Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Medarbejder ansvarlig for at videresende virksomhedens nøgletal

IUNO
18/04/2017
Medarbejder ansvarlig for at videresende virksomhedens nøgletal


En medarbejder videresendte i fritstillingsperioden forskelligt internt materiale til sin nystartede virksomhed. Virksomheden havde via fogedretten fået lov til at gennemgå medarbejderens computer efter de særlige regler om bevissikring. Materialet var ikke ophavsretligt beskyttet, men dele af materialet var beskyttet som erhvervshemmeligheder. Medarbejderen havde derfor overtrådt markedsføringsloven, og skulle betale 50.000 kr. i erstatning til virksomheden. ns politik.


En afdelingsleder i et vikarbureau blev opsagt efter to måneders ansættelse. Allerede få dage efter opsigelsen stiftede medarbejderen sit eget vikarbureau.

Vikarbureauet bad fogedretten om lov til at undersøge afdelingslederens private computer for at sikre sig beviserne i sagen - en særlig mulighed, der gælder i sager om bl.a. krænkelser af ophavsret, men som ikke gælder for sager om erhvervshemmeligheder.

Ved undersøgelsen kom det frem, at afdelingslederen havde sendt en lang række e-mails til sin private mailkonto, som indeholdt tilbud, forretningsbetingelser, en udbudsliste, en standard samarbejdsaftale og et Excel-ark med detaljerede oplysninger om virksomhedens omsætning og dækningsbidrag på forskellige vikarer.

Vikarbureauet indbragte derfor sagen for Sø- og Handelsretten og gjorde under sagen krav på 700.000 kr. i erstatning fra afdelingslederen og hans nye virksomhed for at krænke virksomhedens ophavsret og erhvervshemmeligheder.


Ikke ophavsret - men erhvervshemmelighed


Sø- og Handelsretten fandt, at virksomhedens dokumenter, herunder forretningsbetingelser, samarbejdsaftale og udbudsliste, fremstod som standard dokumenter. Dokumenterne nød derfor ikke nogen selvstændig ophavsretlig beskyttelse.

Retten fandt derudover, at vikarbureauets forretningsbetingelser, anonymiserede vikarlister, aftaler og tilbud i øvrigt ikke var beskyttet som erhvervshemmeligheder.

Retten fandt det dog bevist, at Excel-arket med detaljerede oplysninger om virksomhedens omsætningstal og dækningsbidrag på forskellige vikarer udgjorde erhvervshemmeligheder. Det var derfor i strid med markedsføringsloven, at afdelingslederen havde videresendt oplysningerne til sin egen private mailkonto, og at hans nye virksomhed havde benyttet oplysningerne til at starte konkurrerende virksomhed op med.

Overtrædelsen af markedsføringsloven havde givet afdelingslederens nye virksomhed en urimelig fordel i forbindelse med opstarten af den konkurrerende virksomhed. Retten fastslog, at denne fordel havde medført, at vikarbureauet havde lidt et skønsmæssigt tab. Da der ikke i øvrigt var nedlagt påstand om betaling af erstatning for overtrædelse af god markedsføringsskik, blev den tidligere afdelingsleder dømt til at betale 25.000 kr., ligesom hans nye virksomhed også blev dømt til at betale 25.000 kr.


IUNO mener


Virksomheder der mistænker sine ansatte for at videregive eller udnytte virksomhedens materiale eller information skal være opmærksomme på muligheden for at anmode fogedretten om hjælp til, uden varsel, at få adgang til og mulighed for at undersøge medarbejderens private computer og e-mails. Muligheden for denne særlige form for bevissikring kræver, at virksomheden kan sandsynliggøre, at materialet er omfattet af ophavsretlig eller lignende beskyttelse.

Afgørelsen viser, at denne mulighed eksisterer, uanset om det senere måtte vise sig, at virksomhedens materiale ikke var ophavsretligt beskyttet. Viser det sig at bevissikringen var uberettiget, har medarbejderen mulighed for at kræve erstatning for tab og tort. I den konkrete sag havde medarbejderen ikke rejst noget krav mod arbejdsgiveren.

Sagen viser hvor snæver beskyttelsen af virksomhedens interne forhold er. IUNO anbefaler, at virksomheder generelt overvejer muligheden for at pålægge medarbejdere kunde- og konkurrenceklausuler. Samtidig bør virksomheder være opmærksomme på, hvem der får adgang til virksomhedens erhvervshemmeligheder og andre følsomme oplysninger. Dette gælder særligt i forbindelse med opsigelse og eventuel fritstilling. Vi har i et tidligere nyhedsbrev skrevet om bortvisningen af en direktør, som slettede vigtige filer på sin computer.

[Sø- og Handelsrettens dom af 19. januar 2017 i sag V-82-15]
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Tvillingeforældre får ekstra barsel
Tvillingeforældre får ekstra barsel
03/04/2024
Ansættelses- og arbejdsret
At ophæve på egen bekostning
At ophæve på egen bekostning
04/04/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Ekstra orlov til tvillingeforældre og lempeligere regler for udenlandsk arbejdskraft
Ekstra orlov til tvillingeforældre og lempeligere regler for udenlandsk arbejdskraft
12/04/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Flere ansatte indberetter om virksomhedens interne forhold til Den Nationale Whistleblowerordning
Flere ansatte indberetter om virksomhedens interne forhold til Den Nationale Whistleblowerordning
11/04/2024
Compliance, Ansættelses- og arbejdsret
PTSD-ramt politibetjent fik ret i Højesteret
PTSD-ramt politibetjent fik ret i Højesteret
16/04/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Aktieoptionernes akilleshæl
Aktieoptionernes akilleshæl
19/04/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted