Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Hvem bestemmer, hvornår du må holde ferie?

WTC advokaterne
21/06/2023
Hvem bestemmer, hvornår du må holde ferie?
WTC advokaterne logo
Du skal aftale med din arbejdsgiver, hvornår du afholder ferie. Kan du og din arbejdsgiver ikke blive enige, er det i sidste ende din arbejdsgiver, der bestemmer, hvornår du kan afholde ferie. Dog indeholder ferieloven nogle mindstekrav, som din arbejdsgiver skal overholde.

Din ret til afholdelse af ferie

Du har som udgangspunkt ret til at holde fem ugers ferie om året, uanset om du har optjent ret til betalt ferie.


Du optjener ret til 2,08 betalte feriedage hver måned i ferieåret, svarende til at du optjener ret til 5 ugers betalt ferie i ferieåret. Ferieåret løber fra den 1. september til den 31. august året efter.


Din optjente betalte ferie kan du afholde i løbet af ferieafholdelsesperioden. Ferieafholdelsesperioden omfatter selve ferieåret, hvori ferien optjenes (1. september til den 31. august året efter), og de efterfølgende 4 måneder fra ferieårets udgang til kalenderårets udløb (1. september til 31. december).


Du har ret til at afholde mindst 3 ugers optjent betalt ferie i sammenhæng (også kaldet hovedferien) i perioden fra den 1. maj til den 30. september. Hovedferien kan kun opdeles i kortere periode, hvis du selv ønsker det.


Restferien, dvs. de 2 resterende uger, kan du afholde i løbet af hele året. Du har som udgangspunkt ret til at afholde minimum 5 sammenhængende dage. Har du mindre end 5 feriedage tilbage, har du også ret til at holde dem sammenhængende.


Du kan godt afholde feriedage på forskud, selvom du endnu ikke måtte have optjent betalte feriedage, hvis du indgår skriftlig aftale med din arbejdsgiver. Du skal dog være opmærksom på, at din arbejdsgiver ikke er forpligtet til at lave en sådan aftale.


Er du forpligtet til at holde ferie?

Du har ikke pligt til at afholde ferie, hvis du ikke har optjent ret til betalte feriedage. Din arbejdsgiver kan kun pålægge dig at holde de feriedage, som du har optjent løn eller feriegodtgørelse til. Der gælder dog en undtagelse, hvis din arbejdsgiver holder ferielukket.


Det skal aftales med din arbejdsgiver, hvornår du afholder dine feriedage. Kan I ikke blive enige, vil det i sidste ende være din arbejdsgiver, der bestemmer, hvornår du skal afholde din ferie.


Din arbejdsgivers ret til at fastlægge tidspunktet for din afholdelse af ferie

Din arbejdsgiver har så vidt muligt pligt, til at imødekomme dine ønsker om, hvornår du ønsker at afholde din ferie. Det gælder særligt, hvis du f.eks. har børn i skolealderen og gerne vil holde fri, når dine børn har sommerferie, efterårsferie og juleferie mv.


Hvis hensynet til virksomhedens drift imidlertid gør, at arbejdsgiver ikke ser sig i stand til at imødekomme dine ønsker, har arbejdsgiver mulighed for at varsle, hvornår du skal afholde ferie.  


Afholdelse af hovedferie skal varsles senest 3 måneder før hovedferien begynder.


For så vidt angår de øvrige feriedage (restferien) skal disse varsles afholdt senest 1 måned før ferien begynder.


Konsekvenser af manglende ferieafholdelse

Det er vigtigt for både dig og din arbejdsgiver at sørge for, at ferielovens regler overholdes, da det kan have konsekvenser, hvis ferien ikke bliver afholdt i overensstemmelse med ferielovens regler.


Hvis du ikke når at afholde al din ferie inden ferieafholdelsesperiodens udløb, kan dette i yderste konsekvens medføre, at du mister dine optjente betalte feriedage.


Overførsel af ferie

Du har mulighed for at aftale med din arbejdsgiver, at optjent betalt ferie, ud over 4 uger, overføres til afholdelse i den følgende ferieafholdelsesperiode.


I så fald skal du dog huske, at du skal indgå skriftlig aftale herom senest den 31. december i ferieafholdelsesperioden. En arbejdsgiver er således forpligtet til senest den 31. december i ferieafholdelsesperioden, at meddele Feriekonto, eller den der skal udbetale feriepengene, at ferien overføres.


Overførsel af ferie ved særlige feriehindringer

Har du på grund af særlige forhold, f.eks. på grund af sygdom eller barsel, været afskåret fra at holde din optjente, betalte ferie inden ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december, har du ret til at overføre op til 4 ugers betalt ferie til den efterfølgende ferieafholdelsesperiode.


WTC advokaterne anbefaler


  1. At du sætter dig ind i ferielovens regler. Selv om den ”nye” ferielov trådte i kraft for efterhånden flere år siden (1. september 2020), er det vores erfaring, at mange fortsat er i tvivl om deres rettigheder og pligter.
  2. At du i så god tid som muligt sørger for at aftale afholdelse af ferie med din arbejdsgiver, så din afholdelse af ferie forhåbentlig kan ske under hensyntagen til virksomhedens drift.


Ferieloven omfatter kun de 5 ferieuger, som du er sikret gennem ferieloven. Hvis du har ret til ekstra feriedage ud over de 5 uger – såkaldte feriefridage/den 6. ferieuge –  vil der som oftest være særlig aftale om, hvordan disse feriefridage optjenes, afholdes og udbetales. Er der ikke en generel aftale herom på din arbejdsplads, beror afholdelse af feriefridagene på, hvad du aftaler med din arbejdsgiver.


Har du spørgsmål?

Hvis du ønsker at høre mere, eller har spørgsmål til artiklen, så er du velkommen til at kontakte os.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Ny dom fra Højesteret om 120-dages reglen
Ny dom fra Højesteret om 120-dages reglen
14/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Er du opdateret på den seneste praksis fra Højesteret om forskerskatteordningen?
Er du opdateret på den seneste praksis fra Højesteret om forskerskatteordningen?
22/02/2024
Skatte- og afgiftsret, Ansættelses- og arbejdsret
Varehus fik millionbøde for kontrol med medarbejdere
Varehus fik millionbøde for kontrol med medarbejdere
19/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Nye aktieoptioner, gamle regler
Nye aktieoptioner, gamle regler
22/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret, Selskabsret
Finanstilsynet indskærper rådgivningspligt for forsikringsformidlere
Finanstilsynet indskærper rådgivningspligt for forsikringsformidlere
26/02/2024
Forsikring og erstatning, Ansættelses- og arbejdsret
Ligelønsloven: Laboranter og teknikere var ikke i sammenlignelig arbejdsmæssig situation
Ligelønsloven: Laboranter og teknikere var ikke i sammenlignelig arbejdsmæssig situation
26/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted