Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Huslejeloftet træder i kraft den 30. september

Focus Advokater
30/09/2022
Huslejeloftet træder i kraft den 30. september
Focus Advokater logo
Fra den 30. september 2022 træder huslejeloftet i kraft for privat udlejede boliger. Du kan her læse mere om, hvad det betyder i praksis.

Hvad er huslejeloftet?

Som beskrevet i vores tidligere nyhedsbrev (som du kan læse her), indføres der i lejeloven et loft over, hvor meget en udlejer kan regulere huslejen med, hvor udlejer og lejer i lejekontrakten har aftalt, at huslejen en gang om året skal reguleres efter udviklingen i nettoprisindekset.


Konkret betyder det, at udlejere af sådanne private boliglejemål i 2022 og 2023 alene kan regulere lejen op med maksimalt 4 %, selvom der – hvis udviklingen i nettoprisindekset blev fulgt – kunne kræves en højere lejestigning. Begrænsningerne gælder for reguleringer efter indeks i 2022 og 2023. Det vil sige, at fx en regulering 1.1.2024 også er omfattet (da den er baseret på indeks for 2023).


Hvem gælder loftet for?

Loftet gælder for alle aftaler omfattet af lejeloven, hvor det i lejekontrakten er aftalt, at udlejer kan kræve lejen forhøjet i henhold til udviklingen i nettoprisindekset. Loftet gælder ikke for lejeaftaler generelt – det giver således ikke udlejere en generel adgang til at forhøje lejen hos deres lejere med 4 %. Loftet gælder både for eksisterende lejekontrakter og for nye lejekontrakter, der indgås efter, at loven træder i kraft.


Loven forpligter heller ikke udlejeren til at forhøje med 4 %. Udlejer kan forhøje med en lavere procentdel; men vil ikke senere kunne kræve den del, som lejeren eftergives i år eller næste år. Udlejer har ikke pligt til at yde rabatter, som udlejer har meddelt eller aftalt med lejer inden den 30.9.22, når det er sket i direkte tilknytning til en regulering af lejen efter udviklingen i nettoprisindekset for 2022. Udlejer er dog fortsat forpligtet til yde rabatter som i det omfang, de stiller lejeren bedre end huslejeloftet. Det vil sige, at har udlejer allerede aftalt med en lejer, at lejen alene skulle hæves med 2 % i 2022, gælder den aftale stadig. Dette skal sikre, at udlejere, som har givet rabat, ikke får reguleringen begrænset både af rabatten og af huslejeloftet, og at udlejer samtidig ikke kan frigøre sig fra for lejeren gunstigere aftaler.


Eksempel:
Er der inden lovens ikrafttræden ydet en rabat på kr. 500 pr. måned, og reguleringen efter faktisk udviklingen i nettoprisindekset ville udgøre kr. 800 pr. måned, vil lejestigningen blive kr. 300 pr. måned for lejeren. Hvis huslejeloftet nu medfører, at reguleringen bliver maksimeret til kr. 400 pr. måned, så vil rabatten bestå for så vidt angår kr. 100 pr. måned.


Loftet gælder også for lejekontrakter, hvor der allerede er sket en lejeregulering i 2022; men ikke fra lovens ikrafttræden. For lejeaftaler, hvor der allerede er sket regulering i år (baseret på indeks, der omfatter 2022) skal udlejer først fra om 3 måneder - (eller med længden af lejers opsigelsesvarsel, hvis det er længere end 3 måneder) nedsætte reguleringen fremadrettet.


Eksempel:
Er der reguleret pr. 1. juli 2022 med 8 %, kan denne regulering opretholdes indtil 1.1.2023, hvorefter den fremadrettet skal nedsættes til 4 % - og skal forblive 4 % indtil regulering 1.7.2024. Lejeren kan i den situation således ikke fra 1. oktober 2022 kræve reguleringen nedsat til 4 %.


Er der en undtagelse, så man kan kræve en større regulering end 4 %?

Der er en undtagelsesmulighed.  Denne kræver, at udlejer skal dokumentere, at udlejers driftsudgifter mv. stiger med mere end 4 %.  Undtagelsesmuligheden indebærer dog en række administrative opgaver for udlejeren. Der skal foretages en formel beregning af grundlaget for lejeforhøjelsen og foreligge dokumentation for stigninger i driftsudgifter, som begrunder kravet om regulering udover de 4 %. Meddelelse herom skal sendes til lejerne. Hvis lejeren gør indsigelse mod den yderligere forhøjelse, skal udlejer indbringe tvisten for huslejenævnet (i Århus – uanset hvor i landet ejendommen er beliggende), der skal godkende stigningen.

 

Rådgivning

Har du har spørgsmål til de nye regler, er du velkommen til at rette henvendelse til vores lejeretsteam.

Vores lejeretsteam har stor erfaring med rådgivning inden for alle aspekter af boliglejeretten, herunder hvordan du bedst muligt får styr på håndteringen af de nye regler om loft over huslejestigninger.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Erhvervslejekontrakter - Her er de typiske fejl du skal være opmærksom på
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Erhvervslejekontrakter - Her er de typiske fejl du skal være opmærksom på
Hvad skal du være opmærksom på ved erhvervslejekontrakter. Det kommer advokat, Kristina Meier Risbjerg, ind på her.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Kriterierne for udlejers opsigelse af et beboelseslejemål til eget brug
Kriterierne for udlejers opsigelse af et beboelseslejemål til eget brug
16/10/2023
Lejeret
Lejeforhøjelse i småhuse - efter reglerne om det lejedes værdi eller efter reglerne om forbedringer?
Lejeforhøjelse i småhuse - efter reglerne om det lejedes værdi eller efter reglerne om forbedringer?
17/10/2023
Fast ejendom og entreprise, Lejeret
Lovforslag om ændringer i lejeloven er nu fremsat
Lovforslag om ændringer i lejeloven er nu fremsat
14/11/2023
Lejeret
Lejers indtægter fra kontrolafgifter fra parkeringsplads skulle indgå i markedslejevurdering
Lejers indtægter fra kontrolafgifter fra parkeringsplads skulle indgå i markedslejevurdering
30/11/2023
Fast ejendom og entreprise, Lejeret
Nyt udkast til forslag om ændringer af lejeloven
Nyt udkast til forslag om ændringer af lejeloven
I går
Fast ejendom og entreprise, Lejeret
Ny højesteretsdom om lejernes partsstatus i sag om forhåndsgodkendelse af lejeforhøjelse
Ny højesteretsdom om lejernes partsstatus i sag om forhåndsgodkendelse af lejeforhøjelse
30/11/2023
Fast ejendom og entreprise, Lejeret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted