Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Medarbejder kunne opsiges trods tillidsmands­beskyttelse

Kromann Reumert
21/01/2016
Medarbejder kunne opsiges trods tillidsmands­beskyttelse


En medarbejder blev afskediget fra sit fleksjob med skånehensyn. Medarbejderen var omfattet af tillidsmandsbeskyttelse, hvorfor det påhvilede virksomheden at godtgøre, at afskedigelsen var begrundet i tvingende årsager. Virksomheden havde forsøgt at finde et job med relevante skånehensyn til medarbejderen, og der var ikke realistisk udsigt til at finde egnet beskæftigelse til medarbejderen, hvorfor opsigelsen var tvingende nødvendig. Landsretten udtalte i den forbindelse, at tillidsmandsbeskyttelsen ikke indebar en pligt for virksomheden til at konvertere fuldtidsstillinger på ordinære vilkår til fleksjob med individuelle skånehensyn.

Østre Landsrets dom af 30. september 2015.

SAGEN KORT
En medarbejder havde været ansat i en virksomhed siden 1985 og havde været tillidsmand i Dansk Metal siden 2002.
I 2008 fik virksomheden bevilget løntilskud til fleksjob af kommunen, og umiddelbart efter indgik virksomheden en aftale med Dansk Metal om frikøb af medarbejderen til fagligt arbejde.

Efterfølgende mistede medarbejderen sine tillidsposter på en ekstraordinær generalforsamling. Efter overenskomsten varede tillidsmandsbeskyttelsen dog til og med 1 år efter, at medarbejderen stoppede som tillidsrepræsentant.
Herefter opsagde Dansk Metal frikøbsaftalen, idet medarbejderen ikke længere var tillidsrepræsentant. Der blev gjort opmærksom på medarbejderes fleksjob, og virksomheden blev anmodet om at finde et passende job til medarbejderen.

Det lykkedes ikke at finde anden beskæftigelse til medarbejderen, og virksomheden afskedigede herefter medarbejderen forinden udløbet af perioden for tillidsmandsbeskyttelsen.

LANDSRETTENS DOM
Der var mellem parterne enighed om, at medarbejderen var omfattet af overenskomstmæssig tillidsmandsbeskyttelse. Det påhvilede således virksomheden at godtgøre, at afskedigelsen var begrundet i tvingende årsager.

Det var ubestridt, at virksomheden havde reduceret medarbejderstaben væsentligt, og landsretten lagde til grund, at medarbejderen var en af de sidste, der blev afskediget.

Landsretten fandt, at virksomheden havde gjort tilstrækkelige og relevante forsøg på at finde et job med de relevante skånehensyn. På opsigelsestidspunktet var medarbejderen uden stilling, da det havde ikke været muligt at finde et arbejde med de nødvendige skånehensyn til medarbejderen efter Dansk Metals opsigelse af frikøbsaftalen. Der var ikke på opsigelsestidspunktet realistisk udsigt til at finde egnet beskæftigelse til medarbejderen, hvorfor opsigelsen var tvingende nødvendig. Landsretten lagde vægt på, at tillidsmandsbeskyttelse ikke indebærer en pligt for virksomheder til at konvertere fuldtidsstillinger på ordinære vilkår til fleksjob med individuelle skånehensyn.

Landsretten stadfæstede på denne baggrund byrettens dom om frifindelse af virksomheden.

HVAD VISER DOMMEN?
Afgørelsen illustrerer tillidsmandsbeskyttelsens rækkevidde. Tillidsmandsbeskyttelsen indebærer således ikke en pligt for virksomheder til at konvertere fuldtidsstillinger på ordinære vilkår til fleksjob med individuelle skånehensyn.Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Aftaletekst om platformsarbejdere vedtaget
Aftaletekst om platformsarbejdere vedtaget
19/03/2024
Ansættelses- og arbejdsret, EU-ret
Regler om løngennemsigtighed på vej
Regler om løngennemsigtighed på vej
02/04/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Tvillingeforældre får ekstra barsel
Tvillingeforældre får ekstra barsel
03/04/2024
Ansættelses- og arbejdsret
At ophæve på egen bekostning
At ophæve på egen bekostning
04/04/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Ekstra orlov til tvillingeforældre og lempeligere regler for udenlandsk arbejdskraft
Ekstra orlov til tvillingeforældre og lempeligere regler for udenlandsk arbejdskraft
12/04/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Flere ansatte indberetter om virksomhedens interne forhold til Den Nationale Whistleblowerordning
Flere ansatte indberetter om virksomhedens interne forhold til Den Nationale Whistleblowerordning
11/04/2024
Compliance, Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted