Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Medarbejderen handlede illoyalt ved at eje et selskab, som udførte arbejde for arbejdsgiverens kunde

Kromann Reumert
06/01/2017
Medarbejderen handlede illoyalt ved at eje et selskab, som udførte arbejde for arbejdsgiverens kunde


En medarbejder skal betale en erstatning på 1,5 mio. kroner til sin tidligere arbejdsgiver for overtrædelse af markedsføringsloven, fordi han under sin ansættelse hos arbejdsgiveren havde handlet illoyalt ved at foretage konkurrerende handlinger mod arbejdsgiveren. Medarbejderen var medejer af et selskab, som under medarbejderens ansættelse havde udført arbejde for arbejdsgiverens kunde.

Vestre Landsrets dom af 26. oktober 2016


SAGEN KORT 


I juni 2008 blev medarbejderen (M) ansat som maskinmester hos arbejdsgiver (A), hvis kerneprodukt består i at levere kedler til solanlæg. M stiftede i april 2010 under sin ansættelse et selskab (V) i samarbejde med en anden person. Sammen udgjorde de direktionen i V. I oktober 2010 fratrådte M sin stilling hos A.

I februar 2004 havde A's kunde (K) indgået en ikke eksklusiv samarbejdsaftale med A. Det var i sagen uomtalt, hvor længe aftalen løb. I juni 2011 indgik A en samarbejdsaftale med M's virksomhed V. Efter aftalen var det V, der afgav tilbud til K, mens arbejdet skulle afregnes af A.

I juli 2012 udbød K som offentligt udbud en rammeaftale. Rammeaftalen var opdelt i seks delaftaler herunder en delaftale angående konsulentydelser udført af teknikere. I november 2012 fik tilbudsgiverne oplyst, at K påtænkte at indgå rammeaftale med V vedrørende denne delaftale.

A påklagede dette til Klagenævnet for Udbud, hvor klager ikke fik medhold i sagen.
I februar 2014 meddelte A ved brev til V og M, at de var blevet opmærksomme på, at M allerede havde stiftet V i april 2010 – altså et halvt år før M's fratrædelse hos A. A gjorde derfor gældende, at M havde handlet ansvarspådragende ved at have udøvet konkurrerende virksomhed under sin ansættelse.


VESTRE LANDSRETS DOM 


Vestre Landsret fandt efter bevisførelsen, at M i forbindelse med sin ansættelse hos A var blevet bekendt med den fremtidige opgave hos K. M benyttede derved kontakten til K, som han havde via sin ansættelse hos A, til at tilbyde, at hans eget selskab V håndterede opgaven.

Vestre Landsret konkluderede herefter, at uanset at opgaverne blev løst i et andet format af V, var opgavernes karakter sammenfaldende, og derfor havde M handlet illoyalt under sin ansættelse hos A. Da M er medlem af V's direktion, besidder M en væsentlig indflydelse i selskabet. Ved at have udnyttet M's konkurrencehandlinger har V handlet i strid med god markedsføringsskik.

Ifølge retten forelå der ikke oplysninger, der kunne begrunde, at A under M's ansættelse burde have fattet mistanke om M's retsstridige adfærd. Heller ikke indgåelsen af samarbejdsaftalen mellem A og M i juni 2011 kunne begrunde, at M havde haft en berettiget forventning om, at erstatningsansvar for den retsstridige adfærd ikke ville blive gjort gældende.

Landsretten fandt derfor, at markedsføringsloven var overtrådt og ændrede herefter byrettens dom, hvorefter M og V solidarisk blev dømt til at betale en erstatning til A på 1,5 mio. kr.


HVAD VISER DOMMEN?


Dommen viser, at loyalitetspligten mellem en arbejdsgiver og en arbejdstager er vidtgående i beskyttelsen mod en arbejdstagers konkurrencehandlinger. En arbejdstager må ikke udnytte den kontakt, han har til en arbejdsgivers kunde til at drive eller planlægge at drive selvstændig konkurrerende virksomhed.

Dommen viser endvidere, at de konkurrerende handlinger vurderes ud fra opgavernes karakter, og at det ikke gør nogen forskel, at den eksakte ydelse ikke leveres af arbejdsgiveren, såfremt arbejdsgiveren må kunne antages at være i stand til at levere ydelsen ved oplysning om opgaven.

 Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Lovlig konflikt ikke længere lovlig fra tidspunkt, hvor virksomhed indgik overenskomst med andet FH-forbund
Lovlig konflikt ikke længere lovlig fra tidspunkt, hvor virksomhed indgik overenskomst med andet FH-forbund
08/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Ændring af arbejdstidsloven er nu vedtaget
Ændring af arbejdstidsloven er nu vedtaget
12/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Ny dom fra Højesteret om 120-dages reglen
Ny dom fra Højesteret om 120-dages reglen
14/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Er du opdateret på den seneste praksis fra Højesteret om forskerskatteordningen?
Er du opdateret på den seneste praksis fra Højesteret om forskerskatteordningen?
22/02/2024
Skatte- og afgiftsret, Ansættelses- og arbejdsret
Varehus fik millionbøde for kontrol med medarbejdere
Varehus fik millionbøde for kontrol med medarbejdere
19/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Nye aktieoptioner, gamle regler
Nye aktieoptioner, gamle regler
22/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret, Selskabsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted