Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Modregning i funktionærens krav på erstatning for løn i opsigelsesperioden

Bech Bruun
21/03/2019
Modregning i funktionærens krav på erstatning for løn i opsigelsesperioden
Bech Bruun logo
Procesbevillingsnævnet har givet tilladelse til prøvelse i 3. instans af sag, hvor landsretten fandt, at sygedagpenge vedrørende minimalerstatningsperioden ikke kunne modregnes i et krav på erstatning for løn i opsigelsesperioden.

Østre Landsret har i en dom fra 12. november 2018 taget stilling til, om Lønmodtagernes Garantifond ved udbetaling af erstatning for løn i opsigelsesperioden til en funktionær, der var blevet bortvist med urette, kunne modregne de sygedagpenge, som funktionæren havde modtaget i hele opsigelsesperioden, eller om der alene kunne ske modregning af sygedagpenge, som vedrørte månederne ud over minimalerstatningsperioden på 3 måneder.

Østre Landsret fastslog med henvisning til U 2015.3827 H (”Skibby Supermarked”), at der alene kunne ske modregning med de sygedagpenge, som vedrørte månederne ud over minimalerstatningsperioden, mens de sygedagpenge, der var udbetalt vedrørende minimalerstatningsperioden, ikke kunne kræves modregnet i erstatningskravet.

Østre Landsret afviste, at retsstillingen kunne være en anden, når kravet skulle behandles efter konkurslovens § 95, stk. 1, nr. 2, (arbejdsgiverselskabet var blevet tvangsopløst) og landsretten fandt derfor, at kravet var omfattet af garantien i LG-loven.

Procesbevillingsnævnet har den 28. februar 2019 givet tilladelse til, at sagen indbringes for Højeste-ret.


Den hidtidige opfattelse


Hvis en virksomhed uberettiget bortviser en funktionær, skal virksomheden i medfør af funktionærlovens § 3 betale erstatning for løn i opsigelsesperioden. Den del af kravet, som svarer til lønnen i op til 3 måneder af opsigelsesperioden, er ”minimalerstatning” og skal betales uanset, om funktionæren opnår anden indkomst i opsigelsesperioden. Erstatningskravet herudover afhænger af, om der er lidt et tab, jf. funktionærlovens § 3, stk. 2.

Højesteret har i dommen U 1972.77 H fastslået, at bestemmelserne i funktionærlovens § 3 fuldt ud finder anvendelse i forhold til arbejdsgiverens konkursbo.

I en lang årrække har det været fast antaget såvel i den juridiske litteratur som i retspraksis, at indkomst andetsteds fra i hele opsigelsesperioden kunne modregnes i den tabsafhængige del af erstatningskravet. Det var således uden betydning, om indtægten var opnået i de første 3 måneder eller senere i den opsigelsesperiode, der skulle betales erstatning for. Det afgørende var, om der var lidt et tab for perioden som helhed, som var større end minimalerstatningen.


U 2015.3827 H


Hovedspørgsmålet i U 2015.3827 H var om afskedigelsen af en butiksassistent havde indebåret en tilsidesættelse af forskelsbehandlingslovens forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap.

Højesteret fandt bl.a., at opsigelsen ikke kunne være sket med forkortet varsel på 1 måned i henhold til 120-dages reglen. Derfor skulle butiksassistenten have erstatning for løn i hendes resterende opsigelsesperiode på 5 måneder. Butiksassistenten havde i de 5 måneder modtaget sygedagpenge. Spørgsmålet var derfor, hvordan man skulle forholde sig med hensyn til modregning. Højesteret anførte, ”at der ikke er grundlag for at fradrage sygedagpenge, der er udbetalt vedrørende minimalerstatningsperioden på tre måneder, jf. funktionærlovens §3, stk. 1, men at erstatningskravet skal reduceres med de sygedagpenge, der er udbetalt vedrørende den resterende opsigelsesperiode, jf. funktionærlovens § 3, stk. 2.”


Bech-Bruuns kommentarer


Det har nok været overset, at Højesteret i U 2015.3827 H håndterede modregningsspørgsmålet som sket.

Dommen var på dette punkt ikke i overensstemmelse med retspraksis (U 1951.577 H) og den funktionærretlige litteratur, hvor det var fast antaget, at indkomst andetsteds fra i hele opsigelsesperioden kunne modregnes i den tabsafhængige del af erstatningskravet. Se fx Lars Svenning Andersen, Funktionærret, 5. udg., 2016, s. 997 f., Ole Hasselbalch, Den Danske Arbejdsret, Ansættelsesretten, 2009, s. 1424 med note 283, og H.G. Carlsen, Dansk Funktionærret, 8. udg., 2014, s. 250 med note 101.

Det er derfor interessant, at Procesbevillingsnævnet har givet tilladelse til prøvelse af Østre Landsrets dom af 12. november 2018 i 3. instans. Det er måske udtryk for, at det er knap så sikkert, at retsstillingen skal udlægges som i sket i U 2015.3827 H.

 

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Aftaletekst om platformsarbejdere vedtaget
Aftaletekst om platformsarbejdere vedtaget
19/03/2024
Ansættelses- og arbejdsret, EU-ret
Regler om løngennemsigtighed på vej
Regler om løngennemsigtighed på vej
02/04/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Tvillingeforældre får ekstra barsel
Tvillingeforældre får ekstra barsel
03/04/2024
Ansættelses- og arbejdsret
At ophæve på egen bekostning
At ophæve på egen bekostning
04/04/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Ekstra orlov til tvillingeforældre og lempeligere regler for udenlandsk arbejdskraft
Ekstra orlov til tvillingeforældre og lempeligere regler for udenlandsk arbejdskraft
12/04/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Flere ansatte indberetter om virksomhedens interne forhold til Den Nationale Whistleblowerordning
Flere ansatte indberetter om virksomhedens interne forhold til Den Nationale Whistleblowerordning
11/04/2024
Compliance, Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted