Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Lejeretlige udfordringer ved salg af andelsboliger

Bech Bruun
10/10/2017
Lejeretlige udfordringer ved salg af andelsboliger
Når en andelsboligforenings ejendom sælges, regulerer Andelsboliglovens § 4 andelshaverens ret til fortsat brugsret som lejer. I forarbejderne til bestemmelsen blev det anført, at andelshaverne kunne blive boende som lejere "i overensstemmelse med reglerne i den til enhver tid gældende lejelovgivning."


Bestemmelsen blev indsat i andelsboligloven i 1980, da Folketinget ville fjerne den usikkerhed, der havde været om andelshavernes retsstilling i tilfælde af overdragelse eller tvangsauktion over andelsboligforeningens ejendom.

Det lykkedes imidlertid langt fra at fjerne usikkerheden. Enhver med lidt kendskab til boliglejeret ved nemlig, at "gældende lejelovgivning" er et vidt begreb, og at boliglejeretten har mange juridiske spidsfindigheder.

Højesteret afsagde senest 19. september 2017 en dom om tidspunktet for, hvornår andelshaverne i en konkursramt andelsboligforening overgår fra at være andelshavere til at være lejere.

Højesteret fastslog, at selve afsigelsen af konkursdekret over en andelsboligforening ikke i sig selv medførte, at ejendommen var blevet erhvervet af konkursboet som ny ejer, og at andelshaverne dermed kunne påberåbe sig lejelovgivningens regler. Højesteret udtalte, at denne virkning iht. Andelsboliglovens § 4 først indtrådte på det senere tidspunkt, hvor konkursboet solgte ejendommen.

I kølvandet på andelsboligforeningernes konkurser har der rejst sig en lang række uafklarede juridiske problemstillinger, som efterlader en betydelig usikkerhed om retsstillingen.

I de fleste kommuner skal lejen i almindelige boligudlejningsejendomme fastsættes iht. Boligreguleringslovens § 5, stk. 1 om omkostningsbestemt leje, men der kan også argumenteres for, at lejen med samme ret kan fastsættes efter andre af lejelovgivningens regler.


Konkret sag


Ankenævnet for Huslejenævnene i København har i august 2017 i en konkret sag med dissens besluttet, at lejefastsættelsen skulle ske efter § 5, stk. 1.

Der kan også være forbedringer af ejendommen fra enten før eller efter, andelsboligforeningen blev stiftet.

Men kan en ny ejer beregne et forbedringstillæg af sådanne tidligere forbedringer af ejendommen? Ankenævnet har konkret godkendt nogle forbedringer fra før stiftelsen af andelsboligforeningen. Hvad angår de forbedringer, som enten andelsboligforeningen eller de enkelte andelshavere selv har fået udført, før den nye ejer overtog ejendommen, foreligger der ikke nogen klar praksis.

Retsstillingen for de andelshavere, der overgår til at være lejere, er f.eks. heller ikke klar, hvad angår spørgsmålet om depositum og forudbetalt leje, hvis parterne ikke kan blive enige. Ankenævnet har afvist, at der kan stilles krav herom, men retsstillingen ligger ikke fast ved domstolene endnu. Tilsvarende er der betydelig tvivl om omfanget af lejernes vedligeholdelsespligt.

Problemerne er naturligvis størst, når en andelsboligforening går konkurs, og andelshaverne mister ejendommen til kreditorerne.

Ved et frivilligt salg kan andelsboligforeningen indgå i en dialog med den kommende ejer om vilkårene for de fremtidige lejeforhold. Men selv i den situation kan der f.eks. opstå tvivl om lejens gyldighed, da lejer har en række ufravigelige rettigheder.

En køber af en ejendom fra en andelsboligforening eller et konkursbo efter en andelsboligforening har derfor al mulig grund til at være ekstra påpasselig.Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Bech Bruun logo
København
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
72 27 00 00
72 27 00 27
info@bechbruun.com
Aarhus
Værkmestergade 2
8000 Aarhus C
New York
412 West 15th Street, 15th
New York 10011
Shanghai
No.1440 Yan'an Middle Road
Suite 2H08, Jing'an District
200040 Shanghai
Gratis Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vær den første til at modtage relevante juridiske nyheder inden for dine interesseområder
Tilmeld dig nu
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted