Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Millionbøder for ulovlig koordinering af priser på service af naturgasfyr

Kromann Reumert
31/05/2022
Millionbøder for ulovlig koordinering af priser på service af naturgasfyr
Kromann Reumert logo
Retten i Glostrup har idømt Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab (tidligere HMN Naturgas) og Gastech-Energi en bøde på otte millioner kroner hver for at have koordineret priser på service af naturgasfyr. Derudover er fire personer idømt personlige bøder for samlet 325.000 kroner.

Baggrund

Dommen er en del af et sagskompleks, som strækker sig tilbage til Konkurrencerådets afgørelse af 30. november 2016, hvor Konkurrencerådet fandt, at HMN Naturgas indgik aftaler om priser for service af naturgasfyr med sine underleverandører Gastech Energi og Kiertner samt brancheorganisationen DEBRA. Denne afgørelse blev først indbragt for Konkurrenceankenævnet og dernæst for domstolene, hvor den først blev behandlet af Sø- og Handelsretten og dernæst Østre Landsret. Konkurrencerådets afgørelse blev stadfæstet i alle instanser.


Straffesagen

Retten i Glostrup har nu afgjort den strafferetlige del af sagen, som fra myndighedernes side har været håndteret af NSK (tidligere SØIK). Processen er kørt strafferetligt, da overtrædelsen ligger forud for implementeringen af ECN+-direktivet, der ellers bevirker, at bødesager nu kører i det civile system. HMN Naturgas (nu Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab) og Gastech-Energi blev hver idømt en bøde, ligesom fire personer i selskaberne blev idømt personlige bøder for medansvar i overtrædelsen.


Angående skyldsspørgsmålet fandt retten, at alle involverede parter forsætligt havde overtrådt konkurrencereglerne. Retten henviste i den forbindelse til den klare ordlyd af aftalen, korrespondancen mellem parterne og det forhold, at ingen af dem behørigt sikrede sig lovligheden af aftalen.


Retten fandt derimod ikke - på trods af aftalens markedsmæssige udbredelse og mulige skadevirkninger - at aftalen var at betragte som omfattet af den nuværende konkurrencelovs § 23, stk. 4, da overtrædelsen havde været af begrænset varighed. Kartelaftalen var således ikke af tilstrækkelig grov beskaffenhed til, at de fire personer kunne idømmes fængselsstraffe, men alene bøder.


Retten fandt dog, at overtrædelsen skulle kategoriseres som en alvorlig overtrædelse, således at bøden skulle fastsættes i størrelsesordenen 4 til 20 mio. kr. for virksomhederne og som udgangspunkt mindst 100.000 kr. for personerne. Virksomhederne blev idømt bøder på hver 8 mio. kr., og to af personerne blev idømt bøder på 100.000 kroner, mens én person blev idømt en bøde på 75.000 kroner, og yderligere én person idømtes en bøde på 50.000 kroner. Årsagen til forskellene i bødestørrelserne for de fire personer begrundes af retten med, at nogle af personerne havde et større ledelsesansvar end de øvrige, og at disse i øvrigt havde spillede en mere aktiv rolle i forbindelse med overtrædelsen.


Én af de fysiske personer har anket, mens virksomhederne og de øvrige fysiske personer har modtaget dommen.


Læs Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens pressemeddelelse om dommen


Læs Retten i Glostrups dom


Læs vores tidligere nyhedsbrev om Østre Landsrets afgørelse (med link til de fire civile afgørelse og den tidligere nyhed om Sø- og Handelsrettens afgørelse)

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Del 5: Danmark indtager aktiv rolle med henvisningsbegæringer
Del 5: Danmark indtager aktiv rolle med henvisningsbegæringer
14/11/2023
EU-ret, Konkurrenceret
Del 6: Europa-Kommissionen og de danske myndigheder forbereder sig på at håndhæve DMA’en
Del 6: Europa-Kommissionen og de danske myndigheder forbereder sig på at håndhæve DMA’en
16/11/2023
EU-ret, Konkurrenceret
Konkurrencerådet kommer med en sjælden afgørelse om kartelfacilitering
Konkurrencerådet kommer med en sjælden afgørelse om kartelfacilitering
20/11/2023
Konkurrenceret
Lovprogram varsler ændringer af konkurrencelovgivningen
Lovprogram varsler ændringer af konkurrencelovgivningen
17/11/2023
Konkurrenceret, EU-ret
Lyreco opgiver fusion med Lomax
Lyreco opgiver fusion med Lomax
28/11/2023
Konkurrenceret
EU-Domstolen: Forligsaftale kan have konkurrencebegræsende formål
EU-Domstolen: Forligsaftale kan have konkurrencebegræsende formål
24/11/2023
Konkurrenceret, Life Science & Health Care
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted