Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Lovforslag, der implementerer CSRD, er sendt i høring

Kromann Reumert
16/10/2023
Lovforslag, der implementerer CSRD, er sendt i høring
Kromann Reumert logo
Erhvervsstyrelsen har iværksat en høring over et lovforslag, der implementerer CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Lovforslaget skærper kravene til store virksomheders bæredygtighedsrapportering. I dag den 13. oktober 2023 har Erhvervsstyrelsen iværksat en høring over forslag til ændring af blandt andet årsregnskabsloven. Hørringsforslaget implementerer EU's bæredygtighedsrapporteringsdirektiv - det vil sige CSRD - der skærper kravene til store virksomheders bæredygtighedsrapportering.

Lovudkastet gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2022/2464 af 14. december 2022. Dette omhandler ændring af forordning (EU) nr. 537/2014, direktiv 2004/109/EF, direktiv 2006/43/EF og direktiv 2013/34/EU for så vidt angår virksomheders bæredygtighedsrapportering (bæredygtighedsdirektivet). Det inkluderer også Kommissionens delegerede direktiv, der ændrer direktiv 2013/34/EU om årsregnskaber, konsoliderede regnskaber og tilhørende beretning for visse virksomhedsformer for så vidt angår størrelsesgrænserne for mikro-, små og mellemstore virksomheder.


Lovforslaget forventes fremsat for folketinget i februar 2024 med ikrafttræden den 1. juli 2024. Det vil ske ved en trinvis udvidelse af, hvilke virksomheder det vil gælde for.

Vigtige grupper af omfattede virksomheder:  


Lovændringen vil blandt andet berøre virksomheder, der er omfattet af årsregnskabsloven. Herunder:


  • I første omgang vil lovændringen have virkning med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2024 for virksomheder i regnskabsklasse D med mere end 500 heltidsbeskæftigede. 

    Vi bemærker, at lovforslaget viderefører den nuværende årsregnskabslovs § 99 a på hele regnskabsklasse D, som gælder for statslige aktieselskaber og virksomheder, som har kapitalandele, gældsinstrumenter eller andre værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land. Erhvervsstyrelsen bemærker, at der er tale om minimumsimplementering af EU-lovgivning, men at danske årsregnskabslov går et skridt videre ved at inkludere flere typer virksomheder.

  • Året efter - den 1. januar 2025 - ventes lovændringen at få virkning for store virksomheder i (i) regnskabsklasse C ("C stor"-virksomheder) eller (ii) regnskabsklasse D med 500 heltidsbeskæftigede i regnskabsåret eller mindre.

For små og mellemstore virksomheder, der er omfattet af regnskabsklasse D vil lovændringen have virkning fra 1. januar 2026.


Implementeringen af CSRD vil også blive relevant for en lang række finansielle virksomheder allerede fra den 1. januar 2024, herunder virksomheder omfattet af lov om finansiel virksomhed, lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og –aktiviteter samt lov om forsikringsvirksomheder.


De nye regler om bæredygtighedsrapportering medfører en række detaljerede rapporteringskrav, der skærper den nuværende rapporteringsforpligtelse i årsregnskabslovens § 99 a (krav til ikke-finansiel redegørelse for samfundsansvar). CSRD forpligter store virksomheder og børsnoterede SMV’er omfattet af årsregnskabsloven samt visse finansielle virksomheder til at medtage en bæredygtighedsrapportering i deres ledelsesberetning efter obligatoriske standarder, som fastsat af EU.


Implementeringen af CSRD indebærer omfattende nye forpligtelser for de omfattede virksomheder og forventes også at få en vis afsmittende effekt på deres respektive værdikæder.

Tre af de centrale nye krav

  • Dobbelt væsentlighedsvurdering: I medfør af lovforslaget skal bæredygtighedsrapporteringen fremover indeholde en dobbelt væsentlighedsvurdering, som både skal belyse, hvilken indvirkning virksomheden har på bæredygtighedsforhold, samt hvordan virksomhedens udvikling, resultat og situation påvirkes af bæredygtighedsforhold.

  • Proces for oplysningsindsamling: Lovforslaget forpligter de omfattede virksomheder til at informere om processen bag fremskaffelsen af de oplysninger, der medtages i bæredygtighedsrapporteringen. Det stiller større krav til virksomhedernes oplysninger om egne aktiviteter og om deres værdikæder.

  • Bæredygtighedsrapportering med revisorerklæring i særskilt afsnit i ledelsesberetningen: Ifølge lovforslaget skal bæredygtighedsrapporteringen fremover indsættes i et særskilt afsnit i ledelsesberetningen. Herudover skal bæredygtighedsrapporteringen forsynes med en revisorerklæring med begrænset sikkerhed, hvor der efter de gældende regler alene kræves en udtalelse baseret på et såkaldt konsistenstjek.

Lovforslaget kan tilgås på Høringsportalen (hoeringsportalen.dk).


Høringsfristen er den 24. november 2023.


Vi følger udviklingen i implementeringen samt indvirkningen på danske virksomheder tæt.


Er du og din virksomhed klar til disse nye krav til bæredygtighedsrapportering? Læs nedenfor hvordan I bliver det.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Artiklen er forfattet af:
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Force majeure - hvornår kan begrebet anvendes?
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Force majeure - hvornår kan begrebet anvendes?
Mange virksomheder er ikke opmærksomme på at udvide force majeure-begrebet i deres kontrakter og flere anvender begrebet helt forkert. Bliv klogere på hvornår noget er en force majeure-begivenhed og hvornår du kan benytte en force majeure-klausul ved manglende leveringer.
Har du styr på din eksportkontrol, når du eksporterer varer til udlandet?
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Har du styr på din eksportkontrol, når du eksporterer varer til udlandet?
Eksporterer din virksomhed varer til udlandet? Så er den formentligt underlagt reglerne om eksportkontrol. Annelise Lykke Schmidt, specialist i Trade Compliance, kommer i ovenstående video nærmere ind på reglerne relateret til eksportkontrol.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Det bør alle gøre lige nu – manglende GDPR-kontrol førte til politianmeldelse og forventet bøde på mindst 1.500.000 kr.
Det bør alle gøre lige nu – manglende GDPR-kontrol førte til politianmeldelse og forventet bøde på mindst 1.500.000 kr.
08/02/2024
Persondata, Kontraktret, Compliance
Et vink med en vognstang om, at der skal føres tilsyn med databehandlere
Et vink med en vognstang om, at der skal føres tilsyn med databehandlere
12/02/2024
Persondata, Compliance
Udvidelse af FDI-forordningen på vej
Udvidelse af FDI-forordningen på vej
19/02/2024
Udbud, EU-ret, Compliance
Implementeringen af NIS2-direktivet bliver forsinket
Implementeringen af NIS2-direktivet bliver forsinket
20/02/2024
Compliance, EU-ret, Persondata
Lovforslag om implementering af CSRD fremsat
Lovforslag om implementering af CSRD fremsat
26/02/2024
EU-ret, Selskabsret, Øvrige
ESMA udsender retningslinjer for deling af investeringsanbefalinger på sociale medier
ESMA udsender retningslinjer for deling af investeringsanbefalinger på sociale medier
27/02/2024
Finansiering og bankret, Øvrige
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted