Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Lejer ikke erstatningsansvarlig for vandskade i underboens lejlighed

Bech Bruun
04/11/2021
Lejer ikke erstatningsansvarlig for vandskade i underboens lejlighed
Bech Bruun logo
Efter vandskade som følge af skybrud mente udlejer, at overboen var erstatningsansvarlig for skaden. Landsretten kom dog frem til, at det ikke var bevist, at lejer var ansvarlig.

I forbindelse med et skybrud opstod der en vandskade i underboens lejlighed. Det skyldes, at regnvandet fra overboens altan fandt vej gennem en utæt gummifuge til etageadskillelsen, fordi regnvandet ikke var forsvundet gennem afløbet, men var blevet liggende i en højde af 3-4 centimeter.


Underboen ringede straks til udlejer, og udlejers ejendomsinspektør ankom. Ejendomsinspektøren konstaterede, at der på overboens terrasse stod en plastikkurv oven på afløbet, som var fyldt med vand, og da de løftede kurven op, løb vandet på altanen ud gennem afløbet.


Det kostede 56.000 kroner at udbedre skaden på underboens lejlighed.


Udlejer mente, at overboen var erstatningsansvarlig for vandskaden, jf. almenlejelovens § 78, der svarer til lejelovens § 25, og udlejer anlagde sag mod lejer med krav om betaling af beløbet.


Til støtte for påstanden gjorde udlejer gældende, at lejer havde stillet plastikkurven på altanen oven på afløbet og dermed blokeret det. Herefter gjorde udlejer gældende, at lejer havde handlet ansvarspådragende ved ikke at have behandlet det lejede forsvarligt.


Lejer påstod frifindelse, idet lejer gjorde gældende, at plastikkurven ikke havde været placeret på afløbet, og at der således var tale om en hændelig begivenhed, og at der således ikke var handlet ansvarspådragende.


Byrettens dom stadfæstet

Landsretten lagde til grund, at plastikkurven stod på afløbet, da ejendomsinspektøren og underboen indfandt sig på altanen. Derimod fandt landsretten, at det efter bevisførelsen imidlertid ikke var nærmere afklaret, hvornår og under hvilke omstændigheder plastikkurven blev placeret på afløbet.


Herefter kom landsretten frem til, at det efter en samlet vurdering ikke var bevist, at lejer havde handlet på en sådan måde, at lejer havde pådraget sig erstatningsansvar over for udlejer.


Lejer blev derfor frifundet for erstatningskravet i landsretten, som stadfæstede byrettens dom.


Kommentar

Når der opstår skader på ejendommen eller det lejede, er problemet i praksis ofte, hvorvidt skaden er opstået uagtsomt eller hændeligt. Det tema, som vedrører bevis, er også temaet i denne afgørelse.


Udgangspunktet er her, at udlejer, som den skadelidte, bærer bevisbyrden for, at lejer har udvist ansvarspådragende adfærd.


I retspraksis gælder som undtagelse hertil tilfælde, hvor lejers forhold må formodes at have forårsaget skaden, hvorefter lejer ved omvendt bevisbyrde vil skulle godtgøre, at skaden er hændelig, jf. eksempelvis U 1937.409 Ø (Cremekrukkedommen). I disse tilfælde ville udlejer ellers stå i en bevismæssig umulig situation, som for eksempel tilfældet i GD 2002.53 B, hvor lejer blev pålagt at betale erstatning for udgifter til fjernelse af en toiletrulle i vandlåsen, da skaden måtte være foranlediget af lejer, eller en lejer havde givet adgang.


Det kan på den baggrund ikke udledes af landsrettens præmisser, hvorfor – i modsætning til eksempelvis U 1937.409 Ø og GD 2002.53 B – lejer ikke var nærmest til at løfte bevisbyrden, da udlejer ikke i almindelighed har adgang til lejemålet og dermed i praksis ikke har mulighed for løfte bevisbyrden.


Dommen er optrykt i Tidsskrift for Bygge- og Boligret (T:BB 2021.837 V).

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Erhvervslejekontrakter - Her er de typiske fejl du skal være opmærksom på
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Erhvervslejekontrakter - Her er de typiske fejl du skal være opmærksom på
Hvad skal du være opmærksom på ved erhvervslejekontrakter. Det kommer advokat, Kristina Meier Risbjerg, ind på her.
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Der kan særligt være en fordel ved at handle ejendomme inden den 1. januar 2024. Det kommer vi bl.a. nærmere ind på i denne episode.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Entreprisekontrakter i nybyggeri – hvad skal du som bygherre være opmærksom på?
Entreprisekontrakter i nybyggeri – hvad skal du som bygherre være opmærksom på?
20/03/2024
Fast ejendom og entreprise, Øvrige
Hvornår er rygning i et lejemål misligholdelse – og hvad kan udlejer gøre?
Hvornår er rygning i et lejemål misligholdelse – og hvad kan udlejer gøre?
02/04/2024
Lejeret
Udlejers opsigelsesskrivelse – gør det rigtigt fra start!
Udlejers opsigelsesskrivelse – gør det rigtigt fra start!
03/04/2024
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Nyt om entreprenørprojektering
Nyt om entreprenørprojektering
04/04/2024
Fast ejendom og entreprise
PFAS-forurening og juridiske problemstillinger
PFAS-forurening og juridiske problemstillinger
08/04/2024
Miljøret, Energi og forsyning, Fast ejendom og entreprise
Nyt om muligheden for undladelse af udbud ved kommunalt og regionalt grundsalg
Nyt om muligheden for undladelse af udbud ved kommunalt og regionalt grundsalg
19/04/2024
Udbud, Fast ejendom og entreprise
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted