Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Lov om urimelig handelspraksis i fødevarekæden vedtaget

Kromann Reumert
27/04/2021
Lov om urimelig handelspraksis i fødevarekæden vedtaget
Kromann Reumert logo
Folketinget har den 22. april vedtaget en ny lov, som skal forhindre urimelig handelspraksis ved salg af landbrugs- og fødevarer. Loven implementerer et EU-direktiv og introducerer ny sektorspecifik regulering af fødevareforsyningskæden, som det er væsentligt for aktører på markedet at være opmærksomme på. I Danmark har man valgt en overimplementeringsmodel, der gør, at alle aktører i værdikæden skal være opmærksomme på reglerne, uanset parternes størrelse.

L 184 som vedtaget af Folketinget den 22. april 2021

Loven implementerer direktiv om urimelig handelspraksis i relationer mellem virksomheder i landbrugs- og fødevareforsyningskæden (direktiv 2019/633). Direktivet er et minimumsdirektiv, der fastlægger en række mindstekrav, som de enkelte EU-medlemsstater skal overholde. Med vedtagelsen af loven er der dog valgt et udgangspunkt om "fairness for all", som er mere vidtrækkende end direktivets minimumskrav. Der er altså tale om en overimplementering.

I henhold til lovens § 1 finder loven anvendelse på salg af landbrugs- og fødevarer, hvor enten leverandøren eller køberen ‒ eller begge ‒ er etableret i Den Europæiske Union. Hvor begge parter er etableret i Danmark, og varerne skal leveres i Danmark, giver dette ikke anledning til tvivl. I tilfælde af at én eller flere parter er etableret uden for Danmark, og/eller varerne skal leveres uden for Danmark, vil der skulle foretages en konkret vurdering af, hvilke regler der gælder. Det samme gør sig gældende i tilfælde af, at parterne har indgået en lovvalgsaftale, idet en sådan i visse tilfælde kan blive påvirket af de konkrete omstændigheder.


De danske regler gælder som udgangspunkt uanset parternes størrelse bortset fra reglerne om betalingsfrister, hvor der er fastsat visse omsætningsbaserede tærskler. Beregningen af parternes omsætning sker i overensstemmelse med direktivets udgangspunkt på koncernniveau.


I loven skelnes desuden mellem letfordærvelige og ikke-letfordærvelige landbrugs- og fødevarer. For letfordærvelige landbrugs- og fødevarer, som er produkter, der risikerer at blive uegnede til salg inden for 30 dage efter høst, produktion eller forarbejdning, gælder strengere regler.


Urimelig handelspraksis

Ifølge loven er hovedtrækkene i de forbudte former for urimelig handelspraksis følgende:


  • Betaling senere end fastsatte frister på henholdsvis 30 og 60 dage (efter udløbet af den aftalte leveringsperiode eller leveringsdatoen alt efter om der er tale om en regelmæssig eller ikke-regelmæssig levering), hvor køber har en årlig omsætning på over 2 mio. euro. Der sondres mellem leverandører med en omsætning på over og under 350 mio. euro årligt, og der sondres ligeledes mellem letfordærvelige fødevarer og ikke-letfordærvelige fødevarer
  • Annullering af ordrer på letfordærvelige varer med kortere varsel end 30 dage og i visse tilfælde længere
  • Købers ensidige ændring af kontraktvilkår vedrørende leveringstidspunkt, betalingsbetingelser mv.
  • Købers krav om betaling, som enten ikke vedrører salg af leverandørens landbrugs- og fødevarer, eller som vedrører forringelse eller tab af varer hos køber, der ikke skyldes leverandørens fejl eller forsømmelse
  • Købers nægtelse af at give skriftlig bekræftelse af handelsbetingelser (under visse omstændigheder)
  • Købers ulovlige erhvervelse, brug eller videregivelse af leverandørens forretningshemmeligheder
  • Købers iværksættelse af ‒ eller trussel om ‒ handelsrepressalier i tilfælde af at leverandøren udøver sine rettigheder, herunder ved at indgive klage til de håndhævende myndigheder mv.
  • Købers krav om kompensation for omkostninger ved at behandle kundeklager (under visse omstændigheder)

Desuden er en række former for handelspraksis kun tilladt, når det fremgår klart af forudgående aftale. Det gælder blandt andet returnering af varer uden betaling samt krav om betaling for reklame mv.


Håndhævelse og ikrafttrædelse

Håndhævelsesmyndigheden er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Styrelsen kan indlede og foretage undersøgelser vedrørende en mulig overtrædelse af egen drift eller på baggrund af en klage, herunder foretage uanmeldte kontrolundersøgelser. Styrelsen kan desuden udstede administrative bødeforlæg eller endda politianmelde.


Loven træder i kraft den 1. juli 2021 og gælder for aftaler, der indgås derefter.


Læs lovforslaget som vedtaget efter tredjebehandlingen.


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Force majeure - hvornår kan begrebet anvendes?
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Force majeure - hvornår kan begrebet anvendes?
Mange virksomheder er ikke opmærksomme på at udvide force majeure-begrebet i deres kontrakter og flere anvender begrebet helt forkert. Bliv klogere på hvornår noget er en force majeure-begivenhed og hvornår du kan benytte en force majeure-klausul ved manglende leveringer.
Juridiske kandidater er i høj kurs
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Juridiske kandidater er i høj kurs
Mange virksomheder oplever, at det er svært at tiltrække kompetent juridisk arbejdskraft. Men det behøver det ikke nødvendigvis være - Hvordan kommer vi ind på i denne video hvor vi fortæller om vores erfaringer med markedet og giver gode råd til hvordan du får fat i de rigtige kandidater.
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Der kan særligt være en fordel ved at handle ejendomme inden den 1. januar 2024. Det kommer vi bl.a. nærmere ind på i denne episode.
Artikler, der kunne være relevante for dig
EUs nye AI-forordning (AI Act) vedtages snart
EUs nye AI-forordning (AI Act) vedtages snart
26/04/2024
EU-ret, IT- og telekommunikation, Øvrige
Hvordan håndterer du dine medarbejderes brug af kunstig intelligens (AI)?
Hvordan håndterer du dine medarbejderes brug af kunstig intelligens (AI)?
26/04/2024
Persondata, Immaterialret, Øvrige
Bevisbyrden for betaling
Bevisbyrden for betaling
06/05/2024
Transportret, Øvrige
Nu kommer valgplakater op igen
Nu kommer valgplakater op igen
21/05/2024
Øvrige
Vegansk ret på menuen
Vegansk ret på menuen
21/05/2024
Ansættelses- og arbejdsret, Øvrige
Pludselig sygdom var usædvanlig omstændighed
Pludselig sygdom var usædvanlig omstændighed
28/05/2024
Øvrige, Forsikring og erstatning
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted