Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Momsfradrag for tab på debitorer

Delacour
24/09/2014
Momsfradrag for tab på debitorer
SKAT ændrer praksis vedrørende regulering af tab på fordringer over 3.000 kr.

SKAT har netop offentliggjort et styresignal, hvori det præciseres, at det ikke er en betingelse for at foretage regulering af tab på fordringer over 3.000 kr. uden for konkurs og akkord, at fordringen er forsøgt inddrevet af en uafhængig inkassovirksomhed.

Ændring af den hidtidige beskrivelse i Den Juridiske Vejledning omkring praksis på området kommer efter, at SKAT er blevet opmærksom på, at den tidligere formulering kunne give anledning til misforståelser. SKAT har derfor nu udtrykkeligt fastslået, at det ikke er en betingelse for at foretage regulering af tabet, at fordringen er forsøgt inddrevet af en uafhængig inkassovirksomhed.

Hjemlen til at foretage regulering af tab på fordringer findes i momslovens § 27, stk. 6, hvoraf det fremgår:

"I afgiftsgrundlaget kan fradrages 80 pct. af konstaterede tab på uerholdelige fordringer vedrørende leverede varer og ydelser. Såfremt fordringerne senere betales helt eller delvis, skal 80 pct. af modtagne beløb medregnes i afgiftsgrundlaget, medmindre betalingen opnås efter konkurslovens § 96."

Adgangen til at foretage regulering af tab på fordringer over 3.000 kr. uden for konkurs og akkord m.v. beror som hidtil på en konkret vurdering. Det kan derfor for ikke siges endeligt, hvilke betingelser der skal være opfyldt, for at SKAT vil acceptere, at kreditor foretager regulering af tabet. SKAT angiver dog følgende forhold, der i praksis er blevet tillagt betydning, ved vurdering af om fordringen må anses for tabt:

  • Fordringerne har været gennem en rykkerprocedure i inkassoafdelingen hos kreditor selv.

  • Der foretages en konkret og individuel vurdering af den enkelte fordring og den enkelte debitors betalingsevne, idet en procentvis nedskrivning på den enkelte debitor ikke tillades. Det følger heraf, at en procentvis nedskrivning på den samlede debitormasse ligeledes er udelukket som grundlag for fradrag i momsgrundlaget.

  • Det er en forudsætning, at fordringen er uomtvistet og endelig, og at der er foretaget tilstrækkeligt til fordringens inddrivelse, idet der skal være et rimeligt forhold mellem fordringens størrelse og de omkostninger, der er forbundet med inddrivelse af fordringen.

  • Det er normalt en forudsætning, at handelsforbindelsen med den pågældende debitor er ophørt, før fradraget foretages, men dette er dog ikke nogen absolut betingelse.


Genoptagelse af afgiftssagen
Virksomheder, der har ikke har foretaget regulering af tab på de omtalte fordringer, på trods af at fordringerne efter en konkret vurdering skønnes at være tabt, kan nu anmode om genoptagelse af deres sag. Man skal dog være opmærksom på, at anmodning om genoptagelse skal fremsættes senest 6 måneder regnet fra offentliggørelsen af SKATs styresignal den 16. september 2014, dvs. senest den 16. marts 2014. Desuden omfatter muligheden for genoptagelse alene afgiftstilsvaret fra og med afgiftsperioder påbegyndt, men endnu ikke udløbet i juni måned 2010, hvor SKAT offentliggjorde Skatterådets afgørelse SKM2010.380.SR, som dannede grundlag for SKAT praksisændring.

Virksomheden skal naturligvis kunne dokumentere opgørelsen af tilbagebetalingskravet gennem for eksempel relevant regnskabsmateriale eller andet relevant bilagsmateriale. Endvidere skal virksomheden kunne dokumentere, at tabene har været igennem en rykkerprocedure, som sandsynliggør, at tabet er lidt.

Læs SKATs fulde styre signal her

 
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her.
JURA § info logo
Søborg
Vandtårnsvej 62B
2860 Søborg
kontakt@jurainfo.dk
Gratis Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2022 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted