Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Hvornår er et konsortium i strid med konkurrencereglerne?

Gorrissen Federspiel
14/04/2016
Hvornår er et konsortium i strid med konkurrencereglerne?

I dette nyhedsbrev kan du læse om, at Konkurrenceankenævnet den 11. april 2016 har afsagt kendelse i sagen mellem Konkurrencerådet og to virksomheder, der tilsammen udgjorde Dansk Vejmarkerings Konsortium.

Hvornår er et konsortium i strid med konkurrencereglerne?
Konkurrenceankenævnet har den 11. april 2016 afsagt kendelse i sagen mellem Konkurrencerådet og to virksomheder, der tilsammen udgjorde Dansk Vejmarkerings Konsortium.

Afgørelsen viser, at konkurrenters samarbejde i et konsortium skal være objektivt nødvendigt for at være i overensstemmelse med konkurrencereglerne. Denne betingelse er ikke opfyldt, når mindst en af deltagerne i konsortiet på egen hånd kunne have budt på opgaven eller en del af opgaven – medmindre parterne i overensstemmelse med konkurrencereglerne kan dokumentere, at samarbej- det medfører effektivitetsgevinster, der ikke ville kunne opnås uden samarbejdet.

Samarbejde i et konsortium skal være objektivt nødvendigt
I juni 2015 traf Konkurrencerådet afgørelse i en sag om, hvorvidt Dansk Vejmarkerings Konsortium lovligt kunne afgive tilbud på en opgave iværksat ved udbud af Vejdirektoratet. Udbuddet angik kørebanemarkering i tre danske distrikter. Det var muligt at byde på hvert af de tre distrikter eller samlet på alle tre distrikter.

Konkurrencerådet fandt, at konsortiet var udtryk for en konkurrencebegrænsende aftale, idet kon- sortiedeltagerne på egen hånd kunne have budt på delopgaver i forbindelse med udbuddet.

Konkurrenceankenævnet har ved kendelsen af 11. april 2016 stadfæstet Konkurrencerådets afgørelse. Kendelsen medfører navnlig følgende:

  • Konkurrerende virksomheder, der ønsker at etablere et konsortium for at byde på udbudte opgaver, må ikke individuelt kunne byde på disse opgaver. Hvis det er muligt at byde på del-kontrakter, må de ikke på egen hånd kunne byde på delkontrakter.

  • En konsortieaftale mellem konkurrenter, der i stedet kunne afgive individuelle bud, anses for en såkaldt ”til formåls”-overtrædelse af konkurrencereglerne. Det medfører, at konkurrencemyndighederne ikke behøver undersøge aftalens potentielt negative virkninger for konkurrencen på det relevante marked.

  • Konsortieaftalen kan dog være lovlig, hvis parterne kan dokumentere, at aftalen (1) medfører effektivitetsgevinster, (2) sikrer forbrugerne en rimelig andel heraf, (3) ikke indeholder unødvendige begrænsninger, og (4) ikke giver deltagerne mulighed for at udelukke konkurrencen for en væsentlig del af de pågældende varer eller tjenesteydelser.”Til formåls”-overtrædelser
Udstrækningen af ”til formåls”-overtrædelser har været debatteret i årevis. Diskussionen har blandt andet fået næring ved EU-Domstolens dom i Cartes Bancaires-sagen fra september 2014. Her udtalte domstolen blandt andet, at begrebet ”til formåls”-overtrædelser skal fortolkes indskrænkende.

I marts 2016 bad den norske højesteret om en vejledende udtalelse fra EFTA-domstolen vedrørende ”til formåls-”overtrædelser – herunder særligt om konsortiers fælles afgivelse af tilbud kan udgøre ”til formål”-overtrædelser. Den norske sag angår et udbud, hvor en række taxafirmaer afgav et fæl- les tilbud. Den norske sag er interessant, da EFTA-domstolen kan få lejlighed til at udtale sig om en problemstilling, der ligner situationen i den danske vejmarkeringssag.

Kendelsens betydning
Konkurrenceankenævnets kendelse viser, at virksomheder som udgangspunkt kun må deltage i konsortier, hvis deltagelsen er objektivt nødvendig for at kunne afgive tilbud på opgaven. Bedøm- melsen heraf skal ifølge kendelsen foretages i forhold til eventuelle delkontrakter og således ikke nødvendigvis for den samlede udbudte opgave.

Kendelsen vedrører umiddelbart entreprenørarbejder udbudt efter reglerne om offentlige udbud. Den kan imidlertid også få betydning for andre brancher og ved andre indkøbsformer. Det er muligt, at afgørelsen også kan få betydning for andre samarbejdsformer end konsortier.

Gorrissen Federspiel har repræsenteret den ene vejmarkeringsvirksomhed under sagen. Konkurrenceankenævnets kendelse vil blive indbragt for domstolene.


 
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Artikler, der kunne være relevante for dig
Udsigt til dårligt vejr på Øresundsbroen: Ny vurdering af støtteforanstaltninger
Udsigt til dårligt vejr på Øresundsbroen: Ny vurdering af støtteforanstaltninger
20/02/2024
Konkurrenceret, EU-ret
Strafbortfald til deltagere i ulovligt vejstribekonsortium
Strafbortfald til deltagere i ulovligt vejstribekonsortium
08/03/2024
Konkurrenceret, EU-ret
EU-ret: Misbrugsregler kan anvendes på små fusioner
EU-ret: Misbrugsregler kan anvendes på små fusioner
04/03/2024
EU-ret, Konkurrenceret
Retningslinjer for bæredygtige aftaler i landbrugssektoren vedtaget
Retningslinjer for bæredygtige aftaler i landbrugssektoren vedtaget
15/04/2024
Konkurrenceret, E-handel og markedsføring, EU-ret
Ulovlig priskoordinering: Uventede efterdønninger af covid-19
Ulovlig priskoordinering: Uventede efterdønninger af covid-19
16/04/2024
Konkurrenceret
Generaladvokaten foreslår begrænsning af henvisningsreglerne
Generaladvokaten foreslår begrænsning af henvisningsreglerne
19/04/2024
Konkurrenceret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted