Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Medarbejder med en ejerandel på 39 % blev anset som funktionær

IUNO
31/10/2017
Medarbejder med en ejerandel på 39 % blev anset som funktionær


Vestre Landsret har fastslået, at en bortvist driftsleder, som ejede 39 % af selskabet, var omfattet af funktionærloven. Driftslederen havde derfor krav på erstatning efter funktionærloven, da bortvisningen var uberettiget.
 

I 2003 ansatte en virksomhed en driftsleder på en funktionærkontrakt til en månedsløn på 45.000 kroner. På ansættelsestidspunktet ejede driftslederen 49 % af den virksomhed, som han blev ansat i. Derudover var han medlem af bestyrelsen i virksomheden. I 2013 frasolgte driftslederen en del af sine aktier, og han ejede derefter kun 39 % af virksomheden, ligesom han ikke længere deltog i bestyrelsens arbejde og møder. Der blev aldrig indgået en ny ansættelseskontrakt i forbindelse med ændringerne, men der blev indgået en ejeraftale, som regulerede forholdet mellem parterne.

I 2015 bortviste virksomheden driftslederen med den begrundelse, at han havde optrådt illoyalt ved at planlægge et køb og salg af nogle ejerandele, hvilket var i strid med ejeraftalen. Driftslederen lagde derefter sag an mod virksomheden, hvor han påstod, at han var omfattet af funktionærlovens beskyttelsesregler, og at bortvisningen havde været uberettiget.


Landsretten: Driftsleder var omfattet af funktionærloven


Landsretten fastslog til at starte med, at driftslederen blev omtalt som funktionær i ansættelseskontrakten, og at driftslederen skulle referere til virksomhedens direktør. Derudover fremgik det, at funktionærlovens regler fandt anvendelse, medmindre andet var aftalt.

Landsretten fandt ikke, at driftslederen havde modtaget økonomirapporter og månedsbalancer, eller at han havde truffet beslutninger vedrørende virksomhedens drift, der rakte ud over de beslutninger, som han kunne træffe i kraft af sin ansættelse som driftsleder. Da driftslederen derfor ikke siden 2013 havde haft nogen reel mulighed for at øve indflydelse på den daglige ledelse i selskabet, som han ejede og arbejdede for, fandt landsretten, at han var omfattet af funktionærloven.

Bortvisningen var blandt andet begrundet i driftslederens planer om at sælge nogle aktier uden at inddrage den anden ejer i overvejelserne. Driftslederen havde angiveligt haft nogle drøftelser med sin svoger, men det var ikke bevist, at drøftelserne havde handlet om køb og salg af aktier. Landsretten fandt derfor ikke, at bortvisningen var berettiget.

Det var heller ikke godtgjort, at der var samarbejdsproblemer, eller at driftslederen ikke havde passet sit arbejde, og driftslederen havde derfor krav på godtgørelse for usaglig opsigelse.


IUNO mener


Det er altid en konkret vurdering, om en medarbejder, som også er medejer af virksomheden, er omfattet af funktionærloven eller ej. Det har betydning for vurderingen, hvor stor en ejerandel medarbejderen besidder, men også om medarbejderen er ansat i en tjenestestilling, eller om medarbejderen reelt har mulighed for at øve indflydelse på den daglige ledelse.

I denne sag nåede landsretten frem til, at medarbejderen selv med ejerandel på 39 % af virksomheden stadig måtte betragtes som funktionær, fordi han ikke reelt havde nogen indflydelse på virksomhedens beslutninger og bestyrelsesarbejde. Det har dog formentlig haft betydning, at det i sagen fremgik af ansættelseskontrakten, at funktionærloven fandt anvendelse medmindre andet var aftalt.

Virksomheder skal derfor være opmærksomme på, at en ejeraftale ikke kan erstatte en ansættelseskontrakt, og at medarbejdernes ansættelseskontrakter, også efter større ændringer i virksomheden, til enhver tid afspejler de faktiske forhold.

[Vestre Landsrets afgørelse af 2. maj 2017 i sag B-1550-16]

 

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Undtagelser til arbejdstidsreglerne sendt i høring
Undtagelser til arbejdstidsreglerne sendt i høring
03/05/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Ugyldig konkurrenceklausul kunne ikke opsiges
Ugyldig konkurrenceklausul kunne ikke opsiges
03/05/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Lovforslag om bæredygtighedsrapportering (CSRD) vedtaget
Lovforslag om bæredygtighedsrapportering (CSRD) vedtaget
06/05/2024
Ansættelses- og arbejdsret, EU-ret
Perlekæder i arbejdstid førte til strid
Perlekæder i arbejdstid førte til strid
07/05/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Lønnedgang på cirka 10 % var nok til erstatning
Lønnedgang på cirka 10 % var nok til erstatning
15/05/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Dobbeltagent kunne ikke bortvises
Dobbeltagent kunne ikke bortvises
17/05/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted