Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Medarbejder havde ikke krav på aftalt fratrædelses­godtgørelse, da denne kunne konkursreguleres

Kromann Reumert
15/03/2017
Medarbejder havde ikke krav på aftalt fratrædelses­godtgørelse, da denne kunne konkursreguleres
En medarbejder blev ved mundtlig aftale ansat i en virksomhed i 1990. I 2014 blev medarbejderen opsagt, og kort efter blev virksomheden taget under konkursbehandling. Spørgsmålet i sagen var herefter, om medarbejderen under ansættelsesperioden på 24 år havde været ansat med funktionærstatus, og i så fald fra hvilket tidspunkt de funktionærlignende vilkår trådte i kraft. Landsretten fandt, at medarbejderen ikke havde godtgjort, at han havde været ansat på funktionærlignende vilkår gennem hele sin ansættelse hos virksomheden. Medarbejderens ret til fratrædelsesgodtgørelse kunne derfor konkursreguleres i medfør af konkursloven.

Østre Landsrets dom af 21. december 2016


SAGEN KORT


En medarbejder (M) havde siden den 1. maj 1990 været ansat hos en arbejdsgiver (A). På tidspunktet for M's ansættelse havde der ikke været krav om ansættelsesbevis, hvorfor M's ansættelsesaftale alene forelå mundtligt. M var ansat på funktionærlignende vilkår, hvilket betød, at M fik en fast månedsløn, løn under ferie og sygdom, 1 % i feriegodtgørelse og et langt opsigelsesvarsel. Det var dog ikke aftalt, at M var berettiget til fratrædelsesgodtgørelse.

I 2008 blev A opmærksom på, at det var blevet lovpligtigt, at alle ansatte skulle have et ansættelsesbevis. M fik derfor udleveret et ansættelsesbevis, som dog ikke var en ny ansættelse, men derimod en videreførelse af det eksisterende ansættelsesforhold.

M blev opsagt og fratrådte sin stilling den 30. juni 2014. A blev taget under konkursbehandling den 29. august 2014. M rettede herefter et krav mod lønmodtagernes garantifond om udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærloven.

Spørgsmålet i denne sag var herefter, hvorvidt M var ansat på funktionærlignende vilkår hos A fra ansættelsesforholdets begyndelse den 1. maj 1990 frem til sin fratræden den 30. juni 2014, herunder om M var berettiget til fratrædelsesgodtgørelse i medfør af funktionærloven, og om Lønmodtagernes Garantifond efter A's konkurs var forpligtet til at udbetale denne til M.


ØSTRE LANDSRETS DOM


Landsretten fandt, at aftalen fra 2008 om ansættelse på funktionærlignende vilkår med virkning fra den 1. maj 1990 ikke var en kodificering af allerede gældende ansættelsesvilkår. Landsretten fandt derimod, at vilkåret i det skriftlige ansættelsesbevis blev aftalt med tilbagevirkende kraft. M havde derved ikke godtgjort, at han var ansat på funktionærlignende vilkår fra den 1. maj 1990.

Ved den skriftlige ansættelsesaftale opnåede M i forhold til fratrædelsesgodtgørelse en bedre retsstilling, end hvad der følger af funktionærloven, da hans anciennitet i forhold til fratrædelsesgodtgørelsen blev beregnet fra ansættelsens begyndelse. Det følger af U 1994.655 H, at en aftalt fratrædelsesgodtgørelse kan anses som et alternativ til et aftalt forlænget opsigelsesvarsel og i en konkurssituation vil disse typisk have samme funktion.

Landsretten fandt herefter, at vilkåret i den skriftlige ansættelsesaftale om, at M's ansættelse på funktionærlignende vilkår skulle have virkning fra den 1. maj 1990, kunne konkursreguleres i medfør af konkursloven § 61, stk. 1. Den omstændighed at parterne indbyrdes anså M som berettiget til fratrædelsesgodtgørelse kunne ikke føre til et andet resultat.

Da M kun havde været ansat på funktionærlignende vilkår siden 2008, var M ikke berettiget til fratrædelsesgodtgørelse i henhold til funktionærloven. På denne baggrund blev Lønmodtagernes Garantifond frifundet for M's krav om udbetaling af godtgørelse.


HVAD VISER DOMMEN?


Dommen viser, at det skal fremgå klart og tydeligt af et ansættelsesbevis, hvis ansættelsesbeviset er en kodificering af et allerede gældende ansættelsesforhold mellem arbejdsgiver og medarbejder. De aftalte vilkår skal endvidere understøttes af virkeligheden, herunder særligt hvis disse skal finde anvendelse i konkurssituationen.

Dommen viser også, at en aftalt fratrædelsesgodtgørelse eller et andet vilkår, som stiller medarbejderen bedre end funktionærlovens regler, hviler på almindelige aftaleretlige principper og kan gøres gældende mellem parterne. Såfremt arbejdsgiverselskabet tages under konkursbehandling, kan ansættelsesvilkåret dog konkursreguleres efter reglerne herom i konkursloven.

 


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Tvillingeforældre får ekstra barsel
Tvillingeforældre får ekstra barsel
03/04/2024
Ansættelses- og arbejdsret
At ophæve på egen bekostning
At ophæve på egen bekostning
04/04/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Ekstra orlov til tvillingeforældre og lempeligere regler for udenlandsk arbejdskraft
Ekstra orlov til tvillingeforældre og lempeligere regler for udenlandsk arbejdskraft
12/04/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Flere ansatte indberetter om virksomhedens interne forhold til Den Nationale Whistleblowerordning
Flere ansatte indberetter om virksomhedens interne forhold til Den Nationale Whistleblowerordning
11/04/2024
Compliance, Ansættelses- og arbejdsret
PTSD-ramt politibetjent fik ret i Højesteret
PTSD-ramt politibetjent fik ret i Højesteret
16/04/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Aktieoptionernes akilleshæl
Aktieoptionernes akilleshæl
19/04/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted