Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Ingen omplaceringspligt af gravid medarbejder i opsigelsesperioden

Horten
31/10/2016
Ingen omplaceringspligt af gravid medarbejder i opsigelsesperioden


Højesteret har netop afsagt dom i en sag vedrørende det principielle spørgsmål om, hvorvidt arbejdsgivere har pligt til at søge gravide medarbejdere omplaceret i en stilling, der først er opstået i medarbejderens opsigelsesperiode.

Det er i retspraksis slået fast, at ligebehandlingsprincippet, som er udtrykt i ligebehandlingsloven, indebærer, at arbejdsgivere er forpligtet til at søge gravide og barslende medarbejdere omplaceret i andre stillinger, hvis det bliver nødvendigt at nedlægge medarbejdernes stilling som følge af virksomhedens forhold.

Det principielle spørgsmål i denne sag var, om omplaceringspligten ophører på tidspunktet for opsigelsen af medarbejderen, eller om arbejdsgiveren tillige har pligt til at forsøge at omplacere medarbejderen i en stilling, som opstår i opsigelsesperioden.


GRAVID MEDARBEJDER OPSAGT PGA. NEDSKÆRINGER


Sagen drejede sig om en kvindelig medarbejder, der var ansat på en uddannelsesinstitution som akademisk medarbejder. Som følge af finansloven i 2011 blev uddannelsesinstitutionen pålagt at foretage besparelser. Institutionens samarbejdsudvalg udarbejdede derfor et forslag til, hvor der skulle spares, herunder en liste over medarbejdere, der bedst kunne undværes. Af denne liste fremgik navnet på den kvindelige medarbejder. Samme dag som alle medarbejderne blev orienteret om de forestående opsigelser, meddelte den kvindelige medarbejder over for sin områdechef, at hun var gravid. Herefter sendte uddannelsesinstitutionen en høringsskrivelse om påtænkt opsigelse til den gravide medarbejder som følge af besparelserne.

Den gravide medarbejders fagforening havde gjort uddannelsesinstitutionen opmærksom på, at de havde pligt til at søge den gravide medarbejder omplaceret. Dette blev dog afvist under henvisning til, at det ikke var muligt at omplacere hende i den afdeling, hun arbejdede i, og at omplaceringspligten ikke strakte sig til hele uddannelsesinstitutionen.

Medarbejderen anlagde herefter sag om opsigelse i strid med ligebehandlingsloven.


LANDSRETTEN: DER GÆLDER EN OMPLACERINGSPLIGT I OPSIGELSESPERIODEN


Byretten frifandt uddannelsesinstitutionen under henvisning til, at det var godtgjort, at opsigelsen af den gravide medarbejder og den manglende omplacering ikke havde været helt eller delvist begrundet i medarbejderens graviditet.

Landsretten kom frem til, at arbejdsgiveren havde pligt til at forsøge at omplacere den gravide medarbejder helt frem til udløbet af opsigelsesperioden. Desuden fandt landsretten, at arbejdsgiverens omplaceringspligt gjaldt for hele uddannelsesinstitutionen og ikke kun den afdeling, som medarbejderen havde arbejdet i.

Da der havde været en stilling i opsigelsesperioden, der var blevet besat af en ansøger med nogenlunde samme kvalifikationer som den gravide medarbejder, fandt landsretten, at uddannelsesinstitutionen burde have forsøgt at omplacere den gravide medarbejder til stillingen.

Landsretten fandt på denne baggrund, at det ikke var godtgjort, at graviditeten ikke havde spillet en rolle i, at medarbejderen ikke var blevet omplaceret, og landsretten tilkendte derfor medarbejderen en godtgørelse svarende til 9 måneders løn.


HØJESTERET: SAGLIGHEDSBEDØMMELSEN SKAL FORETAGES PÅ OPSIGELSESTIDSPUNKTET


Højesteret fandt modsat landsretten, at det almindelige ansættelsesretlige princip om, at rimeligheden af en opsigelse skal vurderes ud fra forholdene på opsigelsestidspunktet, tillige gælder ved bedømmelsen af lovligheden af en opsigelse efter reglerne i ligebehandlingsloven. Arbejdsgiverens omplaceringspligt skulle således kun vurderes i forhold til stillinger, der var opstået i tiden op til opsigelsestidspunktet. Højesteret fandt ikke, at der var nogen stillinger i den periode, i hvilke det havde været relevant for uddannelsesinstitutionen at overveje omplacering af den gravide medarbejder.

Uddannelsesinstitutionen blev herefter frifundet for påstanden om afskedigelse i strid med ligebehandlingsloven.

Højesteret frifandt ligeledes uddannelsesinstitutionen for forskelsbehandling i forbindelse med, at uddannelsesinstitutionen undlod at ansætte medarbejderen i den stilling, der var opstået efter opsigelsen af medarbejderen. Højesteret lagde vægt på, at medarbejderen ikke havde søgt denne stilling, og at der desuden ikke var faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at der ville være sket forskelsbehandling, såfremt hun havde søgt stillingen.


HORTEN BEMÆRKER


Det er udgangspunktet, at vurderingen af, hvorvidt en opsigelse af en medarbejder er saglig eller ej, skal foretages på opsigelsestidspunktet. Efterfølgende indtrådte omstændigheder ændrer altså som udgangspunkt ikke på, om opsigelsen har været saglig. Opsiges en medarbejder som følge af, at virksomhedens økonomi skranter, er virksomheden altså heller ikke forpligtet til at genansætte medarbejderen, hvis økonomien i medarbejderens opsigelsesperioden forbedres.

Med Højesterets dom er det således slået fast, at opsigelsestidspunktet i ligebehandlingssager – ligesom ved det almindelige saglighedskrav ved opsigelser - også er "skæringstidspunktet".

Se Højesterets dom her.


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Lovlig konflikt ikke længere lovlig fra tidspunkt, hvor virksomhed indgik overenskomst med andet FH-forbund
Lovlig konflikt ikke længere lovlig fra tidspunkt, hvor virksomhed indgik overenskomst med andet FH-forbund
08/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Ændring af arbejdstidsloven er nu vedtaget
Ændring af arbejdstidsloven er nu vedtaget
12/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Ny dom fra Højesteret om 120-dages reglen
Ny dom fra Højesteret om 120-dages reglen
14/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Er du opdateret på den seneste praksis fra Højesteret om forskerskatteordningen?
Er du opdateret på den seneste praksis fra Højesteret om forskerskatteordningen?
22/02/2024
Skatte- og afgiftsret, Ansættelses- og arbejdsret
Varehus fik millionbøde for kontrol med medarbejdere
Varehus fik millionbøde for kontrol med medarbejdere
19/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Nye aktieoptioner, gamle regler
Nye aktieoptioner, gamle regler
22/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret, Selskabsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted