Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Lovforslag fremsat: Overskud i prisen for varme fra varmepumper og ophævelse af forbrugerbindinger

Bech Bruun
28/11/2018
Lovforslag fremsat: Overskud i prisen for varme fra varmepumper og ophævelse af forbrugerbindinger
Der er med et nyt forslag til ændring af varmeforsyningsloven lagt op til, at kommuner fra 1. januar 2019 ikke længere kan pålægge tilslutnings- eller forblivelsespligt. Der åbnes samtidig op for, at et overskud kan indregnes i eldrevne varmepumpers varmepriser.

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet har fremsat et lovforslag om ændring af varmeforsyningsloven og planloven. Lovforslaget gennemfører dele af Energiaftalen af 29. juni 2018.

De væsentligste elementer i lovforslaget er følgende:

  • Kommunernes mulighed for at pålægge tilslutnings- eller forblivelsespligt ophæves fra den 1. januar 2019.

  • Der skal kunne indregnes et overskud i prisen for varme, der er produceret på eldrevne varmepumper og leveres til et kollektivt varmeforsyningsanlæg.


Loven træder ifølge lovforslaget i kraft den 1. januar 2019.


Ophævelse af adgang til at pålægge tilslutnings- og forblivelsespligt


Lovforslaget ophæver kommunernes adgang i varmeforsyningslovens §§ 11-13 til at pålægge tilslutnings- og forblivelsespligt, således at der ikke fra den 1. januar 2019 kan træffes beslutning herom. Ophævelsen vil gælde både for eksisterende byggeri og nybyggeri i varmeforsyningsområder.

Endvidere fjernes muligheden efter planlovens § 15 for at beslutte, at tilslutning til kollektiv varmeforsyning er en betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse.

Med ophævelsen får varmekunderne bedre mulighed for frit at vælge opvarmningsform. Endvidere skabes et incitament til effektiviseringer for at kunne levere varme til en billigere pris i konkurrence med individuelle opvarmningsformer.

Afgørelser om tilslutnings- og forblivelsespligt efter varmeforsyningsloven, der er truffet beslutning om inden den 1. januar 2019, vil forblive i kraft, og de berørte ejere er derfor forpligtet til at overholde udstedte pålæg.

Bestemmelser om tilslutningspligt i allerede vedtagne og gældende lokalplaner vil også fortsat være gældende. Lokalplanforslag, der er offentliggjort før den 1. januar 2019, kan færdigbehandles efter de hidtil gældende regler.


Indregning af overskud ved varmelevering fra elvarmepumper


Endvidere indeholder lovforslaget et forslag om ændring af varmeforsyningslovens § 20 b, hvorefter også producenter, der leverer varme til et kollektivt varmeforsyningsanlæg ved brug af eldrevne varmepumper, skal kunne indregne et overskud i prisen.

Herved ligestilles eldrevne varmepumper med varmeproduktion baseret på vedvarende energikilder (geotermi, solvarme, biogas og biomasse) samt industriel overskudsvarme. Formålet er at give et incitament til at investere i eldrevne varmepumper på lige fod med disse produktionsmetoder.

Efter udkastet er det udelukkende eldrevne varmepumper, der vil være omfattet. Øvrige varmepumper, der ikke er eldrevne (f.eks. gasdrevne varmepumper og absorptionspumper), bliver ikke omfattet af muligheden for at indregne et overskud. Det er dog uden betydning, hvilken energiform den forbrugte el er produceret med.

Såfremt elvarmepumpen er installeret som en del af en anden varme- eller kraftvarmeproduktion, anses varmepumpen som en del af dette anlæg. Hvis det pågældende anlæg i sig selv ikke kan indregne et overskud i varmeprisen, kan der heller ikke indregnes et overskud for så vidt angår elvarmepumpen.

Eldrevne varmepumper, der er installeret på energianlæg, som ikke producerer energi, men distribuerer eller transmitterer energi, vil være omfattet. Det samme gælder varmepumper, der udnytter ikke-industriel overskudsvarme eller varme fra spildevandsanlæg, grundvandsboringer og lignende.

Prisfastsættelsen for varme leveret fra elvarmepumper vil fortsat være begrænset af substitutionsprisen. Såfremt substitutionsprisen svarer til produktionsomkostningerne for elvarmepumpen, kan der derfor ikke indregnes et overskud i prisen.

Endvidere vil adgangen til at indregne et overskud blive begrænset af de indtægtsrammer, der planmæssigt indføres fra 2021.


Bech-Bruuns kommentarer


Selvom der alene er tale om et fremsat lovforslag, bør kommunerne allerede nu være opmærksom på ophævelsen af muligheden for pålægge tilslutnings- eller forblivelsespligt. Tiltaget fremgår udtrykkeligt af energiaftalen fra juni 2018, og det må derfor forventes, at lovforslaget gennemføres som anført.

Kommuner, der planlægger at gennemføre sådanne forbrugerbindinger, skal derfor være særligt opmærksomme på, at beslutning om forbrugerbinding efter varmeforsyningsloven skal være truffet inden den 1. januar 2019, mens lokalplansforslag med bestemmelser om tilslutningspligt skal være offentliggjort inden samme dato.

 

 

 
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Bech Bruun logo
København
Gdanskgade 18
2150 Nordhavn
72 27 00 00
72 27 00 27
info@bechbruun.com
Aarhus
Værkmestergade 2
8000 Aarhus C
Gratis Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vær den første til at modtage relevante juridiske nyheder inden for dine interesseområder
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Rørført CO2 – nyt lovforslag på vej
Rørført CO2 – nyt lovforslag på vej
01/03/2024
Miljøret, Energi og forsyning, Offentlig ret
Nye muligheder for realkreditfinansiering af havvindmølleparker
Nye muligheder for realkreditfinansiering af havvindmølleparker
13/03/2024
Energi og forsyning, Finansiering og bankret
De danske NIS2- og CER-love træder i kraft 1. januar 2025
De danske NIS2- og CER-love træder i kraft 1. januar 2025
02/04/2024
Compliance, Energi og forsyning, Transportret
PFAS-forurening og juridiske problemstillinger
PFAS-forurening og juridiske problemstillinger
08/04/2024
Miljøret, Energi og forsyning, Fast ejendom og entreprise
Ny lov om energiparker vedtaget – regler om kortere sagsbehandlingstid er på vej
Ny lov om energiparker vedtaget – regler om kortere sagsbehandlingstid er på vej
07/06/2024
Energi og forsyning, Offentlig ret
Regeringen udgiver ny solcellestrategi
Regeringen udgiver ny solcellestrategi
04/06/2024
Energi og forsyning, Fast ejendom og entreprise, Øvrige
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted