Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Nu er det muligt at søge om tilladelse til efterforskning og lagring af CO2

Bech Bruun
19/08/2022
Nu er det muligt at søge om tilladelse til efterforskning og lagring af CO2
Bech Bruun logo
Danmarks første udbud af CO2-lagringstilladelser er åbnet fra den 15. august 2022 til den 1. oktober 2022.

Et bredt flertal i Folketinget besluttede i 2021 en samlet strategi for CO2-fangst og -lagring (Carbon Capture and Storage - CCS) i Danmark. CCS-strategien fastlægger en række centrale rammevilkår for CO2-lagring i Danmark med henblik på at understøtte udviklingen af CO2-fangst, -transport og -lagring i Danmark.


Udbuddet af tilladelser til efterforskning og lagring af CO2 er det første udbud, som giver mulighed for at anvende CCS-teknologien på dansk territorium. 


Udbudsform og vilkår

Udbuddet sker ved bekendtgørelse i overensstemmelse med undergrundslovens § 23 b, stk. 1, nr. 2.  Bekendtgørelse nr. 1165 af 11. august 2022 angiver det areal, der kan søges om tilladelser i, og en årlig ansøgningsperiode med en ansøgningsdato. 


Ansøgninger om tilladelser til efterforskning og lagring af CO2 kan årligt indsendes til Energistyrelsen i perioden 15. august til 1. oktober.


Det er området beliggende vest for 6° 15’ Ø og nord for 56° 00’ N i Nordsøen, der udbydes til efterforskning og lagring af CO2. Det er den nordlige del af det areal, som tidligere har været udbudt til olie- og gaslicenser.


Ansøger skal opfylde visse minimumskrav til teknisk og finansiel kapacitet til at drive geologisk lagring af CO2 for at komme i betragtning til en tilladelse. 


I en konkurrencesituation, hvor flere ansøgere ønsker tilladelse til efterforskning og lagring af CO2 i samme eller overlappende område, vil Energistyrelsen vurdere og sammenligne ansøgernes arbejdsprogrammer ud fra tre overordnede parametre: 1) dataindsamling, 2) tidsplan og 3) påviseligheden af konkrete lagringspotentialer i det ansøgte område.


De nærmere vilkår for udbuddet og dokumentationskravene til ansøgninger fremgår af Energistyrelsens invitationsskrivelse med tilhørende bilag, som er tilgængelig på Energistyrelsens hjemmeside her.


Tilladelsesregiment følger i udgangspunktet samme systematik som for olie- og gaslicenser  

En tilladelse til efterforskning og lagring af CO2 giver rettighedshaveren eneret til at injicere og lagre CO2 i undergrunden i et nærmere afgrænset område i Nordsøen. Tilladelsen er opdelt i to faser - en efterforskningsfase og en lagringsfase.


Tilladelse til efterforskning gives som udgangspunkt for en periode på seks år med mulighed for forlængelse. Hvis arbejdsprogrammet gennemføres på tilfredsstillende vis, har rettighedshaveren en fortrinsret til at få tilladelse til at foretage lagringsvirksomhed i op til 30 år (lagringsfasen).


Ifølge Energistyrelsens invitationsskrivelse vil det være muligt at opnå en tilladelse med meget kort eller ingen efterforskningsfase. Det forudsætter, at virksomheden kan levere en rapport med de vurderinger af CO2-lagringskomplekset, som ligger til grund for at konstatere, om den er velegnet til formålet, samt ansøgning om godkendelse af en plan for lagringsvirksomheden indeholdende bl.a. driftens tilrettelæggelse og anlæggene til brug for den. 


CO2-lagringstilladelserne kan afgrænses arealmæssigt og i dybden. Der er derfor mulighed for at ansøge om tilladelse i dybere- eller højere liggende lag under eller over andre CO2-lagringstilladelser.


Som en del af udbudsmaterialet har Energistyrelsen udarbejdet en standardtilladelse (modeltilladelse) og en standard Joint Operating Agreement (model JOA), som vi kender det fra olie- og gasudbuddene.


Nordsøfondens skal deltage på statens vegne i CO2-lagringstilladelser 

En politisk aftale fra den 21. juni 2022 om opfølgning på Danmarks CCS-strategi fastsætter, at staten skal indgå som medejer af tilladelser til alle danske CO2-lagre. Det statslige ejerskab skal varetages af Nordsøfonden, som har erfaringer med medejerskab af olie- og gaslicenser.


Aftalepartierne besluttede, at Nordsøfondens ejerandel fastsættes til 20 procent i det først udbud af CO2-lagringstilladelser. Den statslige ejerandel vil blive fastsat i forbindelse med udbud af lagringstilladelser og kan derfor ændres i forbindelse med senere udbud.


Erhvervsministeriet har den 1. juli 2022 sendt et udkast til lovforslag i høring om ændring af lov om Nordsøenheden og Nordsøfonden. Lovforslaget skal muliggøre Nordsøfondens deltagelse i CO2-lagringstilladelser. Lovforslaget forventes at træde i kraft 1. januar 2023.


Samarbejdet mellem de private aktører og Nordsøfonden vil som i olie- og gaslicenser blive reguleret i en samarbejdsaftale (JOA), der forhandles mellem Nordsøfonden og de private selskaber, og som efterfølgende skal godkendes af Energistyrelsen.


Rådgivning om CO2-lagringstilladelser og udbudsvilkår

Bech-Bruun har rådgivet på flere teknologisk banebrydende projekter, herunder inden for CO2-fangst og CO2-lagring. 


Vi har en dyb indsigt i de regulatoriske forhold i CCS-værdikæden og en mangeårig erfaring med at rådgive danske og internationale selskaber om olie- og gasaktiviteter i Nordsøen, herunder med forberedelse af ansøgninger ved udbudsrunder. Vi kan derfor bistå selskaber i forbindelse med den første udbudsrunde og rådgive om de krav, ansøgere skal opfylde i forhold til undergrundsloven og udbudsvilkårene.


Bech-Bruun er blandt landets førende rådgivere inden for vedvarende energi. Vores specialister er internationalt anerkendte for deres store brancheviden og rådgiver om alle juridiske aspekter inden for energiområdet. Med årelang erfaring fra store forsyningsprojekter, komplekse transaktioner i sol- og vindindustrien og omfattende kontrakter har vi opnået en helt særlig markedsindsigt til gavn for vores klienters forretning. Og med en position helt i front på den grønne omstilling, herunder adskillige carbon capture-projekter, rådgiver vi vores klienter om fremtidens grønne løsninger.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Juridiske kandidater er i høj kurs
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Juridiske kandidater er i høj kurs
Mange virksomheder oplever, at det er svært at tiltrække kompetent juridisk arbejdskraft. Men det behøver det ikke nødvendigvis være - Hvordan kommer vi ind på i denne video hvor vi fortæller om vores erfaringer med markedet og giver gode råd til hvordan du får fat i de rigtige kandidater.
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Eksterne investorer - Hvor, hvornår og hvordan?
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Eksterne investorer - Hvor, hvornår og hvordan?
Mange iværksætter overvejer før eller siden om de skal have eksterne investorer ind. Hvad skal man gøre sig af overvejelser inden man vælger at tage investorer ind i sin virksomhed?
Artikler, der kunne være relevante for dig
Vegansk ret på menuen
Vegansk ret på menuen
21/05/2024
Ansættelses- og arbejdsret, Øvrige
Pludselig sygdom var usædvanlig omstændighed
Pludselig sygdom var usædvanlig omstændighed
28/05/2024
Øvrige, Forsikring og erstatning
Vegansk patient blev ikke forskelsbehandlet under indlæggelser på Hvidovre Hospital
Vegansk patient blev ikke forskelsbehandlet under indlæggelser på Hvidovre Hospital
04/06/2024
EU-ret, Øvrige
Ny lov om energiparker vedtaget – regler om kortere sagsbehandlingstid er på vej
Ny lov om energiparker vedtaget – regler om kortere sagsbehandlingstid er på vej
07/06/2024
Energi og forsyning, Offentlig ret
Regeringen udgiver ny solcellestrategi
Regeringen udgiver ny solcellestrategi
04/06/2024
Energi og forsyning, Fast ejendom og entreprise, Øvrige
Nye regler skal nedbringe sagsbehandlingstiden af civile retssager
Nye regler skal nedbringe sagsbehandlingstiden af civile retssager
11/06/2024
Retssager og voldgift, Øvrige
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted