Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Kvinde på barsel havde ret til omplacering i hele opsigelsesperioden

IUNO
16/04/2015
Kvinde på barsel havde ret til omplacering i hele opsigelsesperioden


En virksomhed havde i forbindelse med nedlæggelsen en række stillinger en særlig pligt til at omplacere en kvindelig medarbejder, som blev opsagt, mens hun var på barsel. Dette gjaldt, selvom omplaceringen ville kræve en vis oplæring og træning af medarbejderen. Omplaceringspligten bestod uændret i hele opsigelsesperioden. Det fastslog Københavns Byret i denne sag.

En virksomhed mistede en stor kunde, og ledelsen valgte i den forbindelse at opsige alle medarbejdere tilknyttet et specifikt projekt med undtagelse af projektets leder, som blev tilbudt en anden stilling. Blandt de opsagte medarbejdere var en kvinde, som på opsigelsestidspunktet var på barsel.

I opsigelsesperioden opstod der to ledige stillinger, og virksomheden sendte stillingsopslagene til den kvindelige medarbejder. Kvinden svarede dog aldrig på henvendelserne.

Den ene ledige stilling blev besat af en anden opsagt gravid medarbejder fra samme projekt, mens den anden ledige stilling blev besat af en ekstern ansøger.

Den kvindelige medarbejder lagde efterfølgende sag an mod virksomheden med krav om godtgørelse i henhold til ligebehandlingsloven for uberettiget opsigelse. Ifølge kvinden var hun beskyttet imod opsigelse under sin barsel, og hun gjorde gældende, at virksomheden burde have omplaceret hende til en anden stilling.

Opsigelsen var efter bogen, men omplacering havde været bedre
Københavns Byret fandt indledningsvist, at det af driftsøkonomiske grunde havde været nødvendigt at opsige medarbejderne på projektet. Det var derfor principielt ikke usagligt at opsige den kvindelige medarbejder, selvom hun blev opsagt, mens hun var på barsel.

Retten fastslog herefter, at virksomheder har pligt til at omplacere medarbejdere på barsel, hvis deres stillinger nedlægges. Efter rettens vurdering burde virksomheden derfor i hele opsigelsesperioden have forsøgt at omplacere den kvindelige medarbejder. Derudover fandt retten, at omplaceringspligten også omfatter stillinger, som kræver en vis oplæring eller træning af den pågældende medarbejder.

Ifølge retten var det ikke bevist, at virksomheden tilstrækkeligt havde undersøgt muligheden for at omplacere medarbejderen.

Københavns Byret dømte derfor virksomheden til at betale godtgørelse for overtrædelse af Ligebehandlingsloven.

IUNO mener
Pligten til at omplacere gravide medarbejdere er ikke ny. Så sent som sidste år fastslog Østre Landsret, at en medarbejder på barselsorlov, hvis opgaver i væsentligt omfang bortfaldt på grund af nedskæringer, skulle have haft tilbudt den resterende del af opgaverne til en forholdsmæssig mindre løn. Vestre Landsret fastslog samme år i en lignende sag, at virksomheders omplaceringspligt løber i hele opsigelsesperioden, og at det også gælder stillinger, som medarbejderen ikke selv vælger at søge. Vestre Landsrets dom er dog anket til Højesteret.

Som byretssagen ovenfor viser, gælder omplaceringspligten, selvom en omplacering vil kræve en vis oplæring eller træning af den pågældende medarbejder. Omplaceringspligten er dog ikke ubetinget, men det kan ikke udledes klart af praksis, hvor grænsen går.

IUNO anbefaler, at man altid er opmærksom på de medarbejdere, der er særligt beskyttede mod opsigelse og forskelsbehandling, og at man i forbindelse med afskedigelser forsøger at omplacere dem. Vi anbefaler desuden, at man sørger for at dokumentere ethvert forsøg på omplacering.


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Aftaletekst om platformsarbejdere vedtaget
Aftaletekst om platformsarbejdere vedtaget
19/03/2024
Ansættelses- og arbejdsret, EU-ret
Regler om løngennemsigtighed på vej
Regler om løngennemsigtighed på vej
02/04/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Tvillingeforældre får ekstra barsel
Tvillingeforældre får ekstra barsel
03/04/2024
Ansættelses- og arbejdsret
At ophæve på egen bekostning
At ophæve på egen bekostning
04/04/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Ekstra orlov til tvillingeforældre og lempeligere regler for udenlandsk arbejdskraft
Ekstra orlov til tvillingeforældre og lempeligere regler for udenlandsk arbejdskraft
12/04/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Flere ansatte indberetter om virksomhedens interne forhold til Den Nationale Whistleblowerordning
Flere ansatte indberetter om virksomhedens interne forhold til Den Nationale Whistleblowerordning
11/04/2024
Compliance, Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted