Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Medarbejder var beskyttet under pause i fertilitetsbehandlingen

IUNO
19/03/2018
Medarbejder var beskyttet under pause i fertilitetsbehandlingen


Østre Landsret har fastslået, at en kvindelig medarbejder var beskyttet af ligebehandlingsloven, selvom hun på opsigelsestidspunktet holdt pause fra sin fertilitetsbehandling.Sagen handlede om en 29-årig kvinde, der havde svært ved at blive gravid og derfor begyndte at gå til fertilitetsbehandling. Et år efter blev hun ansat som lagerekspedient i en virksomhed, og i den forbindelse anbefalede hendes læge hende at holde en midlertidig pause fra fertilitetsbehandlingen, der endnu ikke havde virket. Medarbejderen blev opsagt af virksomheden inden prøveperiodens udløb, men der opstod under sagen tvist om, hvem der havde taget initiativet til ansættelsens ophør. Medarbejderen påstod, at virksomheden havde opsagt hende, fordi hun skulle genoptage fertilitetsbehandlingen, som indebar, at hun skulle til flere morgenscanninger i arbejdstiden. Virksomheden påstod imidlertid, at medarbejderen selv havde ønsket at opsige ansættelsen, men at virksomheden havde indvilliget i at hjælpe hende med at undgå karantæne i a-kassen, ved at virksomheden formelt opsagde hende.

Spørgsmålene, som Østre Landsret skulle tage stilling til, var derfor, om medarbejderen selv havde opsagt sin stilling, eller om medarbejderen var blevet afskediget af virksomheden. Hvis retten fandt, at virksomheden havde opsagt medarbejderen, skulle retten også tage stilling til, om medarbejderen var beskyttet af ligebehandlingsloven, når hun på opsigelsestidspunktet holdt pause fra fertilitetsbehandlingen.

 

Virksomheden opsagde medarbejderen

Flere vidner fra virksomheden udtalte, at medarbejderen selv havde sagt op, men bedt om en opsigelse fra virksomheden for at undgå karantæne fra sin a-kasse. Retten fandt dog, at virksomheden på eget initiativ havde opsagt medarbejderen. I et brev fra virksomheden til medarbejderens fagforening fremgik det nemlig udtrykkeligt, at medarbejderen var blevet opsagt, fordi hun ønskede at gå i fertilitetsbehandling. Det fremgik også af selve brevet, at opsigelsen bundede i en beslutning truffet af virksomheden.

 

Medarbejderen var beskyttet af ligebehandlingsloven

Højesteret har tidligere fastslået, at medarbejdere er beskyttet af ligebehandlingsloven, fra de begynder på fertilitetsbehandling. Læs mere om denne dom her. Omvendt gælder beskyttelsen ikke i den forudgående udredningsfase.

Spørgsmålet i denne sag var dog, om beskyttelsen gjaldt, når medarbejderen holdt pause fra sin fertilitetsbehandling, uanset om virksomheden kendte til de tidligere fertilitetsbehandlinger eller ej. Landsretten fandt, at medarbejderen var beskyttet under pausen. Dette gjaldt selvom arbejdsgiveren ikke kendte til det tidligere fertilitetsbehandlingsforløb, og dermed til at medarbejderen holdt pause fra behandlingen. Der blev blandt andet lagt vægt på varigheden og indholdet af den hidtidige fertilitetsbehandling, at der kun var tale om en kortere pause, og at denne pause var lægeligt begrundet.

Opsigelsen var derfor i strid med ligebehandlingsloven, og medarbejderen blev tilkendt en godtgørelse på 150.000 kr., svarende til 6 måneders løn.


IUNO mener


Dommen viser, at beskyttelsen efter ligebehandlingsloven kan fortsætte, selvom en medarbejder holder pause fra sin fertilitetsbehandling. Det afhænger dog af en konkret vurdering, og i denne sag blev der blandt andet lagt vægt på karakteren af det hidtidige behandlingsforløb og på, at pausen var kort og lægeligt begrundet.

Dommen er desuden et rigtig godt eksempel på, at virksomhederne altid bør holde sig til de faktiske omstændigheder omkring en opsigelse. Som sagen viser, kan det få konsekvenser, hvis virksomheden giver forkerte oplysninger til blandt andet a-kassen og fagforeningen.


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Regler om løngennemsigtighed på vej
Regler om løngennemsigtighed på vej
02/04/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Tvillingeforældre får ekstra barsel
Tvillingeforældre får ekstra barsel
03/04/2024
Ansættelses- og arbejdsret
At ophæve på egen bekostning
At ophæve på egen bekostning
04/04/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Ekstra orlov til tvillingeforældre og lempeligere regler for udenlandsk arbejdskraft
Ekstra orlov til tvillingeforældre og lempeligere regler for udenlandsk arbejdskraft
12/04/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Flere ansatte indberetter om virksomhedens interne forhold til Den Nationale Whistleblowerordning
Flere ansatte indberetter om virksomhedens interne forhold til Den Nationale Whistleblowerordning
11/04/2024
Compliance, Ansættelses- og arbejdsret
PTSD-ramt politibetjent fik ret i Højesteret
PTSD-ramt politibetjent fik ret i Højesteret
16/04/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted