Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Hvad gælder med hensyn til ikke afholdte feriefridage i forbindelse med fratrædelse?

Bird & Bird
20/10/2016
Hvad gælder med hensyn til ikke afholdte feriefridage i forbindelse med fratrædelse?
Ifølge lovgivningen, herunder ferieloven, har en lønmodtager ikke krav på feriedage. Overenskomster indeholder derimod ofte regler om, at en lønmodtager efter en vis anciennitet (typisk 9 måneders ansættelse) har krav på feriefridage. Udenfor overenskomstområder kan feriefridage være aftalt mellem arbejdsgiveren og lønmodtageren enten via kutyme eller ved vilkår herom i ansættelseskontrakten.Feriefridage


Overenskomsterne vil i almindelighed indeholde regler om, hvad der gælder med hensyn til ikke afholdte feriefridage i forbindelse med fratrædelse.

I forhold til ferieferiedage, der ikke støttes på overenskomst, men beror på en aftale mellem arbejdsgiveren og lønmodtageren, opstår spørgsmålet om, hvad der gælder for ikke-afholdte feriefridage, som arbejdsgiveren ikke har varslet til afholdelse i en fritstillingsperiode. Har lønmodtageren krav på at få disse udbetalt?

Højesteret har for nylig afsagt en dom der tager stilling til spørgsmålet.


Højesterets dom


I den konkrete sag var en lønmodtager blevet opsagt fra sin stilling. Arbejdsgiveren gik efterfølgende konkurs, og lønmodtageren blev fritstillet i en periode på ca. 3 uger. Lønmodtageren havde ikke afholdt feriefridagene, og de var ikke varslet til afholdelse af arbejdsgiveren. Parterne var enige om, at der eksisterede en kutyme om, at lønmodtageren havde ret til 5 feriefridage om året. Der forelå ikke nogen aftale om, hvilke regler der var gældende for feriefridagene, herunder hvad der skulle ske med ikke afholdte feriefridage i opsigelsesperioden.

Lønmodtageren fremsatte krav på udbetaling af feriefridage overfor Lønmodtagerens Garantifond. Lønmodtagerens synspunkt var, at kutymen vedrørende feriefridagene skulle fortolkes efter § 12 i Landsoverenskomsten for kontor og lager 2012, der foreskriver at feriefridage ikke kan varsles til afholdelse i opsigelsesperioden. Højesteret fandt ikke, at der var grundlag for, at de overenskomstmæssige vilkår om feriefridage fandt anvendelse på den pågældende kutyme.

Højesteret fandt det endvidere ikke godtgjort, at kutymen indebar, at feriefridagene skulle varsles, for at de kunne afvikles med frigørende virkning for arbejdsgiveren i fritsillingsperioden. Det bemærkes i den forbindelse, at Højesteret lagde vægt på, at lønmodtageren havde haft en arbejdsfriperiode på ca. 3 uger med løn.  Lønmodtageren fik derfor ikke medhold i sit krav.


Bird & Birds kommentar


Den ovenfor nævnte afgørelse viser i overensstemmelse med tidligere praksis, at såfremt parterne ikke har taget stilling til, hvad der skal ske med ikke afholdte feriefridage (udenfor overenskomstområder), anses disse i almindelighed for afholdt i en lønmodtagers fritstillingsperiode.

Bird & Bird vil anbefale, at arbejdsgiver har en politik, der regulerer de nærmere regler om feriefridage, herunder hvad der skal gælde i tilfælde af opsigelse, hvor der f.eks. ikke sker fritstilling som i ovenfor nævnte sag.


Vil du vide mere


Bird & Bird bistår gerne med rådgivning i forbindelse med feriefridage eller øvrige ansættelsesretlige aspekter. Ønsker du bistand hertil, eller har du i øvrigt spørgsmål herom, er du velkommen til at kontakte os.

 

 

 


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Aftaletekst om platformsarbejdere vedtaget
Aftaletekst om platformsarbejdere vedtaget
19/03/2024
Ansættelses- og arbejdsret, EU-ret
Regler om løngennemsigtighed på vej
Regler om løngennemsigtighed på vej
02/04/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Tvillingeforældre får ekstra barsel
Tvillingeforældre får ekstra barsel
03/04/2024
Ansættelses- og arbejdsret
At ophæve på egen bekostning
At ophæve på egen bekostning
04/04/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Ekstra orlov til tvillingeforældre og lempeligere regler for udenlandsk arbejdskraft
Ekstra orlov til tvillingeforældre og lempeligere regler for udenlandsk arbejdskraft
12/04/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Flere ansatte indberetter om virksomhedens interne forhold til Den Nationale Whistleblowerordning
Flere ansatte indberetter om virksomhedens interne forhold til Den Nationale Whistleblowerordning
11/04/2024
Compliance, Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted