Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Kræftsyg medarbejder kunne opsiges sagligt

Dansk Erhverv
25/07/2017
Kræftsyg medarbejder kunne opsiges sagligt

Det var ikke i strid med forskelsbehandlingsloven at afskedige en medarbejder, der på grund af sin kræftsygdom havde hyppige toiletbesøg. Arbejdsgiveren forsøgte løbende at tilpasse arbejdsopgaverne, og havde derfor opfyldt sin tilpasningsforpligtelse.Det siger forskelsbehandlingsloven


Arbejdsgivere må ikke forskelsbehandle på grund af en medarbejders handicap i forbindelse med afskedigelse. Arbejdsgivere er desuden forpligtet til at iværksætte tilpasningsforanstaltninger, der kan fastholde en handicappet medarbejder i jobbet, medmindre dette udgør en uforholdsmæssig stor byrde for arbejdsgiveren.


Sagen kort


Sagen drejede sig om en kontorassistent, der var ansat på fuld tid i en styrelse. I 2012 fik hun konstateret en tumor i endetarmen og blev derefter sygemeldt. Kontorassistenten genoptog arbejdet på nedsat tid i starten af 2013. Sygdommen medførte, at hun ofte måtte afbryde arbejdet på grund af hyppige toiletbesøg.

Styrelsen forsøgte løbende at tilpasse hendes arbejdsopgaver, idet kontorassistenten blandt andet blev fritaget for telefonvagter og ad hoc-opgaver. Derudover blev hun tilbudt ansættelse på deltid, hvilket hun afviste. Tilpasningerne førte ikke til en forbedring af kontorassistentens arbejdsindsats.

Den lægelige prognose pegede på skånebehov i yderligere seks måneder uden dog at kunne fastsætte et tidspunkt for en forbedret tilstand. Kontorassistenten blev efter cirka et års sygdom afskediget, idet sygefraværet udgjorde en driftsmæssig belastning for styrelsen.


Østre Landsrets afgørelse


Ifølge Østre Landsret havde styrelsen opfyldt sin tilpasningsforpligtelse. Afskedigelsen var således ikke i strid med forskelsbehandlingsloven, idet styrelsen gennem sygeforløbet havde taget relevante skånehensyn samt afprøvet mulige og hensigtsmæssige tilpasningsforanstaltninger. Henset til kontorassistentens prognose og mulighed for at udføre sine arbejdsopgaver fandt landsretten, at det ville være en uforholdsmæssig stor byrde at pålægge styrelsen at fortsætte ansættelsesforholdet.

Landsretten stadfæstede byrettens dom, og styrelsen blev således frifundet.


Dansk Erhverv vurderer


Dommen illustrerer, at der gælder en pligt for arbejdsgivere til at iværksætte tilpasninger over for en handicappet medarbejder, medmindre disse udgør en uforholdsmæssig stor byrde. Det er imidlertid ikke et krav at en medarbejder skal tilbydes fortsat ansættelse, hvis medarbejderen ikke er kompetent, egnet og disponibel til at udføre de væsentlige funktioner i en stilling.

Derudover understreger dommen vigtigheden af, at arbejdsgivere sørger for at dokumentere de tilpasninger og tiltag der iværksættes med henblik på at sikre medarbejderens fortsatte ansættelse.

Dansk Erhverv anbefaler dog altid medlemsvirksomhederne at rette henvendelse, inden der træffes beslutning om opsigelse eller bortvisning af en handicappet medarbejder.

  
 

 
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Tvillingeforældre får ekstra barsel
Tvillingeforældre får ekstra barsel
03/04/2024
Ansættelses- og arbejdsret
At ophæve på egen bekostning
At ophæve på egen bekostning
04/04/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Ekstra orlov til tvillingeforældre og lempeligere regler for udenlandsk arbejdskraft
Ekstra orlov til tvillingeforældre og lempeligere regler for udenlandsk arbejdskraft
12/04/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Flere ansatte indberetter om virksomhedens interne forhold til Den Nationale Whistleblowerordning
Flere ansatte indberetter om virksomhedens interne forhold til Den Nationale Whistleblowerordning
11/04/2024
Compliance, Ansættelses- og arbejdsret
PTSD-ramt politibetjent fik ret i Højesteret
PTSD-ramt politibetjent fik ret i Højesteret
16/04/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Aktieoptionernes akilleshæl
Aktieoptionernes akilleshæl
I går
Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted