Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Medarbejdere nyder ikke overenskomstrettigheder hvis 50 %-reglen ikke er opfyldt

Kromann Reumert
19/12/2014
Medarbejdere nyder ikke overenskomstrettigheder hvis 50 %-reglen ikke er opfyldt
CO-industri lagde sag an mod en virksomhed med påstand om, at virksomheden var forpligtet til at efterleve alle væsentlige principper i Industriens Funktionæroverenskomst herunder at aflønne i overensstemmelse med denne på trods af, at overenskomsten ikke var trådt i kraft. Voldgiftsretten fastslog, at så længe overenskomsten i henhold til 50%-reglen ikke var trådt i kraft, havde HK kun en forhandlingsret.

Faglig voldgiftskendelse af 20. oktober 2014 (FV 2013.0199)


SAGEN KORT

50%-reglen i Industriens Funktionæroverenskomst betyder, at medarbejdere på handels- og kontorområdet ikke får gavn af overenskomstens rettigheder, så længe overenskomsten ikke er trådt i kraft på virksomheden. Overenskomsten kan først træde i kraft, når HK har påvist, at de organiserer mindst 50 % af handels- og kontorpersonalet.

CO-industri lagde sag an mod en virksomhed med påstand om, at virksomheden alligevel havde pligt til ikke at handle i strid med væsentlige principper i overenskomsten og til ikke at aflønne under det niveau, som overenskomsten fastsætter. CO-industri henviste til et bilag til Industriens Funktionæroverenskomst, som vedrører 50%-reglen, hvorefter det er fastsat, at ”Selv om foranstående vilkår for oprettelse af overenskomst ikke er opfyldt, er forbundet forhandlingsberettiget for sine medlemmer over for virksomheder, der disponerer i strid med væsentlige principper i nærværende overenskomst eller … f.eks ved at aflønne under denne overenskomst …”.

CO-industri gjorde gældende, at bestemmelsen i bilaget begrænsede virksomhedens adgang til at handle i strid med væsentlige principper i overenskomsten.

DI gjorde gældende, at overenskomstens vilkår ikke forpligtede virksomheden, da kravet om 50%-reglen ikke var opfyldt. DI henviste bl.a. til en vejledning fra 1973, som fastslår, at HK alene er forhandlingsberettiget over for sine medlemmer, men ikke kan fremsætte krav med henvisning til overenskomsten, hvis denne ikke er trådt i kraft.


OPMÆNDENES BEGRUNDELSE OG RESULTAT

Sagen blev afgjort i faglig voldgift ved et udvidet formandsskab bestående af tre højesteretsdommere som opmænd.

Opmændene anførte med henvisning til bilagets ordlyd, at HK alene var tillagt en forhandlingsret. Det blev ligeledes støttet af parternes fælles vejledning fra 1973.

Formålet med 50%-reglen er netop, at overenskomsten først træder i kraft, når 50%-reglen er opfyldt. Det ville ikke give mening, hvis bilaget skulle forpligte virksomheden til at opfylde overenskomsten, når denne ikke var sat i kraft.

Da der ikke var andre forhold, som kunne ændre denne forståelse, fandt opmændene, at bilaget måtte fortolkes i overensstemmelse med dens ordlyd, hvormed HK alene har en forhandlingsret.


HVAD KAN VI UDLEDE AF AFGØRELSEN?

Afgørelsen viser, at 50%-reglen og bilag til denne skal forstås efter deres ordlyd. Indtil overenskomsten træder i kraft, har HK alene en forhandlingsret. Sagen skal ses i sammenhæng med HK's stigende utilfredshed med 50%-reglen. HK havde igen ved overenskomstforhandlingerne i 2014 krævet, at 50%-reglen skulle afskaffes. Dette lykkedes dog ikke.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Lovlig konflikt ikke længere lovlig fra tidspunkt, hvor virksomhed indgik overenskomst med andet FH-forbund
Lovlig konflikt ikke længere lovlig fra tidspunkt, hvor virksomhed indgik overenskomst med andet FH-forbund
08/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Ændring af arbejdstidsloven er nu vedtaget
Ændring af arbejdstidsloven er nu vedtaget
12/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Ny dom fra Højesteret om 120-dages reglen
Ny dom fra Højesteret om 120-dages reglen
14/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Er du opdateret på den seneste praksis fra Højesteret om forskerskatteordningen?
Er du opdateret på den seneste praksis fra Højesteret om forskerskatteordningen?
22/02/2024
Skatte- og afgiftsret, Ansættelses- og arbejdsret
Varehus fik millionbøde for kontrol med medarbejdere
Varehus fik millionbøde for kontrol med medarbejdere
19/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Nye aktieoptioner, gamle regler
Nye aktieoptioner, gamle regler
22/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret, Selskabsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted