Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Kommuner kan ikke tegne forsikringer for frivillige… endnu

Kommuner kan ikke tegne forsikringer for frivillige… endnu

Social- og Indenrigsministeriet har sat – et midlertidigt – punktum i sagen om, hvorvidt kommuner kan tegne kollektive ulykkes- og ansvarsforsikringer for frivillige. Svaret er nej, men ministeriet vil overveje lovgivning på området.


Statsforvaltningen tog i december 2014 stilling til, om kommuner kan tegne kollektive ulykkes- og ansvarsforsikringer for personer, der leverer en frivillig indsats i kommunen. Det var Statsforvaltningens opfattelse, at kommuner alene kan tegne forsikringer, hvis de dækker kommunens ansvar som arbejdsgiver, og at kommunerne derfor ikke generelt kan tegne forsikring, der dækker den skade, som frivillige påføres eller påfører andre i forbindelse med det frivillige arbejde.

Social- og Indenrigsministeriet tog efterfølgende sagen op til behandling – men tilkendegav samtidig, at de kommuner, der allerede havde tegnet sådanne forsikringer, ikke var forpligtede til at opsige dem, mens sagen blev behandlet. Dette gav kommunerne håb om, at ministeriet måske ville komme til et andet resultat end Statsforvaltningen…


RETSGRUNDLAGET FOR AT TEGNE FORSIKRINGER FOR FRIVILLIGE


Social- og Indenrigsministeriet har nu taget stilling til sagen. For det første har ministeriet udtalt, at der hverken er hjemmel i serviceloven, arbejdsskadesikringsloven eller anden skreven lovgivning til, at kommuner kan tegne de pågældende forsikringer.

Ministeriet har derfor taget stilling til sagen efter de uskrevne kommunalfuldmagtsregler.

Efter kommunalfuldmagten gælder et grundlæggende forbud mod begunstigelse af enkeltpersoner. Kommuner kan dog yde støtte til enkeltpersoner i visse situationer, hvor der i øvrigt er et lovligt kommunalt formål med støtten.

Om kommuner kan tegne forsikringer for frivillige kommer derfor an på en konkret afvejning af på den ene side den interesse, kommunerne har i at kunne forsikre frivillige, der udøver en frivillig indsats i kommunen, fx nytteværdi for borgerne, forbedring af den kommunale opgaveløsning mv., over for på den anden side hensynene bag forbuddet mod støtte til enkeltpersoner.

Efter en samlet afvejning af disse hensyn udtalte ministeriet, at der ikke er hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne til at tegne de omhandlede forsikringer. Social- og Indenrigsministeriet anførte i den forbindelse:

"Social- og Indenrigsministeriet har herved lagt vægt på, at de omhandlede forsikringer vil indebære, at kommunen begunstiger enkeltpersoner med en ydelse, kommunen ikke er retligt forpligtet til at yde.

Hertil kommer, at kommunen i kraft af fraværet af ledelses- og instruktionsbeføjelse over den frivillige ikke har samme mulighed som over for kommunens ansatte for i et vist omfang at minimere risikoen for arbejdsulykker og skadevoldende handlinger."

Ministeriet finder således ikke, at kommunalfuldmagten giver kommuner adgang til at tegne kollektive ulykkes- og ansvarsforsikringer for personer, der yder en frivillig indsats i kommunen.

Kommuner kan fortsat tegne ulykkes- og ansvarsforsikringer for frivillige, som kommunen har et arbejdsgiveransvar for efter arbejdsskadesikringsloven eller Danske Lov 3-19-2. Det kommer an på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, om den sikringspligtige arbejdsgiver er en forening, den frivillige er tilknyttet, eller kommunen har denne rolle.


PROBLEMATIKKEN LÆGGES OP TIL LOVGIVER


Social- og Indenrigsministeriet bemærker i udtalelsen, at det efterfølgende vil være op til lovgiver at tilvejebringe den nødvendige lovhjemmel til, at kommuner kan stille kollektive ulykkes- og ansvarsforsikringer til rådighed for frivillige. Ministeriet vil på den baggrund overveje, om der er behov for en lovændring.


HVAD SKAL KOMMUNERNE GØRE, HVIS DE HAR TEGNET FORSIKRINGER AF FRIVILLIGE?


Kommuner, der allerede har tegnet en kollektiv ansvars- og ulykkesforsikring for frivillige, skal senest 1. juli 2017 opsige de pågældende forsikringer. Det indebærer, at opsigelsen skal afgives senest denne dato – herefter vil der være et opsigelsesvarsel, der følger af den enkelte forsikringsaftales vilkår. I nogle tilfælde vil forsikringen kunne være uopsigelig i kontraktperioden, og i så fald er kommunen ikke forpligtet til at bringe sig i misligholdelse ved at bringe aftalen til ophør.

Bemærk dog, at kommunerne ikke vil være forpligtede til at opsige forsikringerne, hvis der inden 1. juli 2017 er blevet tilvejebragt lovhjemmel, der giver kommuner adgang til at tegne kollektive ulykkes- og ansvarsforsikringer for frivillige.

Kommuner kan ikke – før der måtte blive etableret et lovgrundlag -  tegne nye kollektive ulykkes- og ansvarsforsikringer for frivillige.

Læs Sociale- og Indenrigsministeriets udtalelse her

 

 

 
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Skift af forsikringsselskab - Dét skal du være opmærksom på
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Skift af forsikringsselskab - Dét skal du være opmærksom på
Mange virksomheder eller privatpersoner oplever at skulle skifte forsikringsselskab, hvilket der kan være mange gode grunde til. I forbindelse med et skift af forsikringsselskab er der dog visse ting man skal holde sig for øje.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Genskinsgener: Stråler naboens tag for meget?
Genskinsgener: Stråler naboens tag for meget?
02/10/2023
Fast ejendom og entreprise, Offentlig ret, Øvrige
Medarbejder fik ikke erstatning for papkassefald
Medarbejder fik ikke erstatning for papkassefald
06/10/2023
Forsikring og erstatning, Ansættelses- og arbejdsret
Ny dom om LEG3-klausul på All Risk Entrepriseforsikring giver forsikringstager medhold
Ny dom om LEG3-klausul på All Risk Entrepriseforsikring giver forsikringstager medhold
16/10/2023
Forsikring og erstatning
Nyt lovforslag introducerer ny arbejdsskadereform
Nyt lovforslag introducerer ny arbejdsskadereform
21/11/2023
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
FLSmidth A/S frifundet for krav på 347 mio. kr.
FLSmidth A/S frifundet for krav på 347 mio. kr.
21/11/2023
Retssager og voldgift, Forsikring og erstatning
Nye domme fra Højesteret om ophør af tabt arbejdsfortjeneste
Nye domme fra Højesteret om ophør af tabt arbejdsfortjeneste
01/12/2023
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted