Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Østre Landsret stadfæster: Koordinering af priser var ulovlig

Kromann Reumert
08/04/2021
Østre Landsret stadfæster: Koordinering af priser var ulovlig
Kromann Reumert logo
Østre Landsret har stadfæstet Sø- og Handelsrettens dom og dermed fundet, at HMN Naturgas har koordineret abonnementspriser for service på naturgasfyr med Kiertner, Gastech og brancheforeningen DEBRA. Dommen er en del af et sagskompleks, der startede med Konkurrencerådets afgørelse den 30. november 2016 og er altså nu som udgangspunkt endeligt afgjort. Dommen er det første danske eksempel i retspraksis på en formålsvurdering efter EU-Domstolens vigtige afgørelser i Budapest Bank- og Generics-sagerne.

Kort om sagen

HMN Naturgas tilbyder serviceabonnementsordninger, der inkluderer faste servicetjek af naturgasfyr. HMN Naturgas udfører ikke selv disse services, men bruger selvstændige VVS-virksomheder; såkaldte "servicepartnere". De selvstændige VVS-virksomheder tilbyder samtidig selv serviceabonnementer direkte til egne kunder.

I 2014 aftalte HMN Naturgas med sine servicepartnere, at prisen på serviceabonnementer skulle stige, så betalingen til servicepartnerne kunne stige tilsvarende. Samtidig blev loftet over den avance på reservedele, som kunderne skulle betale i tillæg til deres serviceabonnement hos HMN Naturgas, sænket fra 75 % til 25 %. Herefter kunne de selvstændige VVS-virksomheder hæve deres egne abonnementspriser.


Østre Landsrets dom er en appel af Sø- og Handelsrettens dom fra den 12. juni 2019.


HMN Naturgas hovedanbringende for landsretten var, at konkurrencemyndighederne havde anvendt konkurrencelovens § 6 forkert ved at fastslå, at aftalen bestod af to separate dele. Den ene udgjorde en horisontal aftale, som havde et konkurrencebegrænsende formål. Derved foretog konkurrencemyndighederne ikke en rimelighedsvurdering af den samlede aftales virkning, herunder den vertikale del af aftalen.


Anbringendet blev underbygget med, at:

  • prisen på serviceabonnementet, som steg, ikke kunne vurderes alene
  • hele kundens slutpris måtte vurderes samlet, altså både serviceabonnementsprisen og de anvendte reservedele
  • aftalen på denne baggrund medførte en samlet besparelse for HMN Naturgas' kunder på 9 mio. kr. årligt
  • der var en fælles forståelse mellem HMN Naturgas og servicepartnerne om at nedbringe slutprisen på reservedele
  • selv hvis aftalen var konkurrencebegrænsende, var den nødvendig for at sikre forbrugeren den nævnte besparelse og dermed undtaget efter konkurrencelovens § 8.
 

Østre Landsrets dom

Det var for landsretten ubestridt, at aftalen mellem HMN Naturgas og VVS-virksomhederne bestod af to dele:

  • Den første del var en vertikal aftale om HMN Naturgas' køb af ydelser fra VVS-virksomhederne.
  • Den anden del gjorde konkurrencemyndighederne gældende indebar, at HMN Naturgas over for sine konkurrenter forpligtede sig til at hæve sine abonnementspriser direkte over for kunderne. Eftersom HMN Naturgas og de selvstændige VVS-virksomheder var konkurrenter på markedet for service på gasfyr, var der ifølge myndighederne tale om en horisontal aftale.

Landsretten udtalte, at EU-Domstolens seneste praksis i form af Budapest Bank og Generics ikke indebærer, at der i forbindelse med formålsvurderingen skal foretages en rimelighedsvurdering af en (samlet) aftales konkurrencefremmende virkninger over for dens konkurrencebegrænsende virkninger. Ifølge landsretten understreger sagerne dog den faste praksis, hvorefter formålsvurderingen skal tage hensyn til aftalens indhold og formål samt den økonomiske og retlige sammenhæng, som den indgår i. Budapest Bank-dommen viste desuden, at hvis en aftale ikke åbenbart falder inden for kategorien af erfaringsmæssigt konkurrenceskadelige aftaler, må der foretages en mere indgående analyse af aftalen, dens sammenhæng og umiddelbare virkninger.


Landsretten fandt imidlertid, at aftalen mellem HMN Naturgas og VVS-virksomhederne havde til formål at begrænse konkurrencen. Prisen på serviceabonnementet ‒ i modsætning til forbruget af reservedele ‒ er lettilgængelig for kunden og dermed et væsentligt konkurrenceparameter, der som følge af aftalen blev mindsket. Med aftalen forpligtede HMN Naturgas sig til at videreføre den forhøjede betaling til servicepartnerne ved at hæve prisen på sine serviceabonnementer ‒ og dermed give servicepartnerne mulighed for at foretage en tilsvarende prisforhøjelse i forhold til deres egne kunder. Landsretten fandt det ikke bevist, at HMN Naturgas og servicepartnerne samtidig havde aftalt at nedsætte slutpriser på reservedele.


Sø- og Handelsretten havde ikke fundet grundlag for at behandle aftalen under ét. Landsretten fandt, at det ikke ændrede på, at der var tale om en formålsovertrædelse, at aftalen ‒ i hvert fald for så vidt angik HMN Naturgas' egne kunder ‒ også havde til formål at nedbringe slutbrugerprisen på reservedele, eller at den medførte en samlet besparelse på 9 mio. kr. for kunderne.


Landsretten fandt heller ikke, at der var en sådan nødvendig sammenhæng mellem de opnåede besparelser og den konkurrencebegrænsende aftale, at den kunne siges ikke at have et konkurrencebegrænsende formål. Der var herefter ikke omstændigheder, der efter Budapest Bank og Generics tilsagde, at konkurrencemyndighederne skulle have foretaget yderligere undersøgelser i forbindelse med formålsvurderingen.


Landsretten afviste desuden, at aftalen kunne være lovlig efter konkurrencelovens § 8. HMN Naturgas havde ikke dokumenteret, at aftalen var nødvendig for at sikre kunderne de påståede besparelser. Det var dermed ikke bevist, at aftalen medførte gevinster, der kunne begrunde, at den indebar en begrænsning af et så væsentligt konkurrenceparameter som prisen på abonnementsprisen for service på gasfyr.


På denne baggrund stadfæstede landsretten Sø- og Handelsrettens dom.

Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Kromann Reumert logo
København
Sundkrogsgade 5
2100 København Ø
70 12 12 11
mail@kromannreumert.com
Aarhus
Rådhuspladsen 3
8000 Aarhus C
London
65 St. Paul's Churchyard
London EC4M 8AB
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Jobbørs
Advokater til vores kontorer i Aarhus og København
Skarp jurist til kommunal- og forvaltningsret
Juridisk konsulent – fagligt fyrtårn på det juridiske område (genopslag)
Jurist søges til arbejdsmarkeds- og udlændingeområdet
Annoncér dit stillingsopslag her
Artikler, der kunne være relevante for dig
COVID-19: De midlertidige retningslinjer for statsstøtte er blevet forlænget
COVID-19: De midlertidige retningslinjer for statsstøtte er blevet forlænget
03/12/2021
Konkurrenceret
Klagenævn for Udbud: Tilstrækkelige plausible indikationer for konkurrencebegrænsende aftale
Klagenævn for Udbud: Tilstrækkelige plausible indikationer for konkurrencebegrænsende aftale
30/11/2021
Udbud, Konkurrenceret
Når mistanken er vakt: En praktisk guide til foretagelse af interne undersøgelser i din virksomhed
Når mistanken er vakt: En praktisk guide til foretagelse af interne undersøgelser i din virksomhed
22/11/2021
Konkurrenceret, Compliance
Nye tærskelværdier for udbud offentliggjort
Nye tærskelværdier for udbud offentliggjort
19/11/2021
EU-ret, Konkurrenceret, Udbud
EU-Kommissionen har offentliggjort udkast til reviderede regler for vertikale aftaler
EU-Kommissionen har offentliggjort udkast til reviderede regler for vertikale aftaler
11/11/2021
Konkurrenceret
Kommissionen udsteder historisk foreløbigt påbud i Illumina/GRAIL-sagen
Kommissionen udsteder historisk foreløbigt påbud i Illumina/GRAIL-sagen
09/11/2021
Konkurrenceret, EU-ret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted