Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Krav om udbud af forbrændingsegnet affald

Bech Bruun
13/07/2023
Krav om udbud af forbrændingsegnet affald
Bech Bruun logo
Folketinget har den 3. juni 2023 vedtaget forslag nr. L 115 til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om varmeforsyning, lov om elforsyning og selskabsskatteloven, hvor der i miljøbeskyttelsesloven indsættes § 45 e om konkurrenceudsættelse af forbrændingsegnet affald.

Vedtagelse af forslag nr. L 115 til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse mv.


Loven træder i kraft den 1. juli 2023 og medfører, at kommuner skal udbyde opgaver om behandling af forbrændingsegnet affald, der ikke er farligt affald, og som er omfattet af en kommunal indsamlingsordning, så kommunerne senest fra den 1. juli 2025 har indgået kontrakt om behandlingen.


Loven fastlægger også, at kommuner, der før den 1. juli 2023 har udbudt opgaver med og indgået kontrakt om behandling af forbrændingsegnet affald med et affaldsforbrændingsanlæg, som kommunen ejer helt eller delvis, skal genudbyde opgaverne, så kommunerne senest fra den 1. juli 2028 har indgået kontrakt om den fortsatte behandling. Kravet om genudbud er indført for at undgå strategiske udbud og meget lange kontrakter mellem kommuner og egne affaldsforbrændingsanlæg, som er gennemført før lovens ikrafttræden.


Opgaverne skal udbydes i henhold til udbudsloven og regler udstedt i medfør heraf, dog undtaget udbudslovens regler om ordregiverinterne aftaler og kontrakter mellem ordregivere. Kommuner kan derfor ikke anvende udbudslovens undtagelsesbestemmelser om in-house, udvidet in-house og horisontale samarbejder (udbudslovens §§ 12-16) til at indgå kontrakter med andre kommuner eller egne affaldsforbrændingsanlæg uden udbud. Pligten til at udbyde opgaverne gælder dog ikke for kommuner, der den 1. juli 2023 helt eller delvis ejer et affaldsforbrændingsanlæg, som er etableret på en ø uden fast broforbindelse i kommunen, så længe anlægget er i drift.


Bech-Bruuns kommentar

Kravet om udbud af behandling af forbrændingsegnet affald giver anledning til, at kommuner bør begynde forberedelsen af de kommende udbud, når der er tale om områder, som ikke tidligere har været konkurrenceudsat blandt flere affaldsforbrændingsanlæg. For selvom der er to år til, at kontrakterne senest skal være indgået, så er det vores erfaring, at det kan være en meget tidskrævende proces at forberede og gennemføre ”førstegenerations” udbud, herunder hvis der skal afsættes tid til forudgående markedsdialog og en dialogbaseret udbudsprocedure.


Flere kommuner kan også overveje at samarbejde om fælles udbud med henblik på at opnå stordriftsfordele, så der kan opnås attraktive vilkår ved at samle affaldsbehandlingen. Her skal kommunerne dog også være opmærksomme på, at fælles udbud typisk kræver ekstra tid, når der skal afstemmes forhold mellem flere ordregivende myndigheder.


I forbindelse med udbud af selve behandlingen bør kommuner også overveje, hvordan det forbrændingsegnede affald skal transporteres fra kommunen til affaldsforbrændingsanlægget, når kommunerne ikke (længere) kan vide på forhånd, hvor affaldet skal behandles.


Lovforslaget som vedtaget kan findes her.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Kan du påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige?
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Kan du påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige?
Kan man som privat tilbudsgiver påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige? Det kommer Anja Piening, specialist i udbudsret, nærmere ind på her.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Hvilke oplysninger skal en "light" udbudsbekendtgørelse indeholde?
Hvilke oplysninger skal en "light" udbudsbekendtgørelse indeholde?
07/02/2024
Udbud
Udbudsfejl koster ordregiver 4 millioner
Udbudsfejl koster ordregiver 4 millioner
08/02/2024
Udbud, Fast ejendom og entreprise
Ny kendelse fra Klagenævnet for Udbud sætter skarpt på light-regimets fleksible regler
Ny kendelse fra Klagenævnet for Udbud sætter skarpt på light-regimets fleksible regler
09/02/2024
Udbud
Udvidelse af FDI-forordningen på vej
Udvidelse af FDI-forordningen på vej
19/02/2024
Udbud, EU-ret, Compliance
Vinder uden præmie
Vinder uden præmie
14/02/2024
Udbud
Manglende klarhed over brugen af primær og sekundær evalueringsmodel underkendt
Manglende klarhed over brugen af primær og sekundær evalueringsmodel underkendt
27/02/2024
Udbud
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted