fondsmæglerlov er vedtaget: Grundlaget for reguleringen af fondsmæglerselskaberne ændres
Den nye Fondsmæglerlov er vedtaget: Grundlaget for reguleringen af fondsmæglerselskaberne ændres
07/06/2021
Selskabsret, Finansiering og bankret
Faldgruber ved koncerninterne støtteerklæringer
Faldgruber ved koncerninterne støtteerklæringer
28/04/2021
Transportret, Selskabsret, Insolvens og rekonstruktion
Nyt lovforslag vil udskyde fristen for at indlevere årsrapporten 2020
Nyt lovforslag vil udskyde fristen for at indlevere årsrapporten 2020
21/04/2021
Selskabsret
Bliver "human rights due diligence" snart obligatorisk for europæiske virksomheder?
Bliver "human rights due diligence" snart obligatorisk for europæiske virksomheder?
23/02/2021
Selskabsret, EU-ret
Ny ordning for medarbejderaktier giver bedre vilkår for start-ups
Ny ordning for medarbejderaktier giver bedre vilkår for start-ups
23/02/2021
Selskabsret, Øvrige
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted